Innowacje w regionach coraz bardziej zielone

Aby sprawdzić, jak wygląda zaangażowanie regionów Polski w zieloną transformację, Bank Millennium opracował indeks ekoinnowacyjności.

Publikacja: 11.10.2022 11:47

Rośnie liczba farm słonecznych, Stary Waliszów, dolnośląskie

Rośnie liczba farm słonecznych, Stary Waliszów, dolnośląskie

Foto: Shutterstock

Raport „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów” powstał we współpracy z Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Jego autorzy, zainspirowani przez Eco-Innovation Observatory, który cyklicznie bada ekoinnowacyjność na poziomie krajów Unii Europejskiej, postanowili zbadać, jak to wygląda na poziomie poszczególnych województw naszego kraju.

– Regulacje związane z ekologią postrzegane są wciąż bardziej jako blokada, a nie stymulator dla innowacji. Jednak wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szczególnie tych innowacyjnych, to inwestycja, która w długiej perspektywie przynosi korzyści – przekonywał w czasie prezentacji raportu Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium oraz autor i pomysłodawca Eko-indeksu Millennium.

Czytaj więcej

Uderzenie w fotowoltaikę

Jak się okazuje czołówka ekoinnowacyjnych regionów jest na przestrzeni ostatnich pięciu lat względnie stabilna – to województwa pomorskie, małopolskie i mazowieckie. Na czele zestawienia znalazło się Pomorze, choć różnice w wartościach Eko-indeksu wśród liderów nie są znaczne. To regiony, gdzie ulokowane są duże ośrodki gospodarcze i akademickie, będące jednocześnie liderami szeroko rozumianej innowacyjności.

Wartość Eko-indeksu powyżej poziomu krajowego mają też województwa dolnośląskie oraz podkarpackie. Wyniki kolejnych pięciu regionów oscylują wokół poziomu ogólnopolskiego. Są to województwa: warmińsko-mazurskie i śląskie, wielkopolskie i łódzkie oraz podlaskie. W aż 10 województwach wartość Eko-indeksu wzrosła względem ubiegłego roku – najsilniej w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i łódzkim.

– Wyniki Eko-indeksu odzwierciedlają zmiany zachodzące w regionach, uwzględniając zarówno działalność podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych. Zwiększenie wartości subindeksów w wielu regionach potwierdza zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju, wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i polityki klimatycznej. Takie działania mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców, jak również zwiększać bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne – komentuje dr hab. prof. AGH Joanna Kulczycka, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przygotowując Eko-indeks, jego autorzy badali nakłady na eko-innowacje, czyli m.in. na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, a także nakłady wewnętrzne na badania i rozwój w obszarach nauk przyrodniczych, rolniczych, weterynaryjnych, technicznych i inżynieryjnych. Tu najlepiej wypadły województwa: małopolskie, dolnośląskie i mazowieckie.

Pod uwagę brali też efekty ekoinnowacji, w szczególności produkcję energii z jej odnawialnych nośników, ścieki oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów, liczbę pojazdów na paliwo inne niż benzyna, olej napędowy i gaz LPG, udzielone patenty na ekoinnowacje. Tu najlepiej wypadło województwo pomorskie, a dalej ex aequo – łódzkie i małopolskie.

Zbadano ponadto aktywność społeczno-ekonomiczną w obszarze ekoinnowacji, w tym odpady poddane odzyskowi bez odpadów komunalnych, długość dróg rowerowych oraz przewozy pasażerskie. Tu na czele znalazły się województwa: mazowieckie, pomorskie i małopolskie.

I wreszcie zbadano też efektywność wykorzystania zasobów. W tym przypadku pod uwagę wzięto tu wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla, efektywność zużycia energii elektrycznej, a także efektywność zużycia wody. W tej kategorii na czele znalazły się województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Raport „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów” powstał we współpracy z Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Jego autorzy, zainspirowani przez Eco-Innovation Observatory, który cyklicznie bada ekoinnowacyjność na poziomie krajów Unii Europejskiej, postanowili zbadać, jak to wygląda na poziomie poszczególnych województw naszego kraju.

– Regulacje związane z ekologią postrzegane są wciąż bardziej jako blokada, a nie stymulator dla innowacji. Jednak wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szczególnie tych innowacyjnych, to inwestycja, która w długiej perspektywie przynosi korzyści – przekonywał w czasie prezentacji raportu Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium oraz autor i pomysłodawca Eko-indeksu Millennium.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Innowcje
Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024
Innowcje
Nowoczesne technologie na Pomorzu Zachodnim
Innowcje
Jest projekt nowego Studium Warszawy
Innowcje
Bydgoszcz jako „miasto gąbka”
Innowcje
Programiści spróbują rozwiązać klimatyczne bolączki miast
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?