Inteligentne ESCO

ESCO (ang. energy savings company) to coraz bardziej popularna formuła finansowania przedsięwzięć modernizacyjnych polegająca na finansowaniu danej inwestycji z oszczędności, jakie ona przyniesie.

Publikacja: 08.12.2016 15:44

Inteligentne ESCO

Foto: Pixabay

We współpracy z firmą typu ESCO. W ramach zawartej gminą umowy wykonuje ona przykładowo projekt modernizacji sieci oświetleniowej, a gmina płaci comiesięcznie opłaty. Zazwyczaj są one nie większe, niż dotychczasowe związane z oświetleniem ulic. Firma ESCO finansuje modernizację sieci oświetleniowej, opłaca też koszty energii i obsługi sieci oświetleniowej, dzięki czemu gmina może bez wkładu własnego inwestować w nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Podstawową korzyścią z realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w formule ESCO jest podział ryzyka niepowodzenia inwestycji z firmą. Ponadto realizacja inwestycji w tej formule jest neutralna dla budżetu – spłata inwestycji następuje z wygenerowanych oszczędności i otrzymuje się jednocześnie kompleksową usługę przygotowania projektu, realizacji i eksploatacji. Formuła wynagrodzenia oparta na rzeczywistych oszczędnościach wymusza efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną oraz dotrzymanie odpowiednich standardów jakościowych i ilościowych.

Charakterystyczne dla działalności ESCO jest oferowanie kompletnej usługi, w tym badania możliwości, zaprojektowania przedsięwzięcia, instalowania, finansowania, eksploatacji i napraw oraz monitorowania energooszczędnych technologii.

Firma ESCO bierze na siebie prawie całe ryzyko:

  • technologiczne – wybór energooszczędnych przedsięwzięć i uzyskanych w praktyce oszczędności,
  • techniczne – wyboru urządzeń i aparatury,
  • ekonomiczne – oceny efektywności przedsięwzięć,
  • finansowe – regularnego płacenia rachunku i wywiązania się ze zobowiązań finansowych (kredyty, dzierżawa, itp),
  • eksploatacyjne i utrzymania ruchu z przejęcia odpowiedzialności za eksploatację urządzeń, trwałość i niezawodność urządzeń, właściwy i bezawaryjny poziom obsługi, a nawet klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, kradzieże, itp.).

Formułę ESCO można realizować nie tylko w przypadku modernizacji systemu elektroenergetycznego czy cieplnego, ale i w gospodarce odpadami i gospodarce wodno-ściekowej w celu osiągnięcia efektów ekologicznych i ekonomicznych poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji. W przedsięwzięciu typu ESCO mogą też brać udział dwie (inwestor i firma ESCO) lub trzy strony: inwestor, firma zarabiająca na usłudze zmniejszenia kosztów, instytucja finansowa dostarczająca pieniędzy na realizację inwestycji.

Wg. rozeznania rynku w rozwoju ESCO największym problemem nie jest wbrew pozorom kwestia finansowania, a sama inżynieria finansowa i powiązanie różnych źródeł finansowania dla określenia długości trwania kontraktu. Istotny jest też sposób wyboru oferty, a w szczególności kryteria i przypisanie im wagi. Kluczowe jest uniknięcie zasady wyboru oferentów według najniższej ceny. W przypadku wymiany i modernizacji oświetlenie istotnym elementem oceny powinien stać się łączny koszt życia instalacji oświetleniowej (LCCA – Life Cycle Cost Account) a nie najniższa cena zakupu. Typowa żywotność infrastruktury oświetlenia ulicznego to 15-20 lat i w takiej perspektywie powinny być oceniane projekty.

Według Krajowej Agencji Poszanowania Energii ESCO w perspektywie ograniczania dofinansowania inwestycji energooszczędnych w najbliższych latach stanowić będzie jedną z najistotniejszych metod wspomagania realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej. Dotyczy to zarówno sektora budownictwa komunalnego i mieszkaniowego, jak również sektora usług i przemysłu.

We współpracy z firmą typu ESCO. W ramach zawartej gminą umowy wykonuje ona przykładowo projekt modernizacji sieci oświetleniowej, a gmina płaci comiesięcznie opłaty. Zazwyczaj są one nie większe, niż dotychczasowe związane z oświetleniem ulic. Firma ESCO finansuje modernizację sieci oświetleniowej, opłaca też koszty energii i obsługi sieci oświetleniowej, dzięki czemu gmina może bez wkładu własnego inwestować w nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał