Osiedla mieszkaniowe mają być grodzone żywopłotem

Koniec chaosu reklamowego, ogrodzonych płotem osiedli, a mała architektura ma być spójna.

Kraków jako pierwsze duże miasto w Polsce opracował przepisy lokalne do tzw. ustawy krajobrazowej, która weszła w życie w ubiegłym roku. Teraz chce, by uwagi do propozycji składali mieszkańcy. Mają czas do 12 czerwca.

– Wysoka jakość kształtowanego krajobrazu sprzyja rozwojowi kultury, tworzy więzi społeczne, przynosi korzyści gospodarcze i buduje pozycję miasta – podkreśla wiceprezydent Krakowa ds. rozwoju Elżbieta Koterba.

Miasto wydzieliło pięć stref strukturalnych, w których będą obowiązywały inne zasady gospodarowania przestrzenią. Pierwsza to obszar historycznego centrum miasta (Wawel, Stare Miasto), druga strefa to obszary ośrodków centrotwórczych, trzecia – osiedla, czwarta – obszary systemu przyrodniczego (m.in. Małe Błonie) i piąta – osiedla domków jednorodzinnych.

Największym obostrzeniom podlegać będzie m.in. strefa pierwsza, gdzie wysokość nowych pomników czy figur nie może przekroczyć 3,5 m. Kolorystyka – ciemna zieleń (obowiązuje w parku kulturowym). Na terenie Małych Błoń zakazano lokalizacji nowych obiektów małej architektury.

Umieszczenie reklam w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem szyldu) będzie podlegało tzw. opłacie reklamowej. Miast chce dać rok na przygotowanie się do zasad. Każdy podmiot gospodarczy będzie mógł umieścić jeden bezpłatny szyld informujący o prowadzonej działalności. Miasto chce, by w strefie pierwszej na wiacie przystankowej była tylko jedna reklama. Zakaz reklam wolno stojących obejmie drugą strefę (obszar pomiędzy pierwszą a drugą obwodnicą, Nową Hutę oraz główne ulice wlotowe do miasta) – z wyjątkiem tzw. kart wskazań. Reklamy będą mogły wisieć tylko w obrębie parterów budynków, a reklama na szybie będzie mogła zająć jedynie 20 proc. powierzchni.

Całkowity zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ma zostać wprowadzony w strefie krajobrazowej.

Władze miasta chcą ograniczyć grodzenie się osiedli, a nawet domów jednorodzinnych, np. proponują wprowadzić zakaz stosowania nowych ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych betonowych przęseł, a ich wysokość nie może przekroczyć 1,8 m. Na osiedlach wielorodzinnych miast chce dopuścić wyłącznie płoty zielone.

Usunięcie istniejących ogrodzeń miast chce dać czas aż do stycznia 2021 roku. – Przestrzeń, w której możliwe jest swobodne przemieszczanie się mieszkańców, umożliwia nieustanny rozwój społeczności lokalnych – podkreśla wiceprezydent Krakowa.

Jak podkreśla Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta miasta, Kraków jako pierwsze miasto w Polsce zdecydowało się na wprowadzenie Parku Kulturowego Stare Miasto (w 2010 r.). Uchwała została podjęta w celu ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem. Uporządkowano zasady kolorystyki, architektury i reklam. – Efekty widać gołym okiem – zniknęły chaotyczne reklamy i odsłoniły się zabytkowe elewacje kamienic – wskazuje Monika Chylaszek. – Przez ostatnie lata regularnie gościliśmy przedstawicieli innych polskich miast, m.in. z Wrocławia, Łodzi i Zakopanego, którzy chcieli zobaczyć, jak w praktyce działa park kulturowy.

Jak dodaje, miasto chce znowelizować uchwałę o parku kulturowym. – Po kilku latach jesteśmy w stanie ocenić, które przepisy dobrze się sprawdzają, a jaką ochronę należałoby jeszcze wzmocnić. Np. rozważamy wprowadzenie zakazu rozdawania ulotek czy też wprowadzenia zasady, że jedynym kolorem do podświetlania elewacji czy witryn będzie światło białe – dodaje Chylaszek.

Mogą Ci się również spodobać

Z wiatrem w żaglach! Wizyta w Lubczynie

Rozpoczął się już sezon żeglarski. Na Pomorzu Zachodnim miejsc do żeglowania nie brakuje. Odwiedziliśmy ...

Rozwój dzięki mądremu wsparciu

W ocenie banków udzielenie kredytów mikro, małym i średnim przedsiębiorcom o niskim kapitale własnym, ...

Walka ze smogiem nie będzie tylko pustym zapisem na papierze

Samorządy, które nie będą realizować w praktyce programów ochrony jakości powietrza, zapłacą wysokie kary. ...

Gdzie w Polsce święta będą nas kosztować najwięcej?

Różnice w cenach tych samych produktów sprzedawanych w różnych miastach mogą sięgać nawet 40–50 ...

Rośnie siła mniejszych miast

Brak rąk do pracy powoduje, że stutysięczniki mogą śmiało rywalizować o najemców biur z ...

Miasta w sądzie walczą o pieniądze z rządem

Samorządy dopłacają kilkaset milionów złotych, pokrywając średnio połowę kosztów przedsięwzięć zlecanych im przez administrację ...