Ranking Samorządów 2010. Wyniki I etapu. Rzeczpospolita

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006 – 2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały (wyniki pierwszego etapu w tabelach)

Publikacja: 16.07.2010 09:20

Ranking Samorządów 2010. Wyniki I etapu. Rzeczpospolita

Foto: ROL

Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2006 - 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

[b]Co braliśmy pod uwagę i jak punktowaliśmy poszczególne kategorie w I etapie:[/b]

[ul][li]dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (maksymalnie 10 pkt),[/li]

[li]wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt), [/li]

[li]zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009 (10 pkt), [/li]

[li]nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009 (5 pkt), [/li]

[li]dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2006 – 2009 (10 pkt), [/li]

[li]relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006 – 2009 (6 pkt), [/li]

[li]dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2006 – 2009: transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt).[/li]

[/ul]

[b]Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów. W zamieszczonych poniżej tabelach podajemy wskaźniki najwyżej punktowane. Na tej podstawie wytypowaliśmy do II etapu 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi miastami na prawach powiatu dostały one do wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin, jakości zarządzania, poziomu edukacji. [/b]

Odpowiedzi posłużyły do wyłonienia najlepszych gmin w drugim etapie.

Ostatecznie w każdej z trzech kategorii: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast na prawach powiatu wybraliśmy po sto najlepszych samorządów. Osobną część rankingu poświęciliśmy wykorzystaniu unijnych funduszy oraz innowacyjności.

Pełny ranking poznają Państwo już w środę na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portalu rp.pl.

[ramka][b]Wyniki I etapu rankingu:[/b]

[ul] [li][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/523099]Miasta na prawach powiatu[/link] (pdf)[/li]

[li][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/523287]Gminy wiejskie[/link] (pdf) [/li]

[li][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/523288]Gminy miejsko wiejskie[/link] (pdf)[/li]

[/ul] [/ramka]

Chcieliśmy sprawdzić które samorządy w latach 2006 - 2009 najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

[b]Co braliśmy pod uwagę i jak punktowaliśmy poszczególne kategorie w I etapie:[/b]

Pozostało 88% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony