To miasto wygrało ranking „Europejski samorząd” w kategorii miast na prawach powiatu. – Projektem, który jest kluczowy z punktu widzenia perspektywy unijnej 2014–2020, jest budowa w granicach miasta nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 935 – mówi Agnieszka Skupień z Urzędu Miasta w Rybniku. To ponad 10 km nowej drogi o przekroju 2×2 wraz z pięcioma bezkolizyjnymi węzłami. Ten odcinek będzie stanowił południową obwodnicę miasta oraz zapewniał szybki dostęp do autostrady A1.

– Ta jedna z największych w historii rybnickiego samorządu inwestycji będzie kosztować ponad 430 mln zł, zaś pozyskane w 2016 roku dofinansowanie z RPO opiewa na kwotę prawie 290 mln zł – wyjaśnia urzędniczka.

Ale miasto realizuje też szereg innych inwestycji, głównie takich, które mają rozwiązywać problemy zidentyfikowane podczas prac nad strategią rozwoju Rybnika. To przede wszystkim projekty mające na celu obniżanie wpływu infrastruktury należącej do miasta na emisję substancji zanieczyszczających powietrze. W ubiegłym roku wymieniono oświetlenie miejskie na energooszczędne, co kosztowało ok. 2 mln zł, z czego 1,2 mln pochodziło z dotacji unijnych. Poza tym miasto realizowało projekt związany z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te, oparte na odnawialnych źródłach energii. Wartość tej inwestycji 2,5 mln zł, z czego 1,5 mln zł to unijne dotacje. W Rybniku trwa obecnie kompleksowa termomodernizacja 19 budynków użyteczności publicznej za niemal 24 mln zł, z czego niemal 20 mln zł pochodzi z dotacji unijnych. – W przyszłym roku planujemy pozyskać jeszcze co najmniej kilkanaście mln zł na kolejne termomodernizacje oraz wymianę źródeł ciepła na te zasilane OZE – zapowiada Agnieszka Skupień.

Dzięki wsparciu unijnemu w ub. roku oddano do użytku nowe przedszkole dla 250 dzieci. Inwestycja warta była prawie 9 mln zł, z czego niemal 4 mln zł to dotacje unijne. Miasto rozbudowuje jeszcze dwa kolejne przedszkola: w dzielnicy Chwałęcice oraz Północ. – Dzięki tym inwestycjom zredukowano deficyt miejsc dla przedszkolaków – mówi urzędniczka. Dodaje, że milion złotych dotacji z rządowego programu Maluch+ pomaga w budowie nowego żłobka dla 80 najmłodszych mieszkańców miasta.

Dużym wyzwaniem jest również przywrócenie do życia opuszczonych obecnie budynków byłego szpitala miejskiego oraz Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. Miasto zdobyło już pierwszą dotację (ponad 3,1 mln zł) na odnowienie budynku byłej dermatologii, gdzie powstanie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny. Teraz urząd czeka na rozstrzygnięcie konkursów, w ramach których ubiega się o dofinansowanie w wysokości prawie 25 mln zł na kolejne trzy obiekty. – W sumie wartość inwestycji w obu kompleksach ma wynieść ponad 50 mln zł i być znaczącym impulsem m.in. dla rozwoju turystyki opartej na regionalnym dziedzictwie kulturowym – mówi urzędniczka.