Droga S19 będzie częścią europejskiego szlaku Via Carpatia z Kłajpedy przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię aż do greckich Salonik. W Polsce jej długość wyniesie blisko 700 km. Do tej pory na Podkarpaciu gotowe są trzy fragmenty tej trasy: Stobierna–węzeł Rzeszów Wschód, węzeł Rzeszów Zachód–Świlcza i Sokołów Małopolski–Stobierna. Kolejny odcinek Świlcza–węzeł Rzeszów Południe, który liczy ponad 6 km, ma zostać oddany do ruchu w listopadzie. Na realizację czekają jeszcze trzy odcinki: Rzeszów Południe– Babica (ok. 10,3 km), Lasy Janowskie–Nisko–Sokołów Małopolski Północ (54,2 km) oraz Babica–Barwinek (74,9 km). Dla pierwszego z nich opracowywana jest koncepcja programowa. W przypadku drugiego trwa przetarg na realizację systemem projektuj – buduj, a ostatniego – postępowanie na wykonanie koncepcji programowej.

Najdłuższy planowany odcinek S19 – to ten od Babicy do Barwinka. Ma liczyć prawie 75 km. Po wpisaniu inwestycji na listę podstawową kontraktu terytorialnego nie powinno być problemów z jej sfinansowaniem. – Jest to dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla tej inwestycji i rządowa gwarancja jej realizacji, czyli zielone światło dla S19 na jego najtrudniejszym podkarpackim odcinku – tłumaczy Monika Konopka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Przypomina, że już w lipcu inwestycja zyskała finansowe wsparcie rządu. Rada Ministrów przyjęła aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), zwiększając limit finansowy wydatków na realizację zadań finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego do kwoty 135 mld zł oraz zapisując na całą S19 21 mld zł, w tym na odcinek Babica–Barwinek 7,5 mld zł. – Dzięki temu finansowanie zyskały między innymi ważne dla naszego regionu inwestycje drogowe, w tym droga S19 odcinek Babica (bez węzła) – Barwinek, przewidziana do realizacji na lata 2021–2025 – tłumaczy Monika Konopka. To nie wszystko, bo Zarząd Województwa Podkarpackiego, jak tłumaczy urzędniczka – w trosce o zapewnienie finansowania i realizacji tej inwestycji, która ma strategiczne znaczenie dla regionu – wystąpił z wnioskiem do rządu o zmianę zapisów kontraktu terytorialnego dla województwa podkarpackiego, polegających na przeniesieniu tego zadania S19 Babica–Barwinek na listę przedsięwzięć podstawowych.

Kontrakt terytorialny (KT) to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Dokument ten obowiązuje w latach 2014–2023. Finansowanie inwestycji zapisanych w KT ma pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze środków regionalnych i krajowych. – Odcinek od Babicy do Barwinka jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla Podkarpacia. W kontekście realizowanej S19 na odcinku Lublin–Rzeszów oraz na odcinku Rzeszów–Babica zasadność kontynuowania jej do granicy państwa wydaje się oczywista – tłumaczy Monika Konopka. A jak zauważa Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, przebudowa całości drogi S19 Rzeszów–Barwinek–granica państwa ma ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko Podkarpacia, ale również południowo-wschodniej części Polski, bo pozwoli na skomunikowanie województwa podkarpackiego oraz wschodniej części Polski ze Słowacją i południem Europy. Urzędnicy podkreślają, że w wymiarze regionalnym wykonanie tej trasy pozwoli na skomunikowanie gospodarcze regionu Jasło–Krosno–Sanok z resztą województwa i kraju oraz spowoduje skrócenie dojazdu do turystycznej części Podkarpacia, tj. Bieszczadów, oraz Beskidu Niskiego. – Odcinek ten jest również ważnym ciągiem komunikacji międzynarodowej, stanowiąc część europejskiego korytarza transportowego w ramach Via Carpatia i znajduje się w sieci komplementarnej TEN-T.