Edukacja i ekologia ważne dla Gorzowa i Zielonej Góry

Region przyspiesza realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Publikacja: 04.08.2016 23:00

Gorzów w ramach ZIT chce m.in. poprawić układ transportowy miasta i lepiej powiązać go z ekspresową

Gorzów w ramach ZIT chce m.in. poprawić układ transportowy miasta i lepiej powiązać go z ekspresową obwodnicą (S3). Fot. Łukasz Kulczyński/UM Gorzowa

Foto: UM Gorzowa

Lubuskie jest jedynym regionem w kraju, gdzie obie stolice mają osobne ZIT-y. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.

– Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej sięga roku 2020. Jest to szczególny okres dla obu stolic regionu lubuskiego – Zielonej Góry i Gorzowa, bo to one stały się liderami Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, obejmujących oba miasta i ościenne gminy. Na oba obszary przeznaczyliśmy 107 mln euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi „Rz” Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego. – Na gorzowski obszar funkcjonalny przypadło 49 mln euro, a na zielonogórski 58 mln euro. Najogólniej mówiąc, 107 mln euro zainwestowane do roku 2020, powinny w kolejnych latach pomnożyć się wielokrotnie, dzięki stworzonym warunkom do rozwoju gospodarczego i wpływom do budżetów samorządów z tytułu podatków lokalnych, udziału w podatkach PIT i CIT.

Nowa jakość współpracy

Samorządowe środki na inwestycje pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzupełnieniem są przedsięwzięcia finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przykładowo w Zielonej Górze ze środków POIiŚ zostaną zakupione autobusy elektryczne. A Gorzów wybuduje linię tramwajową i zakupi nowoczesny tabor. Inwestycje z funduszy krajowych są integralną częścią ZIT-ów, z tym, że samorząd nie jest tu instytucją zarządzającą.

– ZIT-y funkcjonują w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i środków krajowych. To nowy instrument, właściwy dla najbliższej perspektywy finansowej. Liderami ZIT-ów są Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Urząd Marszałkowski jest instytucją zarządzającą w przypadku całego Regionalnego Programu Operacyjnego i to on ogłasza konkursy na ZIT-y. Z kolei pracownicy magistratów w obu stolicach biorą udział w ocenie zgodności projektu. Żeby w ogóle uruchomić ZIT Miejskie Obszary Funkcjonalne muszą mieć strategię zatwierdzoną przez Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski – wyjaśnia „Rz” Monika Zielińska, wicedyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego.

Inwestycje startują

Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry mówi nam, że poważna część przedsięwzięć zaplanowanych w ramach ZIT jest już realizowana bądź przygotowywana. – Centrum Integracji Społecznej uruchomiło program aktywizacji osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. Rozbudowujemy też lokalne hospicjum. Uzyskaliśmy środki na stworzenie nowych miejsc w przedszkolach. Kolejne konkursy są po ocenie, przykładowo projekty termomodernizacyjne. Ogłosiliśmy konkurs na podnoszenie kompetencji uczniów, obejmie on wszystkie gminy i szkoły miejskiego obszaru funkcjonalnego. Ogłosimy konkurs na rewitalizację terenów zdegradowanych. Przygotowujemy projekty dotyczące terenów zielonych i rozbudowy instytucji kultury – wymienia Kaliszuk.

Sztandarowym projektem Gorzowa Wielkopolskiego będzie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Miasto stawia też duży nacisk na transport. Inwestycje w ramach ZIT-y to przede wszystkim modernizacja ul. Kostrzyńskiej, czyli drogi wylotowej komunikującej Gorzów z Berlinem i stanowiącej dojazd do drogi ekspresowej S3.

Kierunek: ekologia

Gorzów i Zielona Góra ogniskują wiele działań na ekologii. Celem jest wyeliminowanie smogu z miast. W obu ośrodkach planowana jest wymiana i rozbudowa sieci ciepłowniczych. W Zielonej Górze po ocenie są projekty termomodernizacyjne. Z POIiŚ miasto zakupi elektryczne autobusy. Gorzów stworzy system dróg rowerowych we wszystkich gminach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także rozbuduje infrastrukturę komunikacji miejskiej, takiej jak punkty przesiadkowe, czy bike & ride oraz park & ride.

Zakończył się już pierwszy naborów wniosków w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W Gorzowie i gminach MOF trwają procedury przetargowe, a w niektórych przypadkach wybrani zostali wykonawcy robót w szkołach i przedszkolach na terenie MOF.

W 2016 roku uruchomionych zostanie ponad 45 proc. środków ZIT z 49,3 mln euro dotacji. Pierwszymi projektami realizowanymi w ramach środków ZIT są projekty edukacyjne ze środków EFS, dotyczące wsparcia na każdym poziomie edukacji, od przedszkoli poprzez edukację ogólną na wszystkich szczeblach, na edukacji zawodowej kończąc. Działania w ramach tych projektów właśnie się rozpoczynają, co umożliwi uruchomienie nowych miejsc w przedszkolach oraz rozpoczęcie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, a także szkoleń dla nauczycieli oraz staży i praktyk zawodowych, które ruszą od września.

Lubuskie jest jedynym regionem w kraju, gdzie obie stolice mają osobne ZIT-y. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.

– Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej sięga roku 2020. Jest to szczególny okres dla obu stolic regionu lubuskiego – Zielonej Góry i Gorzowa, bo to one stały się liderami Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, obejmujących oba miasta i ościenne gminy. Na oba obszary przeznaczyliśmy 107 mln euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi „Rz” Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego. – Na gorzowski obszar funkcjonalny przypadło 49 mln euro, a na zielonogórski 58 mln euro. Najogólniej mówiąc, 107 mln euro zainwestowane do roku 2020, powinny w kolejnych latach pomnożyć się wielokrotnie, dzięki stworzonym warunkom do rozwoju gospodarczego i wpływom do budżetów samorządów z tytułu podatków lokalnych, udziału w podatkach PIT i CIT.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej