Sfinalizowana zostanie m.in. budowa czterech dużych stacji wysokiego napięcia, zakończy się kompleksowa przebudowa systemów zasilania na terenie Ursusa, a u odbiorców zainstalowanych zostanie 140 tys. liczników zdalnego odczytu.

Jak informuje spółka, już miniony rok był wyjątkowy pod względem wielkości inwestycji. – Na przyłączenia przeznaczyliśmy ponad 150 mln zł, czyli o wiele więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. Przełożyło się to na najwyższy w naszej historii budżet na tego typu projekty. Zmiana naszych planów inwestycyjnych była podyktowana aktualnymi potrzebami klientów. Chcieliśmy także wesprzeć rozwój biznesu w czasie, gdy gospodarka najbardziej tego potrzebowała – mówi Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

Czytaj więcej

W szkołach kurków ciepła nie zakręcą, ale samorządy apelują o oszczędzanie

Firma ma również ambitne plany na ten rok, związane zarówno z zapotrzebowaniem stolicy na nową infrastrukturę energetyczną, jak i koniecznością modernizacji i wymiany już istniejącej. Ważnym punktem w jej budżecie inwestycyjnym jest budowa linii dystrybucyjnych wysokiego napięcia na terenie Warszawy i okolic. Ich długość ma wynieść ok. 10 km. Są to linie przemysłowe, zdolne do zasilania dużych zakładów produkcyjnych, stanowiące też „bazę” dla dalszej rozbudowy infrastruktury energetycznej.

W tym roku mają również rozpocząć prace nowe duże stacje wysokiego napięcia. Zaczną obsługiwać Falenicę, Okęcie, Sękocin oraz spalarnię śmieci na Targówku. – Dzięki modernizacji rozdzielni 110kV w stacji Grochów i wymianie transformatorów 110kV zwiększy się także potencjał przyłączeniowy w obszarze Woli oraz Imielina – informuje Stoen.

Firma planuje też intensyfikację procesu skablowania linii średniego napięcia (obecnie w infrastrukturze obsługiwanej przez spółkę odsetek podziemnych linii sięga 97 proc.). Infrastruktura średniego napięcia ma być też rozbudowana o prawie 60 km kablowych linii oraz ok. 90 stacji. W tym roku spółka sfinalizuje również przebudowę zasilania terenów po zakładach ZPC Ursus (jednym z jej kluczowych punktów była zakończona już budowa stacji wysokiego napięcia RPZ Szamoty).

Czytaj więcej

Ceny energii dla samorządów zróżnicowane jak nigdy

Spora część mieszkańców Warszawy powinna odczuć też zmianę związaną z intensyfikacją procesu wymiany liczników. Zgodnie z wymogiem Unii Europejskiej i ustawą Prawo energetyczne, do 2028 r. 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych w całym kraju powinno mieć możliwość zdalnego odczytu zużycia prądu. Do końca tego roku podmioty takie jak Stoen Operator, pełniące w systemie rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD_ mają obowiązek wymienić co najmniej 15 proc. wszystkich liczników. – Stoen Operator rozpoczął proces masowej wymiany wszystkich liczników na urządzenia inteligentne, umożliwiające zdalny odczyt już wcześniej – w 2022r. W 2023 r. kontynuujemy projekt – celem jest wymiana ok. 140 tysięcy liczników zdalnego odczytu oraz montaż infrastruktury pozwalającej zbierać dane bezpośrednio do systemów – informuje firma.

Z punktu widzenia jakości obsługi sieci energetycznej duże znaczenie mają też inwestycje Stoen Operator w tzw. smartyfikację stacji transformatorowych średniego i niskiego napięcia. Na ten cel w najbliższych latach spółka chce wydać łącznie ok. 800 mln zł. W zeszłym roku powstało 100 stacji smart. W tym roku Stoen Operator zamierza wyposażyć kolejnych 150 stacji średniego i niskiego napięcia w urządzenia sterujące, usprawniające nadzór nad pracą warszawskiej sieci elektroenergetycznej.