Kamienie milowe w rozwoju gospodarczym Lublina

Lublin w ostatnim czasie to jedno z najszybciej rozwijających się miast w naszym kraju.

Aktualizacja: 27.03.2020 18:06 Publikacja: 27.03.2020 18:05

∑ Plac Litewski z zespołem multimedialnych fontann wraz z deptakiem to inwestycja warta

∑ Plac Litewski z zespołem multimedialnych fontann wraz z deptakiem to inwestycja warta ponad 67 mln zł, z czego blisko 43 mln zł to środki pochodzące z funduszy europejskich, a 6 mln zł z budżetu państwa

Stolica Lubelszczyzny jest nowoczesnym, otwartym i rozpoznawalnym miejscem, nie tylko Polsce, ale również w Europie. Stało się to możliwe dzięki trafnym inwestycjom infrastrukturalnym, które przekładają się zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i potencjał gospodarczy.

Miasto Lublin w ciągu ostatnich dziesięciu lat przeznaczyło na inwestycje infrastrukturalne blisko 4 mld zł, z czego 3 mld zł to środki pozyskane z funduszy europejskich. – Jestem przekonany, że te pieniądze zainwestowaliśmy mądrze i olbrzymi skok rozwojowy, który wykonaliśmy, już teraz procentuje – mówi dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 r. wynika, iż Lublin znalazł się w czołówce polskich gmin pod względem realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych – w zestawieniu zajął piąte miejsce wśród wszystkich 2478 gmin w Polsce.

Nowe miejsca pracy

Jedną z głównych inwestycji gospodarczych Lublina było utworzenie w 2007 r. specjalnej strefy ekonomicznej. – Dziś tworzy ją ponad 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, a także blisko 70 inwestorów zarówno z kraju, jak i z zagranicy – dodaje dr Krzysztof Żuk. Przedsiębiorstwa współtworzące SSE do 2019 r. zrealizowały inwestycje na prawie 2 mld zł, co przełożyło się na stworzenie ponad 4 tys. nowych miejsc pracy dla mieszkańców Lublina.

Bliżej do Lublina

Trudno dziś sobie wyobrazić, jak wyglądałaby strefa ekonomiczna bez wybudowanego w 2012 r. lotniska w Świdniku. Port Lotniczy Lublin umożliwił podróż w różne kierunki świata, które wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, turystów, jak i inwestorów. Lubelskie lotnisko tylko w 2018 r. obsłużyło ponad 450 tys. pasażerów, a od początku funkcjonowania 2,5 mln. Z powodu szybko rozwijającego się ruchu władze lotniska podjęły decyzję o rozbudowie terminala pasażerskiego.

Kluczowe inwestycje w Lublinie nastąpiły w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wtedy między innymi miała miejsce przebudowa najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Nowe drogi jeszcze lepiej skomunikowały Lublin i pozwoliły stworzyć z miasta metropolię, co znacząco poprawiło komfort życia mieszkańców.

Nowoczesne obiekty sportowe

W ciągu ostatnich dziesięciu lat otwarte zostały trzy nowoczesne obiekty sportowe. Jednym z nich jest stadion piłkarski Arena Lublin. Inwestycja warta 189 mln zł stała się miejscem zmagań sportowych na szczeblu nie tylko lokalnym i ogólnokrajowym, ale także międzynarodowym przy udziale 15 tys. kibiców. Dzięki temu miasto było gospodarzem takich wydarzeń jak UEFA Euro U21 w 2017 r. i FIFA World Cup U20 w 2019 r. Oprócz imprez sportowych na Arenie odbywają się koncerty gwiazd światowej sławy. Miasto Lublin, dbając o infrastrukturę sportową dla mieszkańców i klubów sportowych, zdecydowało się również na modernizację stadionu lekkoatletycznego. Do dyspozycji kibiców oddana została nowa zadaszona trybuna na blisko 1,5 tys. widzów. Chętni mogli z niej oglądać np. mistrzostwa Polski PZLA w lipcu 2018 r. Z kolei w 2015 r. w mieście otworzony został jeden z najnowocześniejszych kompleksów wodnych – Aqua Lublin. Wewnątrz budynku znajduje się między innymi basen olimpijski, saunarium i aquapark, z którego na co dzień korzystają zarówno uczniowie lubelskich szkół, jak i zawodnicy startujący w imprezach o randze międzynarodowej.

Nowa przestrzeń Śródmieścia

Kolejnym, ważnym krokiem na drodze rozwoju miasta była rewitalizacja jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc w Śródmieściu – placu Litewskiego wraz z deptakiem na Krakowskim Przedmieściu. Odnowiona przestrzeń, jako wizytówka Lublina, stała się popularnym miejscem spotkań mieszkańców. – W ramach zakończonej w 2018 r. inwestycji uporządkowana została przestrzeń publiczna o powierzchni blisko 35 tys. mkw., a jedną z głównych atrakcji na przebudowanym placu jest fontanna o powierzchni blisko 1,5 tys. mkw. – uzupełnia prezydent Lublina. Nowoczesny i interaktywny kompleks urządzeń wodnych przez siedem miesięcy w roku jest iluminowany. Wieczorne pokazy na wodzie gromadzą od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób. Efektem całej inwestycji związanej z rewitalizacją Śródmieścia jest 4,5 hektara wielofunkcyjnej przestrzeni dla różnego rodzaju aktywności społecznej.

W ostatnich latach miasto postawiło na modernizacje parków i ścieżek rowerowych w całym mieście, w tym na rewaloryzację najstarszego w Lublinie parku – ogrodu Saskiego. Projekt wart blisko 13 mln zł pozwolił odnowić infrastrukturę, a także stworzyć atrakcyjny teren zielony w samym centrum w pobliżu miasteczka akademickiego. Podobną przestrzeń zyskali mieszkańcy dzielnicy Kalinowszczyzna, gdzie na terenach po byłym wysypisku śmieci przy ul. Zawilcowej powstał ogólnodostępny park wpisujący się w rewitalizację doliny rzeki Bystrzycy. Aby umożliwić mieszkańcom aktywne korzystanie ze ścieżek rowerowych, miasto zbudowało sieć Lubelskiego Roweru Miejskiego, którą obecnie zasila prawie 1000 rowerów w blisko 100 stacjach wypożyczeń zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta.

Ekologiczny transport

Przez blisko pięć lat w Lublinie realizowany był projekt Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego. – Inwestycja za ponad 470 mln zł pozwoliła wymienić przestarzały tabor autobusowy na nowoczesny i ekologiczny, tym samym tworząc go bardziej konkurencyjnym w stosunku do indywidualnego sposobu podróżowania – mówi dr Krzysztof Żuk. Planując inwestycje, miasto pamięta o osobach z niepełnosprawnościami. W przypadku komunikacji miejskiej dotyczy to m.in. niskiej podłogi na całej długości pojazdu, wyposażenie w tzw. przyklęk, przyciski oznaczone dodatkowo w alfabecie Braille’a oraz informację głosową. Na przystankach zastosowane zostały wyświetlacze informacji pasażerskiej o wysokim kontraście dostosowane do osób niedowidzących, a na przejściach dla pieszych i przystankach stosuje się pasy z kostki brukowej z fakturą rozpoznawalną przez osoby niewidome.

Lublin obecnie spełnia najwyższy 25-procentowy próg udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów przewidziany w ustawie o elektromobilności. W 2021 r., po realizacji projektów unijnych, w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej będzie 70 autobusów elektrycznych i 150 trolejbusów, a wskaźnik ten osiągnie poziom ponad 50 proc. całego taboru pojazdów komunikacji miejskiej. W latach 2014–2020 na realizację projektów w zakresie transportu miasto wyda blisko 1 mld zł, z czego 700 mln zł to środki europejskie. W ramach bieżącej perspektywy finansowej UE miasto kupiło 38 nowych pojazdów komunikacji miejskiej. W sumie zakupionych będzie 85 pojazdów nowoczesnego taboru (30 trolejbusów, 23 autobusy spełniające normę Euro VI i 32 autobusy elektryczne wraz z ładowarkami). Dostawy autobusów elektrycznych oraz trolejbusów stawiają Lublin w pierwszym rzędzie miast będących liderami elektromobilności. Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie nowoczesnego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, łączącego w sobie wszystkie funkcjonalności komunikacji zbiorowej. System ułatwi oraz obniży koszty korzystania z usług komunikacji miejskiej, powstanie nowoczesny portal klienta, system karty elektronicznej oraz aplikacje mobilne.

Lublin stawia na kulturę

Miasto postawiło na rozwój instytucji kultury, przystępując do renowacji klasztoru powizytkowskiego. Budynek poklasztorny, pochodzący z początku XVIII w., utracił swoje pierwotne funkcje już w XIX w. Renowacja zabytkowego obiektu pozwoliła powiększyć jego powierzchnię prawie dwukrotnie. Odtworzono tradycyjny układ komunikacyjny wokół wirydarzy i przestrzenny wnętrz oraz dawną bryłę kościoła z wykorzystaniem wnętrza jako głównej sali teatralnej. Dziś gospodarzem budynku jest Centrum Kultury, które przez cały rok przygotowuje setki wydarzeń dla wszystkich mieszkańców Lublina i regionu. Kolejną instytucją, której miasto dało „drugie życie”, jest Teatr Stary w Lublinie. Budynek został wybudowany w 1822 r., chociaż jego historia sięga początku XIII w. Do dziś został zachowany w zasadniczo niezmienionym kształcie jako drugi teatr w Polsce. Teatr Stary w Lublinie to niezwykle ważny element polskiego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim. Jego remont pozwolił zachować zabytkowy charakter, przywracając budynek do jego dawnej świetności.

Dalszy rozwój metropolii

Potwierdzeniem trafnych inwestycji są liczne nagrody, które miasto otrzymało na przestrzeni kilku ostatnich lat. Tylko w minionym roku Lublin został nagrodzony w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 za projekt „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb zintegrowanego centrum komunikacyjnego dla LOF”. Miasto otrzymało również 2. nagrodę w XIII edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce za realizację projektu „Zamiana zagospodarowania placu Litewskiego oraz przebudowa istniejącego deptaka w Lublinie”.

Lublin w ciągu najbliższych dwóch lat zmierzy się z jedną z największych inwestycji w historii. W 2022 r. ma powstać Dworzec Metropolitalny. Według sporządzonego projektu cały plac Dworcowy zmieni się w deptak, a w ramach inwestycji powstanie nowoczesny budynek dworca wraz z peronami i nowym układem drogowym. Budowa nowego dworca pozwoli skupić komunikację kolejową i autobusową w jednej części miasta. Wartość całej inwestycji to około 300 mln złotych. Miasto otrzyma wsparcie ze środków unijnych, których wartość w przypadku tego projektu wyniesie 173 mln złotych.

– Wykorzystaliśmy swój czas. Zbudowaliśmy infrastrukturę społeczną, kulturalną, sportową, biznesową i teraz pomimo wyjątkowo trudnej globalnej sytuacji jesteśmy gotowi na dalszy krok naprzód – podsumowuje prezydent miasta.

Lublin 2030

Wspólnie z mieszkańcami Lublin pracuje nad nową strategią rozwoju. Miasto zwyciężyło (razem z Kielcami) w konkursie Human Smart Cities, poszukującym ciekawych i innowacyjnych pomysłów na realizację idei współtworzonego przez mieszkańców inteligentnego miasta przyszłości. Na dwuletni projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” w ramach konkursu na strategię przeznaczono 3,6 mln zł.

– W ciągu dwóch lat wypracujemy strategię, do której współtworzenia zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców miasta. Planujemy konfrontację potrzeb, interesów i wizji rozwoju Lublina widzianą z różnych perspektyw. Mieszkańcy opowiadają nam, w jakim mieście chcą żyć w 2030 r., a my za pomocą odpowiedniego języka strategii staramy się stworzyć kompletny dokument, który w następnych latach będziemy wdrażać – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

Miasto przygotowuje się do realizacji kolejnych projektów w ramach trzeciej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2021–2027). Na zadania z zakresu transportu, ochrony środowiska, edukacji, rewitalizacji, kultury i włączenia społecznego przeznaczy kolejne 2 mld zł.

Stolica Lubelszczyzny jest nowoczesnym, otwartym i rozpoznawalnym miejscem, nie tylko Polsce, ale również w Europie. Stało się to możliwe dzięki trafnym inwestycjom infrastrukturalnym, które przekładają się zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i potencjał gospodarczy.

Miasto Lublin w ciągu ostatnich dziesięciu lat przeznaczyło na inwestycje infrastrukturalne blisko 4 mld zł, z czego 3 mld zł to środki pozyskane z funduszy europejskich. – Jestem przekonany, że te pieniądze zainwestowaliśmy mądrze i olbrzymi skok rozwojowy, który wykonaliśmy, już teraz procentuje – mówi dr Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony