Ranking Samorządów 2010. Wyniki I etapu. Rzeczpospolita

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006 – 2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały (wyniki pierwszego etapu w tabelach)

Publikacja: 16.07.2010 09:20

Ranking Samorządów 2010. Wyniki I etapu. Rzeczpospolita

Foto: ROL

Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2006 - 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

[b]Co braliśmy pod uwagę i jak punktowaliśmy poszczególne kategorie w I etapie:[/b]

[ul][li]dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (maksymalnie 10 pkt),[/li]

[li]wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt), [/li]

[li]zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009 (10 pkt), [/li]

[li]nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009 (5 pkt), [/li]

[li]dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2006 – 2009 (10 pkt), [/li]

[li]relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006 – 2009 (6 pkt), [/li]

[li]dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2006 – 2009: transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt).[/li]

[/ul]

[b]Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów. W zamieszczonych poniżej tabelach podajemy wskaźniki najwyżej punktowane. Na tej podstawie wytypowaliśmy do II etapu 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu dostały one do wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin, jakości zarządzania, poziomu edukacji. [/b]

Odpowiedzi posłużyły do wyłonienia najlepszych gmin w drugim etapie.

Ostatecznie w każdej z trzech kategorii: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast na prawach powiatu wybraliśmy po sto najlepszych samorządów. Osobną część rankingu poświęciliśmy wykorzystaniu unijnych funduszy oraz innowacyjności.

Pełny ranking poznają Państwo już w środę na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portalu rp.pl.

[ramka][b]Wyniki I etapu rankingu:[/b]

[ul] [li][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/523099]Miasta na prawach powiatu[/link] (pdf)[/li]

[li][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/523287]Gminy wiejskie[/link] (pdf) [/li]

[li][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/523288]Gminy miejsko wiejskie[/link] (pdf)[/li]

[/ul] [/ramka]

Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2006 - 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

[b]Co braliśmy pod uwagę i jak punktowaliśmy poszczególne kategorie w I etapie:[/b]

Pozostało 88% artykułu
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów