Unia zmienia lokalne drogi

O około 2 mld zł mogą ubiegać się gminy i powiaty na budowę zarządzanych przez siebie dróg

Publikacja: 20.07.2010 18:17

– W konkursie wybraliśmy 90 projektów do realizacji, wniosków wpłynęło 330 – mówi Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego. Władze tego województwa przeznaczyły na konkurs drogowy 600 mln zł, opolskiego – ok. 90 mln zł (21,5 mln euro). Podlasie zakończyło już dzielenie w drodze konkursu ok. 170 mln zł dostępnych na wsparcie dróg.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie gmin i powiatów unijnymi pieniędzmi dzielonymi w ramach regionalnych programów operacyjnych część marszałków zdecydowała się zwiększyć pulę środków. Tak zrobiły m.in. Wielkopolska i Pomorze Zachodnie.

– Ogłosiliśmy dwa konkursy na budowę dróg gminnych i powiatowych. W drugim okazało się, że by zrealizować wszystkie projekty, które przeszły ocenę formalną, brakuje 30 mln zł – mówi Władysław Husejko, marszałek województwa zachodniopomorskiego. – Szukamy pieniędzy, by wszystkie uzyskały wsparcie – dodaje. Kwota na inwestycje drogowe gmin i powiatów w tym regionie wzrośnie z 27 do ok. 35 mln euro.

Wielkopolska chciała na wsparcie inwestycji gmin przeznaczyć 75 mln euro. Da 115 mln euro. – Ogłosiliśmy już trzy konkursy, nabór wniosków w czwartym zostanie ogłoszony w sierpniu – mówi Radosław Krawczykowski, dyrektor departamentu wdrażania programu regionalnego w wielkopolskim urzędzie marszałkowskim. – Zwiększamy pule na drogi gminne i powiatowe, przesuwając środki, które wcześniej były przeznaczone na drogi wojewódzkie, a zostały, bo oferty składane w przetargach były niższe od kosztorysu – mówi Krawczykowski. Jak dodaje, na korzyść ubiegających się o dotacje działa też wysoki kurs euro do złotego. Niewykluczone, że to pozwoli też w kolejnym konkursie na zwiększenie poziomu dofinansowania z 50 proc. do 80 proc.

Marszałkowie dokładają wójtom i burmistrzom od ok. 40 proc. wartości inwestycji (m. in. w województwie śląskim) do 85 proc., jak ma to miejsce w województwie opolskim. Większość środków na drogi dostępnych w konkursach została już podzielona. Do końca roku zostaną ogłoszone ostatnie konkursy.

Marszałkowie chętnie dają wsparcie na drogi, które łączą turystyczne lub inwestycyjne regiony województwa czy łączą się z drogami wojewódzkimi lub krajowymi.

– Istotna jest współpraca władz gminnych i powiatowych. Budowane lub modernizowane drogi gminne uzupełniają sieć dróg powiatowych. Z kolei władze powiatów decydują się na inwestycje w dojazdy do dróg wojewódzkich i krajowych. Takie podejście poprawia dostępność miejscowości i samym pomaga w rozwoju społeczności lokalnych – mówi Daniel Górski, dyrektor departamentu zarządzania programem regionalnym w podlaskim UM.

– W konkursie wybraliśmy 90 projektów do realizacji, wniosków wpłynęło 330 – mówi Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego. Władze tego województwa przeznaczyły na konkurs drogowy 600 mln zł, opolskiego – ok. 90 mln zł (21,5 mln euro). Podlasie zakończyło już dzielenie w drodze konkursu ok. 170 mln zł dostępnych na wsparcie dróg.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie gmin i powiatów unijnymi pieniędzmi dzielonymi w ramach regionalnych programów operacyjnych część marszałków zdecydowała się zwiększyć pulę środków. Tak zrobiły m.in. Wielkopolska i Pomorze Zachodnie.

Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów