I posiedzenie Kapituły Rankingu Samorządów 2011

Na pierwszym spotkaniu (26 maja2011 r.) Kapituła doprecyzowała kryteria Rankingu Samorządów 2011. Zdecydowała też o przeprowadzeniu po raz pierwszy konkursu na najlepszego prezydenta/burmistrza/wójta - Lider Samorządu

Publikacja: 09.06.2011 15:40

I posiedzenie Kapituły Rankingu Samorządów 2011

Foto: ROL

Zmiany w głównym rankingu

W tym roku zostaną wprowadzone dwa dodatkowe kryteria oceny samorządów, które zakwalifikują się do II etapu Rankingu Samorządów 2011. Pierwsze dotyczy terminowości regulowania zobowiązań wobec państwa (np. janosikowego).  Te jednostki, które zalegają z płatnościami, zostaną „ukarane" ujemnymi punktami.

Drugie kryterium wynika z chęci promocji  współpracy między samorządami. Gminy nie powinny rywalizować ze sobą (nie mylić z konkurencją), ale współpracować, by móc  rozwiązywać ponadlokalne problemy. Stąd pytanie o udział w związkach komunalnych oraz innych stowarzyszeniach regionalnych.

Kapitała zastanawiała się też nad zmianą kryterium oceny wysokości zadłużenia gmin. Obecnie optymalny poziom wyznacza ustawowy limit zadłużenia – 60 proc. długu wobec dochodów, nie odzwierciedla on jednak rzeczywistej zdolności kredytowej samorządów. Ponieważ na razie nie istnienie jednolity mechanizm pokazujący taką zdolność, Kapituła postanowiła zostawić kryterium bez zmian. Związek Miast Polskich zobowiązał się natomiast przygotować analizę i instrumenty mierzenia zdolności kredytowej, które mogłyby zostać zastosowane w przyszłorocznym rankingu.

Zostały również  wprowadzone pewne zmiany w podrankingu innowacyjności oraz wykorzystania funduszy UE.

W konkursie „Europejski samorząd" zostaną wzięte pod uwagę nie tylko dotacje z funduszy UE na lata 2007-2013 wykorzystywane przez jednostki samorządowe, ale także przez ich przedsiębiorstwa  komunalne. Coraz więcej inwestycji współfinansowanych z UE, zwłaszcza w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, realizują właśnie spółki należące do samorządów.

Kilka zmian zostało też wprowadzonych w  pytaniach ankietowych dotyczących innowacyjności gmin . Chcemy premiować aktywność samorządów związaną ze społeczeństwem informacyjnym i walką z wykluczeniem cyfrowym.

Konkurs Lider Samorządu

W ramach Rankingu Samorządów 2011 Kapituła postanowiła też wcielić w życie pomysł konkursu na najlepszego prezydenta/burmistrza/wójta – Lider Samorządu (za lata 2007-2010). Oceniać będziemy kondycję finansową gmin (na podstawie danych Ministerstwa Finansów), ale przede wszystkim działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Głównym kryterium wyboru najlepszego  samorządowca będzie jego aktywność, które nie zawsze jest uzależniona od zasobności budżetu. W konkursie mogą wziąć udział prezydenci/burmistrzowie/wójtowie, którzy zostali wybrani na co najmniej drugą kadencje.

Zasady ogólne

Tak jak w poprzednich latach,  najlepsze gminy (a także po raz pierwszy – ich liderzy) wybierane są w dwóch etapach. Pierwszy to wyselekcjonowanie samorządów, które mają najlepsze wyniki finansowe (na podstawie danych MF) – 250 gmin wiejskich, 250 gmin wiejsko-miejskich oraz miejskich i wszystkie miasta powiatowe. Do tych jednostek została wysłana ankieta z dodatkowymi pytaniami. Zapraszamy serdecznie do jej wypełnienia

Zmiany w głównym rankingu

W tym roku zostaną wprowadzone dwa dodatkowe kryteria oceny samorządów, które zakwalifikują się do II etapu Rankingu Samorządów 2011. Pierwsze dotyczy terminowości regulowania zobowiązań wobec państwa (np. janosikowego).  Te jednostki, które zalegają z płatnościami, zostaną „ukarane" ujemnymi punktami.

Pozostało 88% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży