Żeby wody były czyste

W regionie szykuje się kilka dużych inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, m.in. związanych z modernizacjami oczyszczalni ścieków.
shutterstock

Ponad 90 km sieci kanalizacyjnej i ponad 40 km wodociągów zbuduje gmina Sława. Koszt – ponad 130 mln zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława dostał na ten cel prawie 70 mln zł dotacji z UE. Inwestycje związane z budową i modernizacją sieci dzięki środkom unijnym będą prowadzone także w innych miastach regionu.

Dziesiątki kilometrów kanalizacji

W gminie Sława położonej w powiecie zielonogórskim skanalizowane są zaledwie dwie miejscowości: sama Sława i Lubogoszcz, a długość sieci wynosi niespełna 52 kilometry. Część miejscowości, jak Radzyń, Kuźnica Głogowska, Myszyniec, Głuchów, Tarnówek, Tarnów Jezierny, Krępina i Lubiatów, nie posiada nawet sieci wodociągowej, a mieszkańcy korzystają z własnych ujęć wody. – Istniejące na tym terenie pokłady wód podziemnych zawierają duże ilości związków żelaza i manganu, stąd woda ta powinna być poddana procesom uzdatnienia – tłumaczy Daniel Widera z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w Sławie.

W pozostałych miejscowościach wokół Jeziora Sławskiego mieszkańcy indywidualnie gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych, które często są nieszczelne i zanieczyszczają zarówno wody podziemne, jak i powierzchniowe. Teraz – dzięki dotacjom unijnym – sytuacja zmieni się diametralnie. W maju ZWiK dostał dofinansowanie z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na rozwój sieci oraz oczyszczalnię ścieków. Wniosek spółki został oceniony najwyżej spośród 100 zgłoszonych w konkursie. ZWiK ze Sławy rusza z tą inwestycją. – Na początku czerwca planujemy ogłoszenie przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na wyłonienie inżyniera kontraktu, a kolejnymi etapami będzie wyłonienie wykonawcy robót I i II etapu. Termin podpisania tej umowy to I kwartał 2018 roku – wylicza Daniel Widera.

W ramach projektu skanalizowane zostaną Śmieszkowo, Wróblów, Lubiatów, Krępina, Gola, Głuchów, Tarnówek i Lubiatów. Zmodernizowana i rozbudowana zostanie także oczyszczalnia ścieków w Sławie. Prace obejmą bloki: mechaniczny oraz biologiczno-chemiczny, a także instalację do odwadniania oraz przetwarzania i zagospodarowania osadów. Powstaną także rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków przy ul. Pobożnego do komory rozprężnej przy ul. Długiej w Sławie oraz rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych na poletka filtracyjne.

W kolejnym etapie zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna oraz sieci wodociągowe w miejscowościach Tarnów Jezierny i Myszyniec. A na koniec projektu do sieci kanalizacyjnej dołączone zostaną miejscowości Krążków, Lipinki i Radzyń. Ta ostatnia wzbogaci się także o sieć wodociągową. – Inwestycja obejmuje budowę 90,4 km sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni w Krążkowie, 52 przepompowni oraz dwóch lokalnych punktów tłocznych, a także 46,3 km sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Kuźnicy Głogowskiej – wylicza Daniel Widera. Dodaje, że zostanie też przeprowadzona modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody wraz z budową ogniw fotowoltaicznych. Dzięki tej inwestycji ścieki zostaną wyprowadzone poza zlewnię Sławy. Jak podkreśla przedstawiciel ZWiK, jednym z celów inwestycji jest poprawa lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.

Wartość całej inwestycji wyniesie 134,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne – 68,1 mln zł. – Na pozostałe koszty niekwalifikowane chcemy uzyskać pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie – mówi przedstawiciel ZWiK. Całość ma być gotowa do 30 września 2022 roku.

Miasta i gminy działają

To niejedyny projekt związany w gospodarką wodno-ściekową w regionie. Jak informuje Sławomir Kmiecik, rzecznik Funduszu, w ramach przyznawanych przez NFOŚiGW dotacji z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” dotychczas zawarta została m.in. umowa na „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”. Gmina dostała na ten cel 35,1 mln zł dofinansowania.

W obecnym rozdaniu dotacje przyznano nie tylko spółce ze Sławy, ale też innym z regionu lubuskiego. NFOŚiGW na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w tej aglomeracji przyznał 22,8 mln zł dotacji. Z kolei Zielona Góra otrzymała 36, 6 mln zł na „gospodarkę ściekową na terenie miasta”. A Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim – 42,1 mln zł na uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawę efektywności energetycznej.

Unijne środki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej dzieli też Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. W konkursie do podziału jest 86 mln zł na ten cel. Do 24 lutego urząd czekał na zgłoszenie projektów, które teraz przechodzą ocenę formalną.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Mogą Ci się również spodobać

Warszawa też ma słabe strony

Stolica ma ogromny potencjał rozwojowy, ale nie wszystko jest idealne – wynika z 4. ...

Marcin Krupa: Wyprowadzę ruch z centrum Katowic

Nie chcę nikogo straszyć, ale być może już niedługo zrobimy sobie weekendy wolne od ...

Monitoring powietrza w Podkowie Leśnej

Monitorowanie jakości powietrza to jedno z priorytetowych działań podejmowanych przez władze Miasta Podkowa Leśna ...

Popularny „Społecznik” Nowe zasady trzeciej edycji programu

Aż 1178 wyjątkowych, bo tych najmniejszych, całkowicie oddolnych 
i w stu procentach obywatelskich inicjatyw ...

Tramwaj zawieszonej linii 43 na pętli w Lutomiersku

Łódź: powolna śmierć podmiejskich tramwajów

Łódzkie tramwaje zawsze wyróżniały połączenia podmiejskie. Tym środkiem lokomocji można było dojechać praktycznie do ...

Pływający ambasadorzy nadmorskich miast

Niektóre samorządy są właścicielami pełnomorskich jachtów. Jednostki służą przede wszystkim do szkolenia młodzieży.