Dni lokalnego patriotyzmu

Aktywne Obywatelskie Leszno to pomysł na prezentację i integrację organizacji pozarządowych działających w mieście.

Publikacja: 03.09.2017 23:00

Urzędnicy leszczyńskiego ratusza chcą przybliżyć mieszkańcom działalność organizacji pozarządowych.

Urzędnicy leszczyńskiego ratusza chcą przybliżyć mieszkańcom działalność organizacji pozarządowych.

Foto: Rzeczpospolita, Bartosz Jankowski

Zaplanowane na 16–24 września AOL ma przybliżyć mieszkańcom pracę lokalnych przedstawicieli trzeciego sektora – fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, podmiotów ekonomii społecznej.

Okazją do integracji trzech składowych życia społeczno-gospodarczego – publicznej, prywatnej i pozarządowej – będzie m.in. Festyn Organizacji Pozarządowych. Podczas imprezy (16 września) leszczyńskie NGO’s zaprezentują swoją działalność w dziesięciu strefach, m.in. kulturalnej, społecznej, zdrowotnej, ekologicznej.

– Skala przedsięwzięcia rośnie, do pierwszej edycji zgłosiło się 70 podmiotów, w tym roku mamy 160 – mówi „Rz” Anna Szymańska, pełnomocnik prezydenta miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. – To społecznicy, instytucje edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, wspierające osoby starsze.

AOL to jednak nie tylko festyn. 18 września będzie Obywatelskim Poniedziałkiem – okazją do rozmów o budżecie obywatelskim czy idei konsultacji społecznych, z udziałem prezydenta miasta, miejskiego rzecznika praw konsumentów, pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi czy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. We wtorek, 19 września, prezydent miasta stanie się, na ten jeden dzień, wolontariuszem w jednej z NGO. Jak mówi Anna Szymańska, jest już kilka zgłoszeń od organizacji chętnych do jego zatrudnienia. 20 września odbędą się Randki Obywatelskie, czyli spotkania mające na celu integrację trzeciego sektora. Zaś 22 września to czas Eko Leszna – nazwa mówi wszystko, chodzi o popularyzację działań na rzecz ekologii ochrony środowiska naturalnego (sezon grzewczy coraz bliżej).

Przez cały czas trwania Aktywnego Obywatelskiego Leszna drzwi organizacji stoją otworem – można odwiedzić, poznać, porozmawiać, a może – kto wie? – zaangażować się.

Wrześniowa akcja to zresztą niejedyna okazja do spotkań z trzecim sektorem. W maju, krótko po Dniu Europy (przypadającym 9 maja dla upamiętnia deklaracji Roberta Schumana, która legła u podstaw integracji europejskiej), odbyły się pierwsze leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych.

– A pod koniec roku organizujemy koncert, podczas którego dziękujemy tym organizacjom za pracę i nagradzamy jubilatów – 5-,10- czy 20-latków, ale też organizacje, które ukończyły rok, tak na zachętę – uzupełnia Anna Szymańska.

Współpraca samorządu ze sferą pozarządową obejmuje działania zarówno o charakterze zarówno finansowym, jak i niefinansowym. Z jednej strony ogłaszane co roku konkursy ofert na realizację zadań publicznych w mieście i wsparcie udzielane w ramach tzw. małych grantów, z drugiej – pomoc przy pisaniu projektów, wypełnianiu wniosków o dotacje, informacje o zewnętrznych źródłach finansowania, konkursach i programach grantowych oraz możliwości uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach – wylicza przedstawicielka urzędu miasta. – Jeżeli organizacja pozarządowa chce aplikować np. o dofinansowanie ze środków unijnych, a w ramach konkursu niezbędny jest wkład własny, może wystąpić z wnioskiem do prezydenta o partnerstwo projektowe.

W zakres miejskich działań na rzecz trzeciego sektora wchodzą także coraz popularniejszy budżet obywatelski, doroczna kampania „Zostaw swój 1 procent w Lesznie” (dotycząca przekazywania części podatku dochodowego leszczyńskim organizacjom pożytku publicznego), rozsyłany co miesiąc Leszczyński Informator Pozarządowy „Co słychać w trzecim sektorze” (w którym zamieszczane są informacje nie tylko z lokalnego podwórka, ale i z pozarządowego świata) oraz inicjatywa lokalna – nowe narzędzie partycypacji, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą zmieniać najbliższe otoczenie – zorganizować koncert, piknik rodzinny czy zawody sportowe.

Ideą inicjatywy lokalnej jest wspólne działanie obywatela i miasta. We wniosku o realizację konkretnego przedsięwzięcia mieszkańcy deklarują udział w jego kosztach – wkład finansowy, rzeczowy lub pracę społeczną. To może być pierwszy krok na drodze aktywności obywatelskiej. Kolejnym może się stać stworzenie organizacji pozarządowej, których jest już w Lesznie 360.

Zaplanowane na 16–24 września AOL ma przybliżyć mieszkańcom pracę lokalnych przedstawicieli trzeciego sektora – fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, podmiotów ekonomii społecznej.

Okazją do integracji trzech składowych życia społeczno-gospodarczego – publicznej, prywatnej i pozarządowej – będzie m.in. Festyn Organizacji Pozarządowych. Podczas imprezy (16 września) leszczyńskie NGO’s zaprezentują swoją działalność w dziesięciu strefach, m.in. kulturalnej, społecznej, zdrowotnej, ekologicznej.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?