Największy program inwestycyjny w historii regionu

W okresie 2014–2020 województwo pomorskie dostanie ponad 900 mln euro więcej niż w latach 2007–2013.

Publikacja: 29.06.2015 22:03

Najwięcej pieniędzy na mobilność i zatrudnienie

Najwięcej pieniędzy na mobilność i zatrudnienie

Foto: Rzeczpospolita

W bieżącej perspektywie finansowej Unia Europejska wyłoży na regionalny program operacyjny (RPO) województwa pomorskiego 1,86 mld euro. Oznacza to, że pieniędzy unijnych w nowym RPO jest o 926,4 mln euro więcej niż w programie na lata 2007–2013. To czyni nowy RPO największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym. Na co trafią te pieniądze?

– Po pierwsze, gospodarka. Skupimy się na inwestycjach w projekty innowacyjne i związane ze specjalizacjami regionu. Na ten cel przeznaczymy ponad 314 mln euro. Po drugie, ochrona środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, na co trafi ponad 335 mln euro – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. W przypadku środowiska chodzi m.in. o poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost odporności regionu na zmiany klimatu.

W gospodarce chodzi o stymulowanie inwestycji firm w innowacje i skuteczniejszą komercjalizację efektów prac badawczo-rozwojowych. Ale też o dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw (głównie mikro-, małych i średnich), wzmocnienie działalności eksportowej firm i ich powiązań gospodarczych oraz poprawę jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie.

Pomorscy przedsiębiorcy nie powinni jednak nastawiać się tylko na dotacje. Władze regionu zaplanowały bowiem szersze zastosowanie instrumentów finansowych. Preferencyjne pożyczki, kredyty, poręczenia lub produkty kapitałowe będą stosowane w większym niż do tej pory stopniu szczególnie w obszarach przedsiębiorczości i innowacji, ale też efektywności energetycznej i rewitalizacji.

Ważne z punktu widzenia firm, choć i wszystkich pozostałych beneficjentów są też inteligentne specjalizacje. Pomorze przyjęło cztery główne obszary. Są to: technologie off-shore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. Pieniądze publiczne z Unii Europejskiej będą przede wszystkim kierowane na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów.

– Jednym z kluczowych elementów będzie także wsparcie dla edukacji (między innymi przedszkolnej), rozwój kompetencji zawodowych oraz aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na takie projekty wydamy w sumie 528 milionów euro. Oczywiście, nie zapominamy również o kwestiach transportowych, w tym głównie związanych z transportem zbiorowym. Na te działania kierujemy blisko 360 mln euro – wylicza dalej Mieczysław Struk.

Pieniądze na edukację mają przełożyć się na poprawę jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.

Z kolei w przypadku transportu, dotacje europejskie mają zapewnić osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnić pozycję transportu zbiorowego i połączyć regionalny układ transportowy (drogowy i kolejowy) z systemem krajowym i europejskim.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej