Samorządowe problemy na koniec roku? Energia, edukacja, węgiel

Problemy z zapewnieniem dostaw energii oraz sprzedażą węgla, a także finansowanie edukacji domowej zdominowały posiedzenie KWRiST.

Publikacja: 21.12.2022 19:00

Wiele samorządów nie ma podpisanych umów na dostawy prądu

Wiele samorządów nie ma podpisanych umów na dostawy prądu

Foto: Adobe Stock

Zjawisko nieprzystępowania przez spółki skarbu państwa do przetargów na dostawę energii, problemy pojawiające się w związku ze sprzedażą węgla prowadzoną przez samorządy, czy wreszcie odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na protest strony samorządowej w sprawie nieefektywnego wydatkowania środków publicznych na finansowanie edukacji domowej – to tylko część spraw, jakie poruszono podczas ostatniego w tym roku posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

W przypadku problemów z przetargami na dostawę energii, dyskusja i wystąpienia podczas dzisiejszego (21.12. br.) posiedzenia KWRiST były kolejną odsłoną działań i rozmów, jakie w związku z tym tematem toczą się od co najmniej kilku tygodni.

– W dalszym ciągu, mimo naszych rozmów, spółki Skarbu Państwa, bo one mają trzy czwarte rynku, nie przystępują do przetargów ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dostawy energii elektrycznej. To po pierwsze. Po drugie - proponują warunki, które zdecydowanie wykraczają poza zapisy ustawy mówiącej o cenie maksymalnej 785 zł z megawatogodzinę – powiedział Marek Wójcik, sekretarz KWRiST, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych.

Czytaj więcej

Samorządy rozmawiają z rządem. M.in. o lex Czarnek 2.0 i stawce VAT na prąd

Przypomniał, że samorządy wielokrotnie sygnalizowały stronie rządowej, że spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa, składając oferty, domagają się od jednostek samorządu terytorialnego np. opłat handlowych. Wójcik tłumaczył, że podczas jednego ze spotkań samorządy usłyszały od przedstawiciela ministerstwa aktywów państwowych, że nie ma żadnego wpływu na spółki Skarbu Państwa.

– Nie zgadzam się z tą opinią jako obywatel tego państwa (…). Wiele samorządów, które kontaktuje się ze mną wskazuje na to, że jest zagrożone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców. Że jest niepewność w tym zakresie. Że pojawiają się propozycje dotyczące nieprawdopodobnie krótkiego okresu umownego. Mówiąc krótko, pojawia się coś takiego, co trudno mi nazwać inaczej, jak wykorzystanie pozycji monopolisty – powiedział.

Tłumaczył, że wiele samorządów nie ma podpisanych umów, albo zostały one podpisane na warunkach, które nazwał „zbójeckimi”. – Występujemy w interesie mieszkańców i prosimy w tej sprawie o zdecydowane działanie ze strony resortu klimatu, jak i aktywów państwowych. Prośba o konkretne działania w tym zakresie. Po to, abyśmy mogli zagwarantować naszym mieszkańcom bezpieczeństwo dostaw energetycznych – zaapelował.

Czytaj więcej

Miasta bez umów na dostawy prądu. Samorządowcy chcą interwencji rządu

Co w tej sprawie zrobiła lub planuje zrobić strona rządowa? W imieniu ministerstwa klimatu i środowiska informacji udzieliła Anna Bednarska, naczelnik departament elektroenergetyki i gazu. Poinformowała m.in. o tym, że w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych pojawiły się również zapisy mające chronić jednostki samorządu terytorialnego przed konsekwencjami braku umowy na dostawę energii. Jak również – przed skutkami praktyk stosowanych przez spółki energetyczne.

– W tej ustawie dokonane zostały pewne nowelizacje, które doprecyzowują, wyjaśniają pewne kwestie. W tym przede wszystkim gwarancja sprzedaży rezerwowej dla samorządów, które będą musiały korzystać z takie instytucji. (…) Jeśli sprzedawca rezerwowy nie zostanie wskazany, jeśli ta umowa nie zostanie podpisana, wejdzie tam sprzedawca z urzędu – powiedziała.

Dodała, że w ustawie znalazły się przepisy doprecyzowujące, mówiące o tym, że cena energii ma być jedyną opłatą w rozliczeniach samorządów z przedsiębiorstwem energetycznym. Dotyczy to również sprzedaży rezerwowej.

Temat przetargów na dostawy energii ma być tematem kolejnego spotkania, jakie strona rządowa i samorządowa odbędę w przyszłym tygodniu (wniosek o to złożyła strona samorządowa). O tym, że takie spotkanie ma się odbyć poinformował Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych, współprzewodniczący KWRiST. Głównym przyczynkiem do organizacji tego spotkania jest proces sprzedaży węgla przez samorządy (sygnalizują one m.in. wiele problemów z brakiem dostaw).

Czytaj więcej

Bruksela zatwierdziła miliardy euro dla polskich regionów

Podczas posiedzenia 21.12. br. Komisja zaopiniowała też wiele projektów ustaw i rozporządzeń. Jednym z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych jest z pewnością projekt zmian w ustawie o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Mimo, że w toku prac nad projektem wiele uwag strony samorządowej zostało uwzględnionych, ostateczna opinia KWRiST jest negatywna. Samorządowcy poinformowali, że przyczyną tego jest fakt, że autor projektu – czyli ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji pozostało nieugięte w kwestiach, które z ich punktu widzenia były kluczowe (mn.in. kwestia wprowadzania komisarzy).

Podczas posiedzenia, z inicjatywy strony samorządowej (głos w tej sprawie zabrał Piotr Całbecki, marszałek woj. kujawsko-pomorskiego), zainicjowano też dyskusję o potrzebie podjęcia działań odblokowujących fundusze unijne dla Polski. Samorządowcy przypomnieli, że mamy blokadę nie tylko na KPO, ale również na fundusze regionalne. Pojawił się wniosek o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji poświęconego tej kwestii.

Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse w regionach
NIK: rząd PiS ręcznie sterował finansami JST. "Nieudolne reformy i klientelizm"
Finanse w regionach
Minister finansów: System finansowania samorządów wymaga radykalnej zmiany
Finanse w regionach
Rząd przedstawi szczegóły o finansach samorządów w ciągu miesiąca?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Finanse w regionach
Wszystkie regiony Polski gonią unijną zamożność, ale w różnym tempie