Ministerstwo Gospodarki przychyliło się do pomysłu zgłoszonego przez samorządowców i umieściło w projekcie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej odpowiedni zapis.