Mamy 260 Lubuskich Talentów

Aktualizacja: 13.12.2019 17:46 Publikacja: 13.12.2019 17:46

Mamy 260 Lubuskich Talentów

Foto: krzysztof kubasiewicz

Lubuskie Talenty to nowy program stypendialny skierowany do uczniów lubuskich szkół podstawowych i liceów, którzy są uzdolnieni w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych lub języków obcych. – To historyczny moment, bo nigdy nie przyznawaliśmy stypendiów na taką skalę. Jesteście zaangażowani, ciężko pracujecie i dziś pragniemy wam za to podziękować – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości wręczenia stypendiów, 5 grudnia br. Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, możliwości dała Unia Europejska. Dzięki funduszom europejskim przygotowano specjalny program przeznaczony dla młodych osób. – Te pieniądze mają was zaangażować. To jest podziękowanie za waszą pasję, wielką pracę i bardzo dobre wyniki w nauce. Te środki mają dać impuls do jeszcze większego zaangażowania. Życzę wam, abyście mogli spełniać marzenia. Tak jak powiedział znany polski himalaista Krzysztof Wielicki: jak się bardzo chce, to się wchodzi. Życzę wam, żebyście zdobywali każdy swój Mount Everest – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas naboru wpłynęło ponad 800 wniosków, a ze wsparcia w okresie od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. skorzysta 260 uczniów (100 ze szkół podstawowych – klasy VII i VIII – oraz 160 z liceów). Uczniowie zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego, w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają.

W trakcie projektu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 6 tys. zł (szkoła podstawowa) oraz 8 tys. zł (liceum ogólnokształcącego) w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy.

Stypendium można przeznaczyć na pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, wyposażenie miejsca domowej nauki, sprzęt komputerowy, koszty transportu w celu dotarcia do szkoły oraz na dodatkowe zajęcia, kursy i szkolenia, w tym kursy językowe, obozy naukowe, korepetycje, koszty uczestnictwa w konkursach i olimpiadach.

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie z terenu województwa lubuskiego, którzy na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) uzyskali średnią ocen z wybranych przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00 oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00. Warunkiem było również niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych na mocy uchwały sejmiku województwa w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu województwa lubuskiego.

Wartość projektu to ponad 2,7 mln zł, z czego 85 proc. to środki EFS, 10 proc. – środki z budżetu państwa, a pozostałe 5 proc. to wkład własny województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 8 (Nowoczesna edukacja), Działania 8.2 (Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych), Poddziałania 8.2.1. (Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT).

Przypomnijmy, że województwo lubuskie co roku przyznaje również stypendia dla młodych twórców, naukowców, artystów i sportowców. Wspiera rozwój nie tylko uzdolnionej młodzieży, ale też studentów medycyny oraz pielęgniarstwa i położnictwa, studiujących na uczelniach w całym kraju. Jedynym warunkiem jest podjęcie po zakończeniu nauki pracy w palcówkach na terenie lubuskiego. – Te stypendia pozwolą na pokrycie deficytu lekarzy w lubuskiem. Dzisiejsi studenci za kilka lat podejmą pracę w naszych palcówkach. Zatem inwestycja w stypendia zwróci się z nawiązką – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego