Region liczy na Wisłę

Wisła ma ogromny potencjał turystyczny, co widać na Zalewie Włocławskim.
Fotorzepa, Daniel Pach Daniel Pach

Nawet częściowa regulacja dolnego biegu królowej polskich rzek może ograniczyć stepowienie Kujaw i zwiększyć produkcję ekologicznej energii.

Odpowiednio zagospodarowana Wisła zapewniałaby nie tylko wodę dla stepowiejącej Polski centralnej, ale stałaby się traktem transportowym, odciążającą koleje i drogi od przewozów masowych. Na tym nie koniec z korzyści regulacji rzeki. Liczy się także energetyka. Średnie wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego w Europie wynosi ok. 53 proc., gdy w Polsce dochodzi do 18 proc.

Przygotowania do budowy kolejnej hydroelektrowni trwają od kilku lat. Dyrektor biura ds. elektrowni wodnych Energa Invest Janusz Gnatowicz przypomina, że w 2014 r., na zlecenie tej firmy, w katedrze hydrotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wykonano hydrodynamiczny model dolnej Wisły z uwzględnieniem koncepcji kaskady stopni piętrzących. Naukowcy zaprojektowali ich 10 stopni, o łącznej mocy 860 MW. Pozwoliłoby to wyprodukować nawet 4220 GWh energii rocznie.

Energa zdecydowała o budowie stopnia Siarzewo, ulokowanego poniżej Włocławka, z uwagi na bezpieczeństwo stopnia Włocławek oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego rejonu Włocławek–Ciechocinek. Inwestor planuje oddanie stopnia do użytku w 2026 roku.

Prace nad regulacją Wisły hamują kwestie środowiskowe. W 2005 r. ponad 30 proc. długości Wisły, w tym całym odcinek między Włocławkiem a Ciechocinkiem, objęto ochroną jako obszar Natura 2000.

Udostępnić dla żeglugi

– Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i gospodarcze ożywienie Wisły są mi szczególnie bliskie. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie z samorządami, naukowcami i przedsiębiorcami od lat aktywnie uczestniczy w krajowych i regionalnych działaniach związanych z wykorzystaniem potencjału gospodarczego polskich rzek, w tym budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Ta inwestycja została ujęta w „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan modernizacji 2020+”. Konsekwentnie zabiegamy o wpisanie jej do krajowych dokumentów strategicznych. I takie zapisy się pojawiają. Natomiast Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje się do opracowania studium wykonalności dla drogi wodnej Wisły.

Marszałek, jako reprezentant województw nadwiślańskich, został przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołany w skład Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Jednym z ważniejszych projektów dla regionu jest otwarcie Wisły dla żeglugi i stworzenie multimodalnej platformy logistycznej leżącej na południowy wschód od Bydgoszczy. Proponowany teren ma kilkaset ha powierzchni i leży w pobliżu autostrady, dróg ekspresowych i linii kolejowej.

Zyska rolnictwo

Wisła ma także zasadnicze znaczenie dla rolnictwa. – Ważnym dla naszego regionu zadaniem jest tzw. duża retencja. Kaskadyzacja dolnej Wisły sprawi, że 32 kilometry sześcienne wody rocznie nie spływały bezużytecznie do morza, podczas gdy stepowieniu ulegają ogromne obszary Polski centralnej, z Kujawami włącznie – przekonuje marszałek.

Nieodzownym działaniem jest również tzw. mała retencja, czyli zatrzymanie opadów w postaci zalesień, nieodprowadzanie wód poprzez małe urządzenia hydrotechniczne (jazy), aby przywrócić poziom wód gruntowych do stanu sprzed kilkunastu lat. Ostatnim ogniwem jest rozprowadzanie wody ze zbiorników i naturalne lub sztuczne nawadnianie upraw. Jak oceniają specjaliści, jeśli nie podjęte zostaną działania, plony mogą spaść o 20 proc., co byłoby katastrofalne dla naszego rolnictwa – alarmuje Całbecki.

Planowany stopień w Siarzewie przyczyni się do podniesienia, czy raczej przywrócenia do stanu naturalnego, poziomu wód gruntowych w Dolinie Nieszawko-Ciechocińskiej.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: r.przybylski@rp.pl

Mogą Ci się również spodobać

Lokalne budżety czeka finansowa zapaść?

Przez rządowe zmiany w PIT i składkach na ZUS metropolia Warszawska straci 1,3 mld ...

Upały dają się we znaki kierowcom autobusów

W czasie upałów kierowcy autobusów miejskich czy tramwajów mogą przychodzić do pracy w krótkich ...

Zawsze trzeba reagować na zmiany

Lokalny rozwój powinien być zrównoważony, uwzględniający trzy czynniki: społeczny, gospodarczy i środowiskowy – mówi ...

„Dobry start” nie jest na wyścigi

Konflikt ojca i matki wymaga od wójta większej dociekliwości przed wydaniem decyzji o wypłacie ...

Obrazy wciąż malowane

Co roku wysadzamy ponad 80 tysięcy tulipanów, które kwitną głównie w maju. Po tym ...

Prezydent Wrocławia: Duże miasto jest niczym transatlantyk

Trwa rywalizacja o inwestycje nowych firm, ale dzisiaj przede wszystkim gra toczy się o ...