Pieniądze na ochronę przed wielką wodą

Zmodernizowany wał przeciwpowodziowy w okolicach Ciechocinka.
www.tarantoga.pl, Szymon Zdziebło Szymon Zdziebło

Po ponad trzech latach zakończyła się modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej, który chroni ją przed zalewaniem wodami Wisły.

Inwestycja kosztowała blisko 40 mln zł. Prace związane z modernizacją wału Niziny Ciechocińskiej prowadzono na 12 km nasypu, który powstał jeszcze w latach 70. XIX wieku, a przez dziesięciolecia był podnoszony, poszerzany i remontowany. Zakończona właśnie inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku. W trakcie robót podniesiono wał, uszczelniono i umocniono go na skarpach. Roboty były prowadzone na terenie gmin Ciechocinek, Raciążek i Aleksandrów Kujawski.

Zmodernizowany wał oddano do użytku w lutym. – Obszar chroniony dzięki tej inwestycji to ponad 2 tysiące hektarów, na których mieszka 20 tysięcy osób, w tym 3 tysiące kuracjuszy – tłumaczy Beata Krzemińska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A marszałek Piotr Całbecki dodaje, że zrealizowany projekt jest jak dotąd największą, najsolidniejszą i najbardziej kompleksową inwestycją związaną z ochroną przeciwpowodziową, pomyślaną tak, by wał sprostał nie tylko wymogom technicznym dla pierwszej klasy tego typu obiektów, ale też spełnił swoją rolę w razie powstania nowego stopnia wodnego na Wiśle w Nieszawie-Ciechocinku. Podkreśla, że samorząd regionu do ochrony przeciwpowodziowej przykłada wielką wagę.

Dzięki środkom unijnym planowane są kolejne inwestycje. – Będą to dalsza przebudowa wałów oraz projekty w zakresie tzw. małej retencji realizowane na obszarze województwa, m.in. budowa lub remont urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, zbiorniki, stopnie wodne), przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne – wylicza Beata Krzemińska. Przedmiotem wsparcia (jest na ten cel 10,8 mln euro) może być też rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze województwa.

Obecnie urzędnicy marszałka oceniają wniosek dotyczący przebudowy wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe od 7,075 do 10,6 km. – Został on złożony w styczniu, a planowany termin zakończenia oceny to marzec – mówi Beata Krzemińska. Wartość całej inwestycji oszacowano na 18,1 mln zł, z czego 15,4 mln zł ma pochodzić z dotacji unijnych. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku szacuje, że prace zostaną zakończone do czerwca przyszłego roku.

Mogą Ci się również spodobać

Smog Wawelski ugodzony

1 września wchodzi w życie zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. To bardzo ...

Wiek nie ma znaczenia. Młodzi i seniorzy podbijają rynek franczyzowy

Historia pokazuje, że każdy wiek jest dobry by rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ludzie młodzi ...

Mocny impuls dla lokalnych kolei. Tam, gdzie na torach było pusto, może wrócić życie

Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą ...

Tajne listy drogowe

Niestety, samorządowcy cały czas nie wiedzą, które przedsięwzięcia zostały zatwierdzone przez wojewodę do dofinansowania.

Potrzeba inwestycji w innowacje

Dynamika PKB w tym roku może być nieco wyższa niż zakładano. Byłoby jednak dobrze, ...

Dla żaka: stół, łóżko i internet

Miasta otwierają się na nowoczesne domy studenckie. Na razie jednak większość uczących się jest ...