Biznes czeka na wsparcie z Unii

Dziennik Wschodni, Łukasz Ptasiński Łukasz Ptasiński

Prawie 400 mln euro przeznaczy do 2020 roku samorząd województwa lubelskiego na dofinansowanie firm w regionie. Przedsiębiorcy krytykują jednak zbyt wolne wydawanie pieniędzy.

Kwota 400 mln euro, czyli około 1,7 mld zł, to pieniądze, jakie ma do rozdysponowania Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. To środki, które przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu mogą przeznaczyć na badania i innowacje, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, produkcję energii z odnawialnych źródeł energii oraz na działania związane z poprawą efektywności energetycznej i gospodarką niskoemisyjną. Wsparcie udzielone będzie przedsiębiorcom zarówno w formie dotacji, jak i instrumentów zwrotnych.

Do końca 2016 r. LAWP deklaruje zakontraktowanie ok. 25 proc. funduszy dedykowanych firmom. Na razie agencja rozstrzygnęła trzy konkursy skierowane do biznesu. Pierwszy dotyczył wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej w spółkach zlokalizowanych na terenie województwa, np. zakupu aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działań B+R. Dofinansowanie otrzyma 41 projektów o łącznej wartości 53,6 mln zł. Do 8 grudnia LAWP podpisał 36 umów na niemal 46 mln zł. W drugim konkursie, dotyczącym wsparcia badań celowych, do dofinansowania zakwalifikowano 42 projekty na kwotę ponad 62 mln zł (do tej pory podpisano 34 umowy na 50,8 mln zł).

Współpraca z BGK

LAWP rozstrzygnął też konkurs „Bon na patent”, dotujący pokrycie kosztów związanych z ochroną patentową. Z 16 projektów kryteria spełniło tylko siedem. Otrzymają łącznie ponad 300 tys. zł.

Na etapie oceny formalnej projektów jest konkurs wspierający konkurencyjność MŚP. Trwa też nabór na ogłoszony w październiku konkurs na działania związane z poprawą efektywności energetycznej firm. Jak zapewnia Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP, do końca roku kierowana przez niego instytucja planuje ogłosić cztery kolejne konkursy skierowane do przedsiębiorców na ponad 340 mln zł.

Pod koniec listopada lubelskie dołączyło także do ośmiu województw, które będą współpracować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy wdrażaniu programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorczości w regionie. Zarząd województwa i LAWP wybrały do dofinansowania 4 projekty, które utworzą tzw. fundusz funduszy.

– Menedżerem jest BGK i to właśnie on będzie przeprowadzać nabory na pośredników finansowych, ci z kolei będą oferować wsparcie przedsiębiorcom i osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą. Pozwoli to wesprzeć na terenie naszego województwa ponad półtora tysiąca przedsiębiorstw i 220 osób startujących w biznesie – informuje Sławomir Sosnowski, marszałek województwa.

W województwie lubelskim łączna kwota wsparcia na instrumenty zwrotne wyniesie 425,85 mln zł i będzie przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujących innowacyjne przedsięwzięcia. Podział środków ma ruszyć w przyszłym roku.

– Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szerokiej gamy narzędzi finansowania, takich jak kredyty, poręczenia, reporęczenia, pożyczki czy wejścia kapitałowe – informuje Marceli Niezgoda.

Długa ocena

Tempo wydawania unijnych funduszy krytykują przedsiębiorcy zrzeszeni w związku Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan. Ewa Ozga, członek związku, a jednocześnie członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego, zwraca uwagę, że konkursy ogłoszone w lutym LAWP rozstrzygnęła dopiero w październiku, a pierwsze umowy z przedsiębiorcami zaczęła podpisywać w ostatnich dniach listopada.

– Trudno dziś powiedzieć, jak będzie wyglądało wydatkowanie środków, bo firmy dopiero podpisują umowy – podkreśla Ewa Ozga.

Mogą Ci się również spodobać

Kolejne duże miasto podnosi kary dla kierowców

Do 200 złotych wzrośnie w Łodzi opłata za parkowanie w centrum bez wykupionego biletu ...

Trudniej będzie podrobić dowód i prawo jazdy

Dzięki odpowiedniemu rejestrowi łatwiej będzie potwierdzić autentyczność np. dokumentów, które trafiają na biurka urzędników. ...

Wyzwolić energię osób niepełnosprawnych

Aż dziewięć zakładów aktywności zawodowej będzie wkrótce działać na Pomorzu Zachodnim. Dzięki temu region ...

Nie tak łatwo z zieloną energią

Dotychczasowe doświadczenia lokalnych władz z fotowoltaiką nie pozostawiają wątpliwości: warto inwestować w panele, ale ...

Święta czytającej mniejszości

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ograniczyło lub odmówiło wsparcia dla części festiwali literackich. Jednak ...

Faktura za zamówienie w pełni nowoczesna

Jednostki samorządu terytorialnego jako zamawiający mają przyjmować przy przetargach publicznych ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.