Innowacje w regionach coraz bardziej zielone

Aby sprawdzić, jak wygląda zaangażowanie regionów Polski w zieloną transformację, Bank Millennium opracował indeks ekoinnowacyjności.

Publikacja: 11.10.2022 11:47

Rośnie liczba farm słonecznych, Stary Waliszów, dolnośląskie

Rośnie liczba farm słonecznych, Stary Waliszów, dolnośląskie

Foto: Shutterstock

Raport „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów” powstał we współpracy z Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Jego autorzy, zainspirowani przez Eco-Innovation Observatory, który cyklicznie bada ekoinnowacyjność na poziomie krajów Unii Europejskiej, postanowili zbadać, jak to wygląda na poziomie poszczególnych województw naszego kraju.

– Regulacje związane z ekologią postrzegane są wciąż bardziej jako blokada, a nie stymulator dla innowacji. Jednak wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szczególnie tych innowacyjnych, to inwestycja, która w długiej perspektywie przynosi korzyści – przekonywał w czasie prezentacji raportu Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium oraz autor i pomysłodawca Eko-indeksu Millennium.

Czytaj więcej

Uderzenie w fotowoltaikę

Jak się okazuje czołówka ekoinnowacyjnych regionów jest na przestrzeni ostatnich pięciu lat względnie stabilna – to województwa pomorskie, małopolskie i mazowieckie. Na czele zestawienia znalazło się Pomorze, choć różnice w wartościach Eko-indeksu wśród liderów nie są znaczne. To regiony, gdzie ulokowane są duże ośrodki gospodarcze i akademickie, będące jednocześnie liderami szeroko rozumianej innowacyjności.

Wartość Eko-indeksu powyżej poziomu krajowego mają też województwa dolnośląskie oraz podkarpackie. Wyniki kolejnych pięciu regionów oscylują wokół poziomu ogólnopolskiego. Są to województwa: warmińsko-mazurskie i śląskie, wielkopolskie i łódzkie oraz podlaskie. W aż 10 województwach wartość Eko-indeksu wzrosła względem ubiegłego roku – najsilniej w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i łódzkim.

– Wyniki Eko-indeksu odzwierciedlają zmiany zachodzące w regionach, uwzględniając zarówno działalność podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych. Zwiększenie wartości subindeksów w wielu regionach potwierdza zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju, wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i polityki klimatycznej. Takie działania mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców, jak również zwiększać bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne – komentuje dr hab. prof. AGH Joanna Kulczycka, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przygotowując Eko-indeks, jego autorzy badali nakłady na eko-innowacje, czyli m.in. na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, a także nakłady wewnętrzne na badania i rozwój w obszarach nauk przyrodniczych, rolniczych, weterynaryjnych, technicznych i inżynieryjnych. Tu najlepiej wypadły województwa: małopolskie, dolnośląskie i mazowieckie.

Pod uwagę brali też efekty ekoinnowacji, w szczególności produkcję energii z jej odnawialnych nośników, ścieki oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów, liczbę pojazdów na paliwo inne niż benzyna, olej napędowy i gaz LPG, udzielone patenty na ekoinnowacje. Tu najlepiej wypadło województwo pomorskie, a dalej ex aequo – łódzkie i małopolskie.

Zbadano ponadto aktywność społeczno-ekonomiczną w obszarze ekoinnowacji, w tym odpady poddane odzyskowi bez odpadów komunalnych, długość dróg rowerowych oraz przewozy pasażerskie. Tu na czele znalazły się województwa: mazowieckie, pomorskie i małopolskie.

I wreszcie zbadano też efektywność wykorzystania zasobów. W tym przypadku pod uwagę wzięto tu wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla, efektywność zużycia energii elektrycznej, a także efektywność zużycia wody. W tej kategorii na czele znalazły się województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Innowcje
Jest projekt nowego Studium Warszawy
Innowcje
Podkowa Leśna miastem samowystarczalnym energetycznie
Innowcje
Bydgoszcz jako „miasto gąbka”
Innowcje
Programiści spróbują rozwiązać klimatyczne bolączki miast
Innowcje
Innowacyjna bramka zbada i ochroni przed wirusem