Idea, która wyzwoliła energię Polaków

Samorządność jest podstawą wolności – przekonywali uczestnicy I Kongresu Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi.

„My radni sejmików województw RP zebrani pierwszy raz w historii na Kongresie Województw Rzeczypospolitej Polskiej, deklarujemy swoje przywiązanie do idei, jaka stała u podstaw odrodzenia się samorządności w Polsce, a więc zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie pomocniczości, głoszącej, że wszystkie decyzje powinny zapadać na szczeblu najbliższym obywatelom, a której celem jest realne oddanie w ręce wspólnot lokalnych i regionalnych zadań bezpośrednio ich dotyczących” – napisano w deklaracji, która została wyłożona podczas obrad i podpisana przez większość uczestników.

Podczas obrad poruszano wiele problemów, przed jakimi stoją aktualnie samorządy – głównie wskazywano na zasługi dla przemian ustrojowych, zapoczątkowanych w Polsce po roku 1989. Podkreślano także znaczenie reformy samorządowej, którą zgodnie uznano za jedną z najlepszych w III RP.

– Za jej największy sukces uważam to, że wyzwoliliśmy energię Polaków, którzy zdali sobie sprawę, że mogą o czymś decydować, ktoś ich słucha, ktoś z nimi konsultuje – mówił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. – Zobaczyli, że mogą kontrolować, weryfikować i zgłaszać swoje propozycje, mogą być obywatelami państwa. Tę wartość, która od 27 lat dzieje się w lokalnych wspólnotach, uważam za najważniejszą – dodał.

Wielu mówców wskazywało także na zagrożenia dla samorządności, czyli zahamowanie procesu decentralizacji państwa, a nawet na jego odwrócenie i powtórną centralizację władzy publicznej, czego przykładem jest odbieranie samorządom regionalnym kolejnych kompetencji.

– Obecnie nie dyskutujemy tylko o tym, jak będą wyglądały regiony po roku 2020, jakie będą narzędzia rozwoju regionalnego, ale niestety zaczynamy dyskutować o ponownej centralizacji – mówił prezes Związku Województw RP Olgierd Geblewicz. – W zeszłym roku przekazaliśmy na poziom centralny Ośrodki Doradztwa Rolniczego, w tym roku odebrano nam wpływ na rozwój wojewódzkich baz sportowych, jesteśmy w czasie zaboru przez rząd Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, mamy jeszcze na agendzie zarządy melioracji. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy samorządom odbiera się kompetencje – dodał.

Na „Sejmik Sejmików” przybyło ponad 400 radnych ze wszystkich polskich województw, wielu marszałków i członków zarządów województw, członkowie korporacji samorządowych, a także specjalnie zaproszeni na kongres goście: prof. Jerzy Buzek, prof. Jerzy Stępień, dr Jan Olbrycht oraz liderzy partii politycznych.

– W moim przekonaniu w istocie samorządności, kultury politycznej i administracyjnej zawiera się możliwość budowy naszej wolności – mówił były premier RP i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem „Sejmiku Sejmików” był Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. – Jestem bardzo zadowolony z tak dużej frekwencji, choć wcześniej pojawiały się głosy sceptyczne co do charakteru tej konferencji – mówi przewodniczący Mazur. – „Sejmik Sejmików” odbył się po raz pierwszy w historii, ale też w czasie, kiedy mamy wiele tematów do dyskusji. Mimo że nie było najwyższych władz państwowych, na sali znaleźli się przedstawiciele zarówno rządu, jak i prezydenta. Warte podkreślenia jest to, że mimo iż w 15 z 16 samorządów wojewódzkich rządzi koalicja PO-PSL, zgłosiły one do wypowiedzi również radnych opozycji. Tak duża frekwencja i zainteresowanie tematami dowodzi, że podobne spotkanie warto będzie zorganizować również za rok.

Mogą Ci się również spodobać

Wsiąść do pociągu byle jakiego… – nie zawsze jest to takie proste

Wiele dworców kolejowych jest mało przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. Widać jednak poprawę.

Kubki jednorazowe w urzędach nie są trendy

Wałbrzych, Kraków, Trzcianka. Co je łączy? Ekologia. W tych miastach jednorazowe naczynia plastikowe mają ...

Zrównoważony rozwój za mniejsze pieniądze

Wyłonione w wyborach lokalne władze, chcąc rozwijać konkurencyjność gminy czy miasta, będą miały ciężki ...

Włoski styl spod Szczecina

Na przełomie wieków stopa zamożności Polaków rosła, ludzie coraz częściej podróżowali. Polakom potrzebny był ...

Woda: towar na wagę złota

Coraz więcej regionów odczuwa niedostatek wody, więc zachęca do jej oszczędzania i dotuje „łapanie ...

Rowerowy boom w całym kraju

Blisko sto miast ma już systemy rowerów publicznych. Rekordy popularności biją pojazdy elektryczne. To ...