Modernizują sieć, by zmniejszyć liczbę awarii

W świętokrzyskich gminach ruszają projekty związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków.

Publikacja: 27.08.2017 21:00

W Suchedniowie będzie przebudowywana kanalizacja sanitarna oraz sieć kanalizacyjno-wodociągowa. Obie

W Suchedniowie będzie przebudowywana kanalizacja sanitarna oraz sieć kanalizacyjno-wodociągowa. Obie inwestycje mają kosztować ok. 4,8 mln zł.

Foto: materiały prasowe

Sędziszów będzie miał nową oczyszczalnię ścieków. W mieście rozbudowana zostanie także o ponad 10 kilometrów kanalizacja sanitarna. Całkowita wartość projektu sięga 25 mln zł, z czego 14,8 mln zł to dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014–2020, co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

– Inwestycje jeszcze nie została rozpoczęta. Chcemy ogłosić przetarg jeszcze w sierpniu, a oczyszczalnia oraz kanalizacja sanitarna mają być gotowe do końca pierwszego półrocza 2020 roku – zapowiada Adam Płaziński z Urzędu Miasta w Sędziszowie.

Więcej, lepiej, czyściej

Także w Daleszycach ma być rozbudowa i przebudowana oczyszczalnia ścieków. Koszt inwestycji ma wynieść 10 mln zł, z czego 6 mln będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Dzięki temu przepustowość zakładu wzrośnie do 950 metrów sześciennych na dobę, a to poprawi standardy jakości funkcjonowania systemu.

Z kolei w Wojtyniowie ma zostać rozbudowana oczyszczalnia ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni. Wartość tych inwestycji to ponad 2,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne przekracza 1,7 mln zł.

– W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, w tym m.in. budowę reaktora biologicznego typu SBR, budowę rurociągów ścieków i osadów międzyobiektowych oraz wykonanie wiaty, konstrukcji stalowej nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni – wyliczają urzędnicy.

Dodają, że nowa wiata pozwoli na bezpieczne składowanie osadu, a po rozbudowie oczyszczalni ścieków jej przepustowość wzrośnie do 840 metrów sześciennych na dobę, co pozwoli obsłużyć wszystkich mieszkańców gminy Bliżyn.

W Suchedniowie będzie przebudowywana kanalizacja sanitarna oraz sieć kanalizacyjno-wodociągowa. Obie inwestycje mają kosztować ok. 4,8 mln zł, z czego ok. 3 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnym.

– Głównym celem pierwszego projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz gleb z nieszczelnych szamb przydomowych poprzez budowę sieci kanalizacji na obszarze dotąd nieskanalizowanym – wskazują urzędnicy. – Dzięki inwestycji zostanie rozwiązany problem odbioru ścieków powstających w gospodarstwach domowych, podniesie się standard życia mieszkańców oraz wzrośnie atrakcyjność gminie jako miejsca do zamieszkania – podkreślają.

Sieć kanalizacyjno-wodociągowa ma zostać zmodernizowana przy ul. Powstańców 1863 roku i Krótkiej. Poza tym prace obejmują przebudowę istniejących przełączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic poszczególnych posesji oraz budowę nowych przyłączy i kanalizacji sanitarnej do działek nieuzbrojonych.

– To pozwoli na wyeliminowanie awaryjności sieci wodociągowej, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zabezpieczenie gruntów oraz wód przed przedostaniem się zanieczyszczeń – wyliczają przedstawiciele gminy.

Do rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji sanitarnej o długości ponad 30 kilometrów szykuje się też Koprzywnica. Gmina pozyskała na ten cel ponad 20 mln zł. Cała inwestycja ma kosztować ponad 34 mln zł.

– Skanalizowanie gminy wynosi 34 proc., a po zrealizowaniu inwestycji aglomeracja będzie w całości przyłączona do sieci – mówi Anna Mianowska, inspektor ds. usług technicznych w Urzędzie Miasta Koprzywnica.

Dodaje, że celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dzięki rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.

W tej chwili gmina przygotowuje przetarg na wykonawcę rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ma być gotowa do września 2019 roku.

W tym roku w ramach RPOWŚ na zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej samorząd województwa zamierza przydzielić w sumie jeszcze 164 mln zł. Z kolei w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 województwo świętokrzyskie otrzymało 14,1 mln euro. Kilka tygodni temu do samorządów trafiło ok. 58 mln zł.

– W ramach PROW 2014–2020 mogą być realizowane wyłącznie zadania zlokalizowane poza obszarami aglomeracji, wyznaczonymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), natomiast inwestycje zlokalizowane na obszarze aglomeracji są finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśnia Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka marszałka województwa świętokrzyskiego.

Dodaje, że umowy zawarte z PROW dotyczyły wyłącznie inwestycji zlokalizowanych poza aglomeracjami, o których mowa w KPOŚK.

Sinkiewicz-Potaczała wyjaśnia, że na realizację inwestycji samorządy mają maksymalnie dwa lata od daty zawarcia umowy.

– Środki będą trafiać do gmin sukcesywnie po zrealizowaniu części lub całości inwestycji (operacje mogą być rozliczane maksymalnie w dwóch etapach) – podaje urzędniczka.

Przyznaje też, że w ramach PROW na lata 2014–2020 pieniądze zostały w zasadzie rozdysponowane, ale do kontraktacji będą kierowane sukcesywnie kolejne wnioski z listy rezerwowej, o ile pojawią się oszczędności wynikające z niższych, niż oczekiwano, cen w przetargach lub środki z przesunięć z innych kategorii.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Sędziszów będzie miał nową oczyszczalnię ścieków. W mieście rozbudowana zostanie także o ponad 10 kilometrów kanalizacja sanitarna. Całkowita wartość projektu sięga 25 mln zł, z czego 14,8 mln zł to dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014–2020, co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

– Inwestycje jeszcze nie została rozpoczęta. Chcemy ogłosić przetarg jeszcze w sierpniu, a oczyszczalnia oraz kanalizacja sanitarna mają być gotowe do końca pierwszego półrocza 2020 roku – zapowiada Adam Płaziński z Urzędu Miasta w Sędziszowie.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży