Raport: samorząd potrzebuje kolejnej reformy

90 proc. wyborców jest zadowolonych z działalności swoich samorządów. To świadectwo sukcesu władz lokalnych. Jednak samorząd terytorialny wymaga dużych zmian.

Publikacja: 02.06.2019 12:25

Raport Fundacji Batorego zaprezentowano w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności

Raport Fundacji Batorego zaprezentowano w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności

Foto: Raport Fundacji Batorego zaprezentowano w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności

Po prawie 30 latach powrotu samorządności mieszkańcy zobaczyli, jak zmieniło się ich otoczenie i jak wzrósł standard ich życia. Ale ten okres był też świadkiem zmagań samorządowców z władzą centralną, która usiłowała wykorzystać demokrację oddolną dla swoich celów politycznych. Pojawiła się zatem niedrożność w świadczeniu niektórych usług. Pogłębiła je też aktualnie rządząca partia. Z drugiej strony samorządowcy zetknęli się z dość nieoczekiwanym zjawiskiem – zwiększoną świadomością mieszkańców, żądających współudziału w lokalnych rządach.

CZYTAJ TAKŻE: Lokalne władze trzeba nasycić demokracją

W tle tej refleksji powstał pomysł, aby dokonać dogłębnej analizy i przedstawić rozwiązania. Raport „Polska samorządów” powstał pod patronatem Fundacji Batorego w gronie ekspertów. Ujrzał światło dzienne 2 czerwca 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności podczas konferencji debaty poświęconej samorządom.

Zdaniem autorów raportu podstawą wzmocnienia samorządowej autonomii jest pogłębienie procesu decentralizacji. – Proponujemy 21 rozwiązań czyli katalog konkretnych rozstrzygnięć, dotyczących organizacji służby zdrowia i oświaty, organizacji władz samorządowych, finansowania zadań, mechanizmów uczestnictwa mieszkańców we współrządzeniu, rekonstrukcji funkcji samorządu powiatowego i wojewódzkiego – napisali autorzy. – „Polska samorządów” to projekt dokończenia samorządowej rewolucji i zwieńczenie w zdecentralizowanym samorządowym państwie.

Potwierdzeniem, że polski samorząd wymaga nie tylko naprawy ale też jakościowej przemiany jest raport przygotowany przez przedstawicieli Rady Europy – Pascala Magin’a z Francji i Dawida Baro Riby z Andory. Został on opublikowany w kwietniu 2019 roku. Autorzy wytknęli w nim centralizację kompetencji samorządowych a tym samym zanegowanie roli władz lokalnych. Napisali, że dzieje się tak np. pod pozorem wdrażania unijnych dyrektyw czy konieczności wprowadzenie jednolitych standardów usług publicznych w całym kraju. Wskazali, że ustawodawca tworzy prawo, które zawiera bardzo szczegółowe przepisy, nie pozwalające władzom lokalnym dostosować ich do lokalnych warunków lub nie dając im wystarczająco dużo czasu na wdrożenie. Rząd, w odpowiedzi, usiłował się bronić, zarzucając autorom nierzetelność i podkreślając wybiórczy charakter raportu. W przypadku braku poprawy, możliwe jest zawieszenie Polski w prawach członkowskich.

CZYTAJ TAKŻE: Rząd niepotrzebnie rywalizuje z samorządem

Proponowane rozwiązania można wprowadzać stopniowo. Reformę należałoby zacząć realizować od dziedzin, które są w stanie przedzawałowym, czyli od ochrony zdrowia i edukacji. Nie trzeba zmieniać Konstytucji i nie wymagają one całkowitej przebudowy państwa i samorządu. Jedyne rozwiązanie, które tego wymagałoby, to rezygnacja wojewody z nadzoru nad samorządem. Stanowisko wojewody to organ polityczny, stwarzający dużo pokus do nacisków. Przedstawione propozycje w poszczególnych dziedzinach mogą być wstęp do publicznej dyskusji.

Po prawie 30 latach powrotu samorządności mieszkańcy zobaczyli, jak zmieniło się ich otoczenie i jak wzrósł standard ich życia. Ale ten okres był też świadkiem zmagań samorządowców z władzą centralną, która usiłowała wykorzystać demokrację oddolną dla swoich celów politycznych. Pojawiła się zatem niedrożność w świadczeniu niektórych usług. Pogłębiła je też aktualnie rządząca partia. Z drugiej strony samorządowcy zetknęli się z dość nieoczekiwanym zjawiskiem – zwiększoną świadomością mieszkańców, żądających współudziału w lokalnych rządach.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Dyskusje
25 lat samorządu województw. Co się udało, co przyniesie przyszłość?
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Dyskusje
Prezydent Lublina: Robimy to, co do nas należy
Dyskusje
Prezydent Lubina: Dolny Śląsk potrzebuje elektrowni atomowej
Dyskusje
Lwów czeka na pomoc. Dramatyczny apel do samorządowców
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Dyskusje
Bieszczadzka komunikacja to dramat
Dyskusje
Bredychowski: Ten kryzys to nie jest tylko epizod