Rada Ministrów przyjęła na ostatnim swoim posiedzeniu, 15 maja, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów.

Nowe rozporządzanie przewiduje obniżenie – średnio o 20 proc. – minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Doprecyzowano również przepisy odnoszące się do wynagrodzenia prowizyjnego, wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej. Rozporządzenie zmieniające zasady wynagradzania samorządowców wchodzi w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.