Władze Lublina ogłosiły przetarg na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w istniejącym pawilonie, na potrzeby nowej filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.

– Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” rozszerza zasięg swojej działalności na kolejną, czwartą już dzielnicę Lublina. Nowa placówka wpisuje się w politykę kulturalną  zmierzającą do zapewnienia stacjonarnej oferty kulturalnej dla mieszkańców we wszystkich dzielnicach – mówi  Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Czytaj więcej

Festiwale literackie: Spotkaj się z noblistami i nie tylko

Koncepcja architektoniczna planowanych pomieszczeń zakłada powstanie trzech tematycznych i funkcjonalnych pracowni (familijno-animacyjnej, plastycznej i foto-video), w których swoje pasje i zainteresowania będą mogli rozwijać wszyscy mieszkańcy.

Inwestycja zakłada przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszących się w lokalu, w którym wcześniej znajdowała się apteka.

Przebudowa dawnej apteki na filię DDK powinna zakończyć się w ciągu czterech miesięcy od daty podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

Kulturalne centra na osiedlach

- Jeszcze w tym roku  rozpoczną się prace przygotowawcze inwestycji, polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Domu Kultury w Ursusie – mówi Marlena Salwowska, ze stołecznego ratusza.

Planowane są też inne inwestycje. - Zgodnie z założeniem Programu Strategii #Warszawa2030 – Kultura blisko domu tworzone będą nowe miejsca aktywności kulturalnej oraz obiekty dysponujące ofertą zagospodarowującą czas wolny mieszkańców – chwali się stołeczny ratusz.

We Wrocławiu działa pięć młodzieżowych domów kultury oraz 11 ośrodków działań twórczych i artystycznych, klubów artystycznych oraz centrów kultury, które są prowadzone przez miasto.  

Autopromocja
SZKOLENIE

Pozyskiwanie sponsorów przez instytucje nauki, kultury i sportu

WEŹ UDZIAŁ

Czytaj więcej

Odpoczynek z historią w tle

- Oprócz tego miasto, realizując założenia Osiedli Kompletnych, rozwija projekt Centrów Aktywności Lokalnej. A CALe to miejsca, które realizują swoje autorskie programy, skierowane bezpośrednio do mieszkańców okolicy, odpowiadające ich potrzebom, pasjom i zainteresowaniom – mówi Marcin Obłoza z wrocławskiego magistratu.

Dodaje, że organizacje prowadzące centra zapraszają do współpracy rady osiedli, instytucje działające w wymiarze osiedlowym, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, szkoły, przedsiębiorców, lokalnych liderów i aktywistów.

Obecnie jest 17 takich miejsc na wrocławskich osiedlach. A w ub. tygodniu we Wrocławiu oddano kolejne przy ul. Ełckiej. - Prace kończą się również w CALu na Maślicach, przy ul. Suwalskiej – dodaje urzędnik.

Mieszkańcy chcą kultury obok domu

W Poznaniu trzy lata temu przeprowadzono badania potencjałów i potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedli leżących na obrzeżach miasta.

- Dzięki temu Estrada Poznańska, miejska instytucja kultury, rozpoczęła realizację na wskazanych osiedlach cyklu „Lato z Estradą” adresowanego pod szczególne potrzeby mieszkańców – opowiada Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury poznańskiego ratusza.

- Wspólnie z kilkoma radami osiedli zaczęliśmy rozmowy o powołaniu, we współpracy z Estradą Poznańską, całorocznych przestrzeni, w których mogłyby odbywać się wydarzenia kulturalne – mówi dyr. Makowska.

Estrada jest w trakcie projektowania domu kultury dla osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole – inwestycja ma być gotowa w 2022 roku.