Dobrze wykorzystują swoje atuty

Gmina promuje Muzeum Zamek w Dębnie, organizując tu m.in. turniej rycerski
materiały prasowe

Dębno – III miejsce w kategorii „Gminy wiejskie”.Gmina ma charakter rolniczy, ale zamierza silniej postawić na turystykę.

Położona 60 km na wschód od Krakowa gmina wiejska Dębno w powiecie brzeskim szybko nadrabia zaległości w budowie infrastruktury drogowej. Jesienią tego roku zaplanowano przebudowę sześciu odcinków dróg. W lipcu odebrano odcinki dróg między innymi w Łoniowej i Łysej Górze Zamieściu.

Gmina dba o infrastrukturę publiczną, stawiając np. nowe wiaty przystankowe. To wyróżnia ten lokalny samorząd, oddalony od aglomeracji krakowskiej w dobie podupadającego transportu publicznego między mniejszymi miejscowościami a stolicami powiatów. W gminach wiejskich znaczącą rolę zarówno tożsamościową, jak i kulturotwórcza, odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna. Flagowymi inwestycjami Dębna w 2016 roku był remonty remizy OSP w Jaworsku i budowa nowej w Woli Dębińskiej, zakończono też prace przy remizie w Perle, inwestycje finansowano między innymi w ramach programu „Małopolskie remizy”.

W strategii rozwoju gminy Dębno na lata 2015–2022 położono silny nacisk na rozwój usług turystycznych. Położona na granicy dwóch krain geograficznych: Przedgórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej, gmina posiada istotne walory turystyczne, zarówno o charakterze kulturowym, jak i przyrodniczym. Na terenie gminy Dębno znajdują się obszary objęte różnymi formami prawnej ochrony przyrody: Bratucicki Obszar Krajobrazu Chronionego, Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego.

Dużą uwagę gmina poświęca promocji walorów turystycznych, np. obiektów dawnej Spółdzielni Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego Kamionka, starego zakładu ceramiki. Chcemy nieopodal zrobić plac zabaw. Promuje też Muzeum Zamek w Dębnie. W celu poszerzenia oferty rekreacyjnej w ubiegłym roku w Biadolinach Szlacheckich zbudowano zadaszoną scenę plenerową.

Choć liczba ludności w gminie wzrasta, samorząd nie rezygnuje z nakładów na politykę prorodzinną. Tylko w zeszłym roku oddano do użytku trzy place zabaw, przy przedszkolu w Porąbce Uszewskiej oraz Maszkienicach i Niedźwiedzy. W 2016 roku wyremontowano i rozbudowano także szkołę w Łoniowej. W nizinnych pozbawionych rwących potoków częściach kraju pewnie trudno to zrozumieć, ale w Dębnie jedną z większych potrzeb inwestycyjnych jest ochrona przeciwpowodziowa. W zeszłym roku przeprowadzono regulację potoku Niedźwiedź, w celu ochrony pobliskich terenów przed zalaniem. W ramach projektu utrwalono i zabezpieczono koryto potoku na terenie Dębna i Woli Dębińskiej, na odcinkach o łącznej długości około 1,9 kilometra. Projekt powstał w ramach partnerstwa gminy Dębno z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Łączne koszty prowadzonych na terenie gminy Dębno inwestycji wyniosły prawie 2,5 miliona złotych. Uboga w środki własne gmina musi opierać się przy największych projektach inwestycyjnych na finansowaniu zewnętrznym, co całkiem nieźle samorządowcom Dębna wychodzi. W listopadzie bieżącego roku wsparcie finansowe przyznane zostało z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo pokryje 50 proc. wynoszących 1,6 mln zł kosztów modernizacji drogi gminnej Dębno-Granice. Inwestycja zostanie współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Opinia

Wiesław Kozłowski | wójt Dębna

Tylko w tym roku oddaliśmy około 15 km wyremontowanych dróg. A bodaj największym tegorocznym sukcesem jest pozyskanie środków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie w kwocie 4 mln zł. Wsparcie będzie pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Postaraliśmy się również o środki na renowacje boisk sportowych, to 522 tys. zł. W ramach projektów unijnych udało nam się zdobyć milionową dotację na wyrównywanie szans dla uczniów. Biorąc pod uwagę fakt, że nasz budżet to około 46 mln zł, a wydatki inwestycyjne około 8 mln zł, wsparcie zewnętrzne bardzo nam pomaga. Widzimy przyszłość w nakładach na zrównoważony rozwój i ekologię, to może być nasza przewaga, pozwalająca przyciągać nowe osadnictwo. Mamy cały czas przyrost naturalny na plusie, a że blisko jest autostrada, ludność coraz bardziej mobilna, to nakłady na ochronę środowiska wobec problemów Krakowa ze smogiem mogą przynieść ponadprzeciętny zwrot.

Mogą Ci się również spodobać

Mieczysław Struk: Wynajem tylko pod kontrolą

Niekontrolowane wykorzystywanie mieszkań pod najem widzimy szczególnie w Gdańsku i Sopocie, choć ja widzę ...

Drogie samorządowe mosty

W programie „Mosty dla regionów" wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie projektów. Wartość budów sięgnie ...

Kolejny Most dla regionów ze wsparciem

1,2 mln zł rządowego dofinansowania trafi na dokumentację mostu Perlejewo-Jabłonna Lacka na Bugu. Wsparcie ...

Wielkie pasje małych społeczności

Aż 552 projekty 
dostaną pieniądze w ramach 
kolejnej edycji programu „Społecznik”. 
To oddolne, obywatelskie ...

Upały i urlopy wypompowują wodę

Brak wodociągów i kanalizacji odbija się na standardzie życia zarówno stałych mieszkańców miejscowości wypoczynkowych, ...

Nowoczesny i ogromny dworzec Łódź Fabryczna powstał dzięki unijnemu wsparciu.

Zaczynają kopać pod Łodzią

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2022 roku Łódź będzie jednym z ...