Strzelnica w powiecie. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje

Do 3 marca jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowanie tworzenia strzelnic pneumatycznych i wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim.

Publikacja: 18.01.2023 14:08

Strzelnica w powiecie. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje

Foto: Adobe Stock

Chodzi o konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2023”. Maksymalna kwota możliwej do uzyskania dotacji na utworzenie strzelnicy pneumatycznej wynosi 300 tys. zł, natomiast w przypadku strzelnicy wirtualnej jest to 200 tys. zł – przy czym wymagany jest wkład własny jst w wysokości co najmniej 20 proc. kosztów realizacji zadania.

W przypadku utworzenia strzelnicy wirtualnej z dotacji można sfinansować adaptację pomieszczenia lub pomieszczeń na potrzeby jej funkcjonowania oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego niezbędnego do realizacji szkolenia strzeleckiego.

W przypadku utworzenia strzelnicy pneumatycznej zakres zadań, na które można uzyskać dofinansowanie, jest szerszy i poza adaptacją pomieszczeń i zakupem wyposażenia obejmuje także koszty utworzenia odpowiednio zabezpieczonego pomieszczenia magazynowego na sprzęt strzelecki.

Oferty należy składać do 3 marca br. Całość dokumentacji należy przesyłać w jednym egzemplarzu na adres: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa z dopiskiem KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2023” NR 1/2023/CWCR (dla strzelnic wirtualnych) lub NR 2/2023/CWCR (dla strzelnic pneumatycznych).

Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzyma dotację celową na dofinansowanie zadania, zobowiązana jest do nieodpłatnego udostępnienia utworzonej strzelnicy od dnia oddania jej do użytkowania do 31 grudnia 2033 r. na potrzeby: szkolenia uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 130 godzin w miesiącu; szkolenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin w miesiącu oraz szkolenia społeczności lokalnej zamieszkałej w rejonie odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego według decyzji beneficjenta.

Celem programu „Strzelnica w powiecie” jest pobudzanie rozwoju sportu strzeleckiego, zwiększanie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół z klasami wojskowymi, rozwijanie umiejętności strzeleckich obywateli, a także kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej. W obecnej postaci program jest prowadzony od 2019 r., poprzedził go pilotaż, prowadzony od 2017 roku.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronach MON. W ramach tegorocznego programu „Strzelnica w powiecie” resort obrony ogłosił również trzeci konkurs ofert – dotyczący budowy pełnowymiarowych (50-, 100- i 200-metrowych) strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych. Maksymalna kwota dofinansowania w tym konkursie wynosi 6,5 mln zł.

Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse w regionach
NIK: rząd PiS ręcznie sterował finansami JST. "Nieudolne reformy i klientelizm"
Finanse w regionach
Minister finansów: System finansowania samorządów wymaga radykalnej zmiany
Finanse w regionach
Rząd przedstawi szczegóły o finansach samorządów w ciągu miesiąca?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Finanse w regionach
Wszystkie regiony Polski gonią unijną zamożność, ale w różnym tempie