Historyczna stolica Warmii, położona w malowniczych dorzeczach Łyny i Symsarny, wraca na uzdrowiskową mapę Polski. Miasto wyróżnia się unikalnym morenowym ukształtowaniem terenu i zdrowotnym mikroklimatem. Występują tu pokłady czystych wód termalnych i mineralnych, co w połączeniu z dziewiczą przyrodą i małą liczbą dużych zakładów przemysłowych, nadaje miastu specjalne właściwości.

""

Fot./materiały prasowe

regiony.rp.pl

Wisienką na torcie jest park uzdrowiskowy Doliny Symsarny, do którego można wejść wprost z miasta, a którego malownicze ścieżki zachęcają do spacerów, jazdy na rowerze i rekreacji na świeżym powietrzu. Znajdują się tu wiaty, ławki, parkingi dla rowerów, a o lokalnej faunie i florze można przeczytać na tablicach informacyjnych.

Lidzbark Warmiński: Powrót do dawnych tradycji

Lidzbark Warmińki posiada długą uzdrowiskową tradycję. Przed wojną w mieście istniał Luftkurort i przyjeżdżali tu kuracjusze z całych Niemiec. Dziś miasto powraca do dawnych czasów, a pomóc w tym mają planowane inwestycje.

Pierwszą z nich jest budowa tężni o długości blisko 100 metrów. Projekt kształtem nawiązuje do ślimaka – symbolu Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia Cittaslow, której Lidzbark Warmiński jest członkiem już od 2006 roku. Inwestycja zasilana będzie wodą solankową z odwiertu.

""

Fot./materiały prasowe

regiony.rp.pl

Równolegle powstaną także drogi dojazdowe wraz z trasami do terenoterapii (ścieżki pieszo – rowerowe), parking, toalety i plac zabaw. Całkowity koszt inwestycji wynosi niemal 17 mln zł.

Kolejna inwestycja związana jest z budową samego uzdrowiska. Gmina pozyskała na ten cel ponad 11 mln zł. Całkowity koszt szacowany jest na prawie 15 mln zł. W ramach projektu w pobliżu tężni powstanie pawilon zdrowia. Wyposażony będzie w sprzęt i urządzenia diagnostyczno – rehabilitacyjne wspomagające procesy i zabiegi kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii i helioterapii. Powstaną także promenady złożone ze ścieżek terapii pieszej i ruchowej do terenoterapii oraz układ kinezyterapii aktywnej – rowerowy tor wysiłkowy. W ramach inwestycje odtworzony będzie także zbiornik wodny, zwany „żabim stawem”, otoczony drewnianą ścieżką spacerową.

Właściwości lecznicze Uzdrowiska w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z Świadectwem potwierdzającym właściwości lecznicze klimatu DI-070-31/2013, z dnia 30.10.2013r., w uzdrowisku w Lidzbarku Warmińskim możliwe jest wykonywanie czynności fizykoterapii, leczniczych i rehabilitacyjnych dotyczących następujących chorób i schorzeń:

  • choroby układu krążenia,
  • choroby układu narządów ruchu,
  • zaburzenia neurologiczne,
  • zaburzenia przemiany materii.

Biorąc pod uwagę właściwości lokalizacyjne uzdrowiska, aspekty właściwości klimatycznych, zakłada się, iż w uzdrowisku prowadzone będą następujące formy leczenia klimatycznego (klimatoterapii) za pomocą poszczególnych urządzeń leczniczych – projektowanych obiektów budowlanych:

helioterapia – polegająca na wykorzystaniu promieni słonecznych, tzw. kąpieli słonecznych, poprzez leżakowanie lub siedzenie  w miejscu wyeksponowanym na promienie słoneczne.

aeroterapia – polegająca na kąpielach powietrznych, aktywnej terapii powietrzem o dobrej jakości w trakcie spacerów oraz w trakcie odpoczynku zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej. Dzięki terenowi leśnemu oraz sąsiednim łąkom w powietrzu znajdują się specyficzne substancje zawierające m.in. olejki aromatyczne oraz fitocydy o działaniu bakteriobójczym, bakteriostatycznym, a także uspokajającym, obniżającym ciśnienie krwi oraz działającym leczniczo na górne drogi oddechowe. Dodatkowo w przypadku Lidzbarka Warmińskiego analiza warunków meteorologicznych wskazuje na przewagę wiatrów zachodnich oraz południowo-zachodnich, gwarantujących przy danej lokalizacji dobrą jakość powietrza, a także korzystne warunki termiczno- wilgotnościowe.

""

Fot./materiały prasowe

regiony.rp.pl

kinezyterapia – polegająca na terapii ruchowej oraz bodźcach klimatycznych będących w ruchu, co zwiększa i wpływa pozytywnie na wentylację płuc, a konieczność dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia usprawnia pracę układu oddechowego, krwionośnego, termoregulację ciała, tym samym poprawiając kondycję i odporność organizmu. Ponadto terenoterapia przyczyni się do leczenia chorób narządu ruchu poprzez wzmacnianie układu kostno – mięśniowego za pośrednictwem ćwiczeń o mniejszej lub większej intensywności na obiektach  lecznictwa uzdrowiskowego tj.  ścieżkach kinezytoerapii, promenadach nazywanych ścieżkami zdrowia oraz specjalnie dostosowanych urządzeniach do kinezyterapii aktywnej.

krioterapia – polegająca na oddziaływaniu na organizm niskich temperatur powietrza , co wspomaga układ krwionośny, mięśniowy, przyśpiesza przemianę materii  oraz odporność organizmu. Niniejsze zabiegi prowadzone będą w budynku pawilonu zdrowia, w pomieszczeniu groty solnej.

fizykoterapia – rehabilitacja za pomocą sprzętu do ćwiczeń.

""

Fot./materiały prasowe

regiony.rp.pl

baleoterapia – w postaci aerozoloterapii za pomocą urządzenia tężni oraz małej tężni zlokalizowanej w budynku pawilonu zdrowia, do których zostanie doprowadzona woda lecznicza z odwiertu GT-1 o właściwościach mineralnej wody leczniczej chlorkowo – sodowej, hipotermalnej z zawartością jodków. Rozpylany w powietrze aerozol z wody leczniczej, wdychany przez kuracjuszy podczas spacerów lub leżakowania, sprzyjać będzie poprawie zdrowia oraz leczeniu chorób związanych z układem krwionośnym, układem oddechowym, chorobom przemiany materii a także będzie sprzyjać poprawie stanu zdrowia osób podlegających rehabilitacji z uwagi na choroby i urazy m.in. układu kostno–stawowego.