W Rankingu Samorządów oceniamy skuteczność działań władz miast i gmin w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju swoich małych ojczyzn. Przez zrównoważony rozwój rozumiemy odpowiedzialną politykę prowadzoną przez samorząd w kierunku trwałego rozwoju różnych typów kapitałów znajdujących się w dyspozycji społeczności lokalnej: ekonomicznego (finansowego i infrastrukturalnego), ludzkiego oraz środowiskowego.

Organizatorem Rankingu Samorządów jest dziennik „Rzeczpospolita”. Jego zasady i metodologię ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego premiera RP, prof. Jerzego Buzka. W 2020 r. członkami Kapituły są także: dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Cezary Trutkowski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP Paweł Tomczak, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

CZYTAJ TAKŻE: Ranking Samorządów 2019: Poznaj najlepsze miasta i gminy w Polsce

W naszym zestawieniu klasyfikowane są wszystkie miasta i gminy w Polsce z wyjątkiem Warszawy (m.in. ze względu na jej odmienny ustrój administracyjno-prawny). Podstawą oceny są dane z publicznie dostępnych źródeł, czyli Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Dodatkowe informacje pochodzą też z e-ankiet, które (za pośrednictwem platformy Webankieta) skierowaliśmy do wszystkich miast i gmin. Dzięki wypełnieniu ankiety, samorząd mógł otrzymać dodatkowe punkty. W sumie podczas oceny pod uwagę braliśmy ok. 50 różnych wskaźników.

Samorządy są klasyfikowane w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu (w ubiegłym roku zwycięzcą w tej kategorii zostało miasto Sopot), miast i gmin miejsko-wiejskich (tu zwycięzcą została gmina Morawica z woj. świętokrzyskiego) oraz gmin wiejskich (Wielka Wieś z woj. małopolskiego).
Nasi eksperci zakończyli już obliczenia, a na ostatnim posiedzeniu Kapituła zatwierdziła ostatecznie wyniki. Wkrótce podzielimy się nimi także z Państwem. Z przyjemnością zapraszamy na galę Rankingu Samorządów 2020, która odbędzie się 29 października. Ze względu na sytuację pandemiczną, będzie to internetowa uroczystość, którą będzie można obserwować na naszym portalu.