Wspieramy samorządy i ich ambitne inwestycje

Nowa strategia Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na realizacji zadań publicznych, obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i wspieraniu projektów realizowanych w formule PPP

Publikacja: 20.07.2010 18:33

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjął w czerwcu tego roku nową strategię. Określa ona BGK jako bank skoncentrowany na obsłudze jednostek budżetu centralnego oraz jednostek samorządu terytorialnego. W obu segmentach BGK chce zapewniać kompleksową obsługę zainteresowanym podmiotom, oferując odpowiedni portfel produktów oczekiwanych przez naszych klientów.

[srodtytul]Nowe propozycje[/srodtytul]

W wypadku samorządów będzie to zarówno oferta tradycyjnych produktów bankowych, jak i obsługa funduszy unijnych wspomagających rozwój regionalny oraz wsparcie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Warto zresztą wspomnieć, że w mojej ocenie bank bardzo dobrze zdał egzamin z obsługi wypłat środków europejskich, do której zobowiązuje go nowa ustawa o finansach publicznych. Według ostatnich danych wypłaciliśmy już ponad 11,7 mld zł. Możemy być spokojni o obsługę tych środków.

[wyimek]11,7 mld zł wypłacił w tym roku z funduszy unijnych Bank Gospodarstwa Krajowego [/wyimek]

Niewielka liczba oddziałów BGK nie będzie przeszkodą we współpracy z samorządami. Należy pamiętać, że obsługa bankowa i wymagania klientów w dzisiejszych czasach różnią się od tych sprzed dziesięciu czy 20 lat. Kiedyś, aby wykonać przelew, klient musiał się udać do banku lub na pocztę. Dzisiaj, w dobie bankowości elektronicznej, większość czynności każdy z nas może wykonać zdalnie, z domu lub z biura. Rozwój bankowości elektronicznej oraz mobilni doradcy klienta umożliwiają ograniczenie znaczenia gęstej sieci oddziałów. Należy również pamiętać o specyfice sektora samorządowego i jego innych wymaganiach niż sektora detalicznego.

[srodtytul]Wspomóc ideę partnerstwa[/srodtytul]

BGK ma zamiar bardziej zaangażować się we wsparcie wspomnianych już projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak? Najprostsze i najbardziej oczywiste dla banków jest częściowe finansowanie takich inwestycji. Dla BGK równie istotna jest jednak funkcja doradcza. Przygotowanie projektu to najważniejsza część procesu inwestycyjnego – stanowi o przyszłym sukcesie przedsięwzięcia. Prawidłowo przeprowadzona analiza wykonalności i efektywności jest podstawą dla inwestorów prywatnych i banków przy podejmowaniu decyzji o włączeniu się w przedsięwzięcie. Dlatego BGK jako bank państwowy powinien rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wsparcia doradczego.

Rada nadzorcza BGK wprowadziła do naszej nowej strategii zapis zalecający wzmożenie działań banku w dziedzinie PPP i w tym kierunku działamy. Stąd m.in. nasze zainteresowanie inicjatywą JESSICA, narzędziem europejskiego wsparcia dla zrównoważonych inwestycji rewitalizacyjnych na obszarach miejskich. Jednym z celów inicjatywy jest połączenie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój miast z instrumentami finansowymi i wiedzą specjalistyczną instytucji finansowych i banków. To bardzo ciekawy środek, który pozwoli wspierać wybrane projekty inwestycyjne, realizowane m.in. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak widać, Komisja Europejska również pracuje nad nowymi metodami finansowania inwestycji. Ze względu na ograniczoną pulę środków dostępnych w ramach budżetu Unia będzie stopniowo odchodziła od pomocy dotacyjnej na rzecz finansowania zwrotnego. Polskie województwa są w europejskiej czołówce regionów wdrażających to nowe rozwiązanie i BGK chce je wspierać.

[srodtytul]Pomoc dzięki obligacjom komunalnym[/srodtytul]

Trzeba pamiętać, że jednostki samorządu terytorialnego są teraz w sytuacji pokryzysowej – samorządy powinny refinansować drogie zobowiązania z poprzedniego roku. Banki sprzedawały w 2009 r. kredyty z wysokimi marżami, a teraz ceny takiego finansowania spadły. Jednym ze sposobów ograniczenia kosztów jest emisja obligacji komunalnych.

Te papiery wartościowe umożliwiają pozyskanie środków na długi okres – nawet ponad dziesięć lat, a sama metoda przygotowania emisji jest stosunkowo szybka, bo zajmuje tylko ok. trzech tygodni. Do największych zalet obligacji należy brak procedury wynikającej z prawa zamówień publicznych i brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń.

[b]Tomasz Mironczuk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego[/b][i]śródtytuły pochodzą od redakcji[/i]

Więcej o BGK: [link=http://www.bgk.com.pl]www.bgk.com.pl[/link]

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjął w czerwcu tego roku nową strategię. Określa ona BGK jako bank skoncentrowany na obsłudze jednostek budżetu centralnego oraz jednostek samorządu terytorialnego. W obu segmentach BGK chce zapewniać kompleksową obsługę zainteresowanym podmiotom, oferując odpowiedni portfel produktów oczekiwanych przez naszych klientów.

[srodtytul]Nowe propozycje[/srodtytul]

Pozostało 92% artykułu
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów