Na Szczyt Miast i Regionów w Kijowie zjechali się europejscy marszałkowie, prezydenci miast oraz burmistrzowie. W wydarzeniu wziął udział prezydent Zełenski. Podczas spotkania opracowywano plan wsparcia regionów i miast UE w odbudowę Ukrainy. Jak powiedział Geblewicz: - Wspieranie Ukrainy jest naszym moralnym obowiązkiem.

Szczyt Miast i Regionów, zorganizowany przez Ukraiński Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych, był okazją nie tylko do tego, by przedyskutować sprawę odbudowy Ukrainy i tego jak władze lokalne czy regionalne mogą te wysiłki wesprzeć, ale także, by podjąć konkretne zobowiązania. Ich efektem było podpisanie deklaracji określającej główne obszary działań na rzecz Ukrainy. Chodzi m.in. o administrację publiczną, energię, gospodarkę odpadami, infrastrukturę biznesową, gospodarkę cyfrową, technologię, kulturę, sport i turystykę.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, prezes zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący Grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów, powiedział: – Musimy maksymalnie wspierać miasta i regiony Ukrainy w odbudowie tego, co zostało bestialsko zniszczone. Od pierwszego dnia wojny Polska i region, który reprezentuję - Pomorze Zachodnie - jest zaangażowany w pomoc humanitarną dla Ukrainy. Schronienie znalazły u nas tysiące uchodźców. Wspólnie z nimi chcemy budować przyszłość Europy. Mamy nadzieję, że wkrótce nasi ukraińscy przyjaciele będą znów bezpieczni w swoim domu. Pomoc narodowi ukraińskiemu jest naszym moralnym obowiązkiem. Wciąż konieczne jest wsparcie militarne, ale najbliższe lata przyniosą wielkie wyzwania związane z odbudową zrujnowanego kraju. Z odbudową mieszkań, szkół, szpitali, infrastruktury. Bardzo ważna jest też pomoc w obszarze społecznym, gospodarczym czy ochrony dziedzictwa kulturowego. Samorządy jako sprawdzony przyjaciel są naturalnymi partnerami w tym procesie.

W Szczycie Miast i Regionów, oprócz prezydenta Zełenskiego, wziął także udział m.in. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów - Vasco Alves Cordeiro, zaś ze ukraińskiej m.in. Szef Mikołajowskiej Regionalnej Administracji Wojskowej Witalij Kim oraz Georgiy Didenko - Przewodniczący Odeskiej Rady Obwodowej. Z tymi ostatnimi marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, podpisał deklarację współpracy między reprezentowanymi regionami.

Olgierd Geblewicz podczas pobytu w Kijowie spotkał się także z merem miasta, Vitaliyem Klitschko i pojechał z wizytą do Borodzianki, by – składając kwiaty – symbolicznie uczcić pamięć 27 cywili, którzy zginęli w gruzach zbombardowanego budynku mieszkalnego. Podkreślił przy tej okazji, że - To nasza wspólna walka o łączące nas wartości.