Biznes znaleziony w niszy

Na wsparcie finansowe mogą liczyć m.in. drobni rzemieślnicy z regionu
Fotolia

Świętokrzyski samorząd wspiera projekty z dziedzin niszowych. Przedsiębiorcy dostaną pieniądze na lokalne biznesy, jak tłocznie soków, usługi motoryzacyjne, rozwój lokalnego rzemiosła czy turystyki.

– To kolejna tura umów, które podpisujemy z przedsiębiorcami za pośrednictwem lokalnych grup działania. To niezwykle ważne działanie, które pobudza kapitał społeczny i daje szanse tym, którzy widzą nisze do rozwinięcia w swoich lokalnych gospodarkach – mówił przed podpisaniem umów Piotr Żołądek z zarządu województwa. – Mamy dużo młodych ludzi, którzy doskonale znają rynek, nie tylko swój lokalny, ale również europejski. Właśnie dlatego mieliśmy ogromne zainteresowanie tym konkursem, a ci, którzy przygotowali najlepsze projekty, są dziś z nami.

Pieniądze pochodzą z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wchodzącego w skład Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Miejscem podpisania umów było Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach, które samo powstało przy udziale środków unijnych.

– Cieszymy się, że nasi przedsiębiorcy mogą podpisać te niezwykle ważne umowy właśnie w tym miejscu, które jest symbolem skutecznego starania o pieniądze unijne – przytacza słowa gospodarza spotkania – wójta gminy Masłów Tomasza Laty – portal samorządu województwa.

Wnioskodawcy ubiegali się o pomoc za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”. – Państwo najlepiej wiecie, który wniosek najlepiej rokuje, który ma największe szanse powodzenia. Nie wyobrażam sobie, aby LGD nie miały możliwości współuczestniczenia w rozdzielaniu środków unijnych. Przestrzeń dla działalności organizacji pozarządowych jest tu bardzo duża – dodał Piotr Żołądek.

Łącznie podpisanych zostało dziewięć umów na ponad 1,3 mln zł. Przedsiębiorcy dopiero zakładający działalność otrzymali po 80 tys. zł. Ci, którzy chcą działalność rozszerzyć, mogli liczyć na więcej.

Na co pójdą pieniądze? M.in. na budowę myjni samochodowej, rozbudowę tłoczni soków, prowadzenie działalności związanej z branżą filmową i PR.

Podobne umowy świętokrzyski samorząd podpisał za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. Tu zawarto 12 umów na 1,7 mln zł. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej do 16 przedsiębiorców z pomysłami trafi 2,42 mln zł, przede wszystkim na biznes turystyczny i kulturalny. W sumie Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej dysponuje 7,2 mln zł na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, pomysły społeczności lokalnych oraz rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

W powiecie połanieckim wsparcie dostało sześć pomysłów wykorzystujących lokalne nisze. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły” do biznesu trafi 716,8 tys. zł. Pieniądze pójdą m.in. ma usługi rzemieślnicze, innowacyjne usługi motoryzacyjne, kamieniarskie, turystyczne i gastronomiczne.

Świętokrzyski samorząd wspiera także pomysły prospołeczne. W połowie czerwca podpisał dziesięć umów na ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 9 mln zł. W wypadku prospołecznych działań wkład własny przedsiębiorców wynosi jedynie 7,5 proc. wartości projektu.

Ideą jest ograniczenie roli takich instytucji jak np. szpitale i zastąpienie ich placówkami ułatwiającymi integrację chorych ze społecznościami lokalnymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji opiekunów – w szczególności członków rodzin. Przykładem zakwalifikowanego projektu jest koncepcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. Inicjatorzy stawiają sobie za cel zmniejszenie barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

– Będziemy m.in. organizować zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne oraz specjalistyczne z psychologiem i psychiatrą, masaże, dowóz osób, doradztwo w zakresie praw i uprawnień dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – mówiła po podpisaniu umowy Dorota Gołębiowska, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Mogą Ci się również spodobać

W miastach z betonu szybko przybywa zieleni

Rewaloryzowane parki, efektowne rośliny w miejscach, gdzie jeszcze niedawno były nieużytki, zieleńce między blokami, ...

Łatanie długu na zakręcie

Ustalenia CBA w Dubiecku pokażą, co wolno robić, aby ratować lokalne finanse.

Mieczysław Struk: Wynajem tylko pod kontrolą

Niekontrolowane wykorzystywanie mieszkań pod najem widzimy szczególnie w Gdańsku i Sopocie, choć ja widzę ...

Miejskie pszczoły dają coraz więcej miodu

Katolicki Uniwersytet Lubelski rozwija swoją miejską pasiekę. Na stawianie uli decydują się też samorządy. ...

500+: Rodziny dostają pieniądze bez kłopotu

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się realizacji rządowego programu Rodzina 500+ i uważa, że samorządy ...

Producenci ładnej zabawy

20 lat temu zaczęli od wakacyjnej sprzedaży baloników w parku. Dzisiaj wysyłają ozdoby własnej ...