Zgodnie z regulaminem to sami finaliści w czasie konferencji podsumowującej zaprezentują swoje dobre praktyki i wyłonią spośród siebie zwycięzców. Konferencja odbędzie się w godz. 10.00-13.00. Podczas spotkania uczestnicy tegorocznej edycji zaprezentują najlepsze zgłoszone praktyki dialogu społecznego, na podstawie których zostaną wyłonieni laureaci.

Głos zabiorą również przedstawiciele: NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa (lider projektu), partnerów – z Norweskiego Związku Pracowników Komunalnych (Fagforbundet) oraz Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), a także Ambasady Królestwa Norwegii.

CZYTAJ TAKŻE: ZMP popiera podwyżki dla nauczycieli

– W bazie dobrych praktyk, w zakładce Dialog Społeczny, można znaleźć 21 takich przykładów z poprzednich edycji konkursu, który był również wspierany ze środków Norway Grants. Dzisiaj zagadnienia te nabierają nowego znaczenia. Samorządom przybywa zadań i ubywa środków finansowych, co często skutkuje pojawieniem się napięć w codziennym działaniu. Szczególnie trudnym wyzwaniem dla JST okazały się ostatnie zdarzenia związane z epidemią COVID-19, gdzie pojęcie godnej pracy zyskało bardzo wymierną wartość – podkreśla Tomasz Potkański, zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich.

8 września odbyło się posiedzenie komisji konkursu Celem spotkania była ocena wniosków nadesłanych na konkurs Związku Miast Polskich, realizowany w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”. Finaliści konkursu to Dąbrowa Górnicza, Lublin, Kraków, Zabrze, powiat Nowy Targ i gmina wiejska Tarnowo Podgórne.