Odbudowa zabytków. Ostatni dzwonek na dofinansowanie

Tylko do 31 stycznia samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami w regionie.

Publikacja: 20.01.2023 13:10

Odbudowa zabytków. Ostatni dzwonek na dofinansowanie

Foto: Adobe Stock

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to inicjatywa mająca na celu odbudowę i przywrócenie dawnego blasku zabytkom w całej Polsce. Kierowany jest do samorządów w formie bezzwrotnych dofinansowań do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych realizowanych na terenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W ramach programu samorządy mogą liczyć na wsparcie 3 mld zł w skali kraju.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podkreślił, że rząd ma świadomość, iż zabytki w Polsce wymagają wsparcia, tym bardziej, że - jak wskazał - koszty renowacji idą w górę.

- W przypadku Dolnego Śląska jest w tym temacie jedna rzecz i radosna i trudna, a mianowicie to, że jedna czwarta zabytków w Polsce to są zabytki w naszym regionie. Radosna w tym znaczeniu, że mamy ich tak dużo, natomiast trudna, że pieniądze na utrzymanie tych wszystkich obiektów sakralnych i niesakralnych są wymagane na Dolnym Śląsku trochę większe, niż w innych rejonach naszego kraju – mówił.

Dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków Daniel Gibski również zwrócił uwagę, że Dolny Śląsk jest regionem najbardziej nasyconym zabytkami w Polsce.

- Są to zabytki najwyższej klasy, co potwierdzają liczne wpisy na Listę Pomników Historii czy Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – powiedział.

Dodał, że nowa inicjatywa rządowa jest pewnym dopełnieniem programu wspomożenia opieki nad zabytkami.

- Jak wiemy, jest już możliwość odpisu podatku w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków, mamy program "Zabytek plus", jest wciąż możliwość odpisu podatkowego od prac remontowych, a teraz kolejna odsłona, a więc wspomożenie samorządów. Myślę, że to bardzo dobry kierunek. Mamy stałą współpracę z samorządami i wiemy, jak wiele obiektów samorządowych wymaga wspomożenia.Potrzeby są ogromne – ocenił konserwator.

- Myślę, że ten program będzie doskonałym przyczynkiem, abyśmy dokończyli pewne zadania, które do tej pory przerastały możliwości samorządów – dodał.

Poinformował też, że w piątek zaplanowano szkolenia dotyczące programu, które odbędą się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Program realizowany będzie poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych koordynujący województwo dolnośląskie z BGK Piotr Buzar zwrócił uwagę, że Rządowy Program Odbudowy Zabytków bazuje na tych samych narzędziach, jakie były proponowane samorządom w ramach rządowego programu Polski Ład, jednak jest to odrębny program.

Zgodnie z regulaminem każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z wniosków. Środki przyznane w ramach programu będzie można przeznaczyć na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wypłaty środków będą realizowane 15 i 25 każdego miesiąca.

Budżet
Jak miasta zachęcają, by płacić w nich podatki? Można wygrać nawet samochód
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Budżet
Samorządy przeznaczają coraz więcej na budżety obywatelskie. Chodzi o miliardy
Budżet
Samorządowe budżety na 2024 r. Miejskie finanse odbijają od dna
Budżet
Rząd ruszy z finansowaniem in vitro, ale samorządy z tego nie zrezygnują
Budżet
Trudne budżety wielkich miast: Warszawie zabraknie miliardów