Współpraca w Spodku

Piotr Uszok, prezydent Katowic (od 1998 roku)

Publikacja: 20.07.2010 18:28

Piotr Uszok, prezydent Katowic (od 1998 roku)

Piotr Uszok, prezydent Katowic (od 1998 roku)

Foto: Fotorzepa, Bartosz Jankowski, bartosz jankowski Bartosz Jankowski

[b]Rz: Miasto Katowice wdraża swoje pierwsze projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Czego dotyczą i na jakim są etapie?[/b]

[b]Piotr Uszok:[/b] W tej chwili na etapie negocjacji z kandydatami na partnera prywatnego znajduje się projekt katowickiego aquaparku, rozpoczynamy procedurę udzielenia koncesji na usługę zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem oraz przymierzamy się do wybudowania parkingów pod egidą ustawy koncesyjnej. Możliwe, że pojawią się u nas inne, znane już w świecie obszary zastosowania PPP dotyczące inwestycji w takich sektorach jak np. szkolnictwo.

[b]Dlaczego zdecydowaliście się na taką formę inwestycji? Większość samorządów nadal się jej obawia.[/b]

Ponieważ jest to forma zakładająca pozyskanie przynajmniej częściowego finansowana z sektora prywatnego oraz umożliwiająca przeniesienie części ryzyka na partnera prywatnego. Ideą PPP jest taki podział ryzyka pomiędzy strony publiczną i prywatną, który zapewni większą efektywność działania. Poszczególne ryzyka powinien brać na siebie ten partner, który jest w stanie lepiej sobie z nim poradzić.

[b]W przyszłości odpada też kłopot z zarządzaniem inwestycją?[/b]

Rzeczywiście, inną zaletą jest przesunięcie kwestii związanych z zarządzaniem i eksploatacją w ręce profesjonalnego operatora odpowiedzialnego za operacyjną działalność, którego wynagrodzeniem jest np. prawo do pobierania pożytków z przedsięwzięcia.

[b]Po zmianie przepisów stosowanie PPP miało być prostsze. Ale chyba nadal wymaga wiele zachodu.[/b]

Wadą w tej formule jest długotrwałe przygotowanie procesu wyboru partnera prywatnego i dość złożona forma umowy PPP. Kłopotliwy jest brak standardów i procedur prowadzenia projektów PPP w Polsce, pojawia się mnóstwo pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedzi.

[b]Rz: Miasto Katowice wdraża swoje pierwsze projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Czego dotyczą i na jakim są etapie?[/b]

[b]Piotr Uszok:[/b] W tej chwili na etapie negocjacji z kandydatami na partnera prywatnego znajduje się projekt katowickiego aquaparku, rozpoczynamy procedurę udzielenia koncesji na usługę zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem oraz przymierzamy się do wybudowania parkingów pod egidą ustawy koncesyjnej. Możliwe, że pojawią się u nas inne, znane już w świecie obszary zastosowania PPP dotyczące inwestycji w takich sektorach jak np. szkolnictwo.

Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej