Obniżenie pensji na bakier z ustawą zasadniczą

Bloomberg

Radni Gliwic chcą zbadania, czy zmiana uposażenia samorządowców jest zgodna z konstytucją.

Gliwiccy radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie konstytucyjności przepisów o wynagrodzeniu pracowników samorządowych oraz ich zgodności z Europejską kartą samorządu lokalnego oraz ustawą o pracownikach samorządowych i o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Chodzi konkretnie o rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Obniża ono o około 20 proc. pensje urzędników wyższego szczebla.

Radni przypominają, że projekt rozporządzenia pojawił się 20 lutego 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Projekt rozporządzenia, jego uzasadnienia i ocena skutków regulacji nie przewidywały zmian w wysokości wynagrodzenia zasadniczego wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), ich zastępców i innych wybranych grup pracowników samorządowych. Rozporządzenie w opisanym kształcie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wszystko zmieniło się o 180 stopni po aferze politycznej, jaka wybuchła na początku roku. Chodziło o wysokie premie, jakie otrzymali członkowie rządu. W reakcji na wizerunkowy kryzys oraz spadające poparcie dla PiS jej prezes Jarosław Kaczyński 5 kwietnia 2018 r. podczas konferencji prasowej ogłosił, że ministrowie przekażą otrzymane nagrody na rzecz Caritas Polska.

PiS miało też wystąpić z inicjatywą obniżenia o ok. 20 proc. pensji parlamentarzystów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także starostów i marszałków województw oraz ich zastępców.

Następnie 9 maja 2018 r., 10 dni przed utratą mocy obowiązującej dotychczasowego rozporządzenia, pojawiły nowe załączniki do projektu rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Załączniki zawierały niższe od dotychczasowych (obniżone o średnio 20 proc.) wysokości minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego wybranych grup pracowników samorządowych. W tym wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz ich zastępców. Zdaniem Rady Miasta Gliwice projekt rozporządzenia z 15 maja 2018 r. przygotowano na kolanie. Nie opiniowała go Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Mogą Ci się również spodobać

Biznes i nauka muszą się polubić

Bez dobrej współpracy przedsiębiorców z uczelniami nie da się budować nowoczesnej gospodarki. Na szczęście ...

Przetargi: wolna ręka tylko w nagłych sytuacjach

Odstąpienie od umowy to nie jest okoliczność uzasadniająca użycie szybkiego trybu wyłonienia nowego wykonawcy. ...

Agencje ratingowe doceniają polskie samorządy

W ostatnich miesiącach trwa dobra passa miast i regionów, jeśli chodzi o oceny agencji ...

Strajk wstrząsnął szkołami

Samorządowcy otrzymali uprawnienia do klasyfikowania uczniów. Sejm błyskawicznie uchwalił ustawę maturalną.

Pomysł na rozwój ma minusy

Marszałkowie województw nie aprobują nowych rozwiązań podważających plany zagospodarowania przestrzennego.

Płace na stanowiskach kierowniczych wymagają rewizji

Projekt Stworzenie uczciwego i stabilnego systemu wynagradzanie może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pracą ...