Nocne i świąteczne dyżury aptek: problem bez rozwiązania przez najbliższe lata?

Co dalej nocnymi i świątecznymi dyżurami aptek? Na rozstrzygnięcia w tej sprawie czekają i samorządy, i aptekarze. I mogą poczekać długo.

Publikacja: 05.05.2023 20:26

Obowiązek dyżurowania jest od dawna osią sporu między aptekarzami a samorządami

Obowiązek dyżurowania jest od dawna osią sporu między aptekarzami a samorządami

Foto: AdobeStock

– Odstąpienie od dalszych prac legislacyjnych może oznaczać, że problem może zostać nierozwiązany przez następne lata – twierdzi Ministerstwo Zdrowia.

Przepisy modyfikujące dotychczasowe zasady pełnienia dyżurów przez apteki są częścią tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Prace nad dokumentem trwały kilka lat. Od końca marca gotowy projekt czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Potem powinien trafić do Sejmu.

Niedawno pojawiły się jednak głosy, że nie ma już szans na jego uchwalenie w tej kadencji. Minister Adam Niedzielski, pytany pod koniec kwietnia o przyszłość tej nowelizacji, powiedział: – Wszyscy zdajemy sobie też sprawę, że do października pozostała ograniczona liczba posiedzeń parlamentarnych. Będziemy robili wszystko, by przynajmniej część przepisów, na których najbardziej środowisku zależy – jeśli nie ścieżką standardową, ale być może przy innych ustawach – była procedowana przez Sejm.

Czytaj więcej

Konflikt samorządowców z aptekarzami o dyżury. Szans na kompromis nie widać

  Problem z nowelizacją ustawy refundacyjnej jest prosty. Jak nie wejdzie to będzie źle, jak wejdzie w tym kształcie, będzie jeszcze gorzej. Dlatego zapowiedź włożenia kilku tematów w innych nowelizacjach to jedyne sensowne rozwiązanie – skomentował na Twitterze Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W projekcie znajdują się przepisy zmieniające art. 94 Prawa farmaceutycznego, który mówi o tym, że „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.” Ustalaniem rozkładów zajmują się rady powiatów lub rady miast na prawach powiatów. W praktyce najważniejszym elementem przyjmowanych przez nie uchwał jest ustalenie, które apteki na danym terenie mają pełnić w dyżury nocami oraz w dni wolne od pracy.

Obowiązek dyżurowania jest od dawna osią sporu między aptekarzami a samorządami. Dotyczy głównie mniejszych miast, w których działają apteki prowadzone przez pojedynczych farmaceutów. Nocne i świąteczne dyżury oznaczają dla nich obowiązek pracy non-stop. Apteki nie dostają za nie żadnego wynagrodzenia, a zyski ze sprzedaży realizowanej nocami i w weekendy często nie wystarczają nawet na pokrycie podstawowych kosztów związanych z obowiązkiem prowadzenia apteki działającej 24 godziny na dobę. Lokalne władze tłumaczyły z kolei, że mają obowiązek wyznaczania aptek dyżurnych, robią to w interesie mieszkańców, a na wypłacanie aptekom jakichkolwiek pieniędzy za dyżury nie zezwala im prawo.

Czytaj więcej

Kultura w dawnej aptece. I dzięki temu blisko mieszkańców

Obie grupy zgadzały się co do jednego: przepisy dotyczące nocnych i świątecznych dyżurów należy zmienić. Propozycje zmian znalazły się dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Przewidywał m.in. skrócenie czasu pełnienia dyżurów. Część aptek miała też otrzymywać za nie wynagrodzenie z NFZ (chodzi o placówki działając tam, gdzie siedzibą powiatu jest miasto mające nie więcej niż 40 tys. mieszkańców).

Zapytaliśmy resort zdrowia, czy istnieje możliwość, by przepisy dotyczące dyżurów zostały wyodrębnione z nowelizacji ustawy refundacyjnej i przyjęte innym trybem? Zadaliśmy też pytanie o to, czy możliwe jest takie wyłączenie w przypadku regulacji podnoszących marże na leki refundowane hurtowniom farmaceutycznym i aptekom (o co jedne i drugie mocno zabiegały). Odpowiedź resortu może wskazywać, że wbrew słowom ministra na razie nie ma o tym mowy.

– Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw postrzeganym jako całość. Na obecnym etapie prac nie uwzględniono żadnego wyłączenia przepisów do osobnego procedowania. Organizowane są przez Ministra Zdrowia spotkania z przedstawicielami branży farmaceutycznej, w celu uzgodnienia konsensusu – informuje biuro komunikacji resortu. - Przepisy dotyczące dyżurów aptek wymagają nowelizacji. Środowisko aptekarskie i samorząd terytorialny od lat postulują o zmiany w tym zakresie. Udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie, więc odstąpienie od dalszych prac legislacyjnych może oznaczać, że problem dyżurów aptek może zostać nierozwiązany przez następne lata – komentuje.

Społeczności lokalne
Jaki rozwój gospodarczy stolicy? Ruszyły konsultacje
Społeczności lokalne
Mieszkańcy miast coraz częściej uciekają na przedmieścia
Społeczności lokalne
System drży w posadach. Przez braki kadrowe szpitale zawieszają pracę oddziałów
Społeczności lokalne
Stare kina w rękach samorządów. By dalej służyły mieszkańcom
Społeczności lokalne
Rusza wyścig o miejsca w szkołach średnich. Nie będzie łatwo