– Chcemy, aby przestrzenie, które mają wartość przyrodniczą i są ważnym miejscem dla mieszkańców osiedli stały się centrami rekreacji i wypoczynku, a nie terenem kolejnych inwestycji mieszkaniowych – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Kilka dni temu łódzcy radni zdecydowali, że w tym mieście przybędzie ponad 22 ha parków, które powiększą ofertę przyrodniczą i rekreacyjną miasta Łodzi. To kolejne tereny, które zostały wyłączone spod zabudowy.

Powstaną trzy parki w północnej części miasta oraz jeden - w  południowo-wschodniej. Pierwszym z nich jest park Zbójnicki przy ul. Zaspowej oraz ul. Zbójnickiej. Jego nazwę zaproponowali sami mieszkańcy. Drugi to park im. rotmistrza W. Pileckiego przy ul. Cieplarnianej, Cedry i Rąbieńskiej. Trzeci – park Trzy Wyspy przy ul. Cieplarnianej i Kotarbińskiego.

Co ważne, utworzenie parków zablokuje sprzedaż terenów zielonych deweloperom.

Czytaj więcej

Letnie upały w miastach stają się nieznośne

Nowe parki to tereny bardzo różnorodne przyrodniczo, na których regularnie można obserwować różne gatunki ptaków, mniejszych zwierząt, a także sarny, dziki, lisy. 

– Utworzenie nowych terenów zieleni pozwoli ochronić drzewa i krzewy przed niepotrzebną wycinką, a pozostawienie aktywnych biologicznie rozległych terenów w dolinach rzecznych przyczyni się do ochrony naszych ubogich zasobów wodnych – mówi Antonina  Majchrzak.

Radni zdecydowali, że również Pasaż Abramowskiego zostanie parkiem.

Duży park w Gdańsku

Trzy dzielnice obejmie Park Południowy w Gdańsku. Jego powierzchnia zbliżona będzie do Parku Reagana i ma mieć ponad 75 hektarów. To będzie drugi pod względem powierzchni zieleniec w tym mieście.

W maju władze Gdańska ogłosiły wyniki konsultacji społecznych w sprawie tej inwestycji.

- To, co najczęściej wskazywali mieszkańcy, to zachowanie istniejącej już w parku zieleni. To także wyznaczenie miejsc do aktywnego spędzania czasu i uprawiania sportu, czyli przygotowanie ścieżek biegowych i rowerowych, a także wyznaczenie przejść z osiedli i pomiędzy zbiornikami retencyjnymi – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Czytaj więcej

Kosiarki poszły w miasto. W sezonie będą rzadziej używane

Przyznała, że Park Południowy nie powstanie jednej jesieni, ale jeszcze w tym roku władze miasta zaproszą mieszkańców do wspólnych nasadzeń.

Poprzez powiększenie terenów zieleni, zbudowanie zbiorników oraz parku retencyjnego wzmocniony zostanie również potencjał retencyjny tego obszaru. Nowy Park ma być gotowy w ciągu 10 lat.

Zieleniec w Sosnowcu

Nowy zieleniec powstaje także w Sosnowcu. Ponad tysiąc drzew zostanie nasadzonych w nowym parku, który powstanie w Zagórzu, czyli najliczniej zamieszkanej dzielnicy miasta. Nie zabraknie także alejek, fontanny i labiryntu.

Park w Zagórzu obok Placu Papieskiego będzie miał ok. 1,4 ha. Na jego terenie są już pierwsze nowe drzewa. To 240 typowych dla parku drzew – najwięcej jarząbu mącznego i klonu pospolitego. Niektóre z nich mają już ponad 6 metrów wysokości.

– W nowym parku będą nie tylko ścieżki spacerowe, powstanie także fontanna „Dry Plaza”. Zasadzimy również krzewy, które w przyszłości uformują labirynt – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.