Lubelszczyzna w gęstszej sieci gazociągów

Dzięki planowanym przez PSG inwestycjom w regionie przybędzie ponad 130 km gazowej sieci.
shutterstock

Budowę tradycyjnych sieci dystrybucyjnych oraz powstanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG planuje w regionie Polska Spółka Gazownictwa.

W latach 2016–2022 PSG chce w Lubelskiem przeznaczyć na inwestycje prawie 58 mln złotych. – Wynika to z naszej nowej strategii nastawionej na rozwój spółki oraz stałe zwiększanie liczby odbiorców, a tym samym likwidowanie tzw. białych plam na polskiej mapie gazownictwa i wyrównywanie różnic cywilizacyjnych – tłumaczy podjęte działania Artur Michniewicz, rzecznik PSG.

Obecnie na terenie województwa zgazyfikowanych jest 115 z 213 gmin, czyli 54 procent (jeden z najniższych wyników w kraju). – Chcemy aktywnie współpracować z samorządami przy gazyfikacji nowych gmin – zapowiada Artur Michniewicz.

– Nasza gmina jest zgazyfikowana jedynie w ok. 43 proc. Wiele miejscowości nie posiada w ogóle dostępu do sieci – mówi Teresa Kot, wójt podlubelskiej gminy Jastkowo, jedna z 13 gmin, które podpisały umowy z PSG w kwietniu.

Od początku roku podobnych umów na Lubelszczyźnie PSG podpisała już 34. – Na razie nadal trwa jeszcze podpisywanie listów intencyjnych, stale przybywa nowych gmin zainteresowanych gazyfikacją. Po zebraniu wszystkich deklaracji o współpracy PSG dokona wszelkich niezbędnych analiz i na tej podstawie podejmie decyzję, gdzie i w jaki sposób zrealizować inwestycje – zapowiada przedstawiciel spółki.

Podkreśla, że podstawą inwestycji będzie przeprowadzenie szczegółowych analiz, w tym ekonomicznej, oraz określenie potencjalnego wolumenu dostarczanego gazu oraz liczby odbiorców. – Na ich podstawie będą podejmowane decyzje,  które gminy zostaną zgazyfikowane i w jakiej kolejności – tłumaczy Artur Michniewicz.

Wyjaśnia, że gazyfikacja ma być realizowana zarówno poprzez budowę tradycyjnych sieci lub rozbudowę już istniejących sieci dystrybucyjnych, jak też poprzez budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG, czyli tzw. gazyfikacja wyspowa. – Od tego będą zależeć koszty poszczególnych inwestycji oraz czas ich realizacji – dodaje rzecznik PSG.

Zdradza, że w efekcie prowadzonych do 2022 roku inwestycji w Lubelskiem przybędzie ponad 130 kilometrów sieci oraz powstanie dodatkowo siedem stacji gazowych. – Gazyfikacja nowych gmin jest możliwa zarówno dzięki nowej, prorozwojowej strategii PSG, realizowanej przez obecny zarząd spółki, jak też dostępowi do skroplonego gazu LNG poprzez terminal w Świnoujściu – dodaje Michniewicz.

Na gazyfikację z niecierpliwością czekają lubelskie samorządy, które już podpisały umowy z PSG. Katarzyna Głaz z Urzędu Gminy Wysokie przyznaje, że przy decyzji o podpisaniu listu intencyjnego kluczowe było zainteresowanie mieszkańców tego rodzaju inwestycją.

Dodaje, że teraz ruszą negocjacje dotyczące możliwości budowy gazociągu oraz zasad jego finansowania. – Na obecnym etapie nie są znane szczegółowe informacje dotyczące procesu inwestycyjnego – przyznaje urzędniczka.

Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, przyznaje, że miasto zgazyfikowane jest już w 98 proc., a pierwszy gazociąg powstał tam już w 1979 roku. – Przystępując do podpisania listu intencyjnego, mieliśmy na uwadze głównie modernizację istniejącej sieci gazowej – tłumaczy burmistrz.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Mogą Ci się również spodobać

Rozwój dzięki mądremu wsparciu

W ocenie banków udzielenie kredytów mikro, małym i średnim przedsiębiorcom o niskim kapitale własnym, ...

Porządkowanie inwestycji na drogach

Wnioski, które zostały złożone w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na ...

Mieczysław Struk: Wynajem tylko pod kontrolą

Niekontrolowane wykorzystywanie mieszkań pod najem widzimy szczególnie w Gdańsku i Sopocie, choć ja widzę ...

Więcej podatków dla samorządów

Reforma lokalnych budżetów jest konieczna, wydatki są zbyt sztywne, a dochody za małe – ...

Technologie zmieniają nasze życie

Ludzkość się zmieniła. Skończył się czas rewolucyjnych skoków co kilka dekad. Dziś zmiany dzieją ...

Samorządy kontra Nord Stream 2. W obronie portów, rybaków i ekologii

Czekamy na odpowiedź Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego – mówi Olgierd Geblewicz, ...