Samorządy lubią obligacje

Lokalne władze pieniądze na inwestycje pozyskują coraz częściej z obligacji komunalnych czy preferencyjnych kredytów.

Publikacja: 15.06.2017 21:00

Rynek w Zamościu

Rynek w Zamościu

Foto: Fotolia

Pod koniec maja zamojscy radni przegłosowali uchwałę o emisji miejskich obligacji na 30 mln zł. – Obligacje są nowoczesną formą kredytu. Samorząd może dostosować terminy spłaty do możliwości budżetu i ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Poza tym istnieje możliwość zastosowania okresu karencji w spłacie kapitału nawet do dziesięciu lat – tłumaczy Marek Gajewski, rzecznik zamojskiego ratusza.

Pieniądze na drogi

Zamojskie obligacje będą wyemitowane w drugim półroczu 2017 r. z okresem wykupu w 2022, 2023, 2024 i 2025 r.

– Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w tym na pokrycie wkładu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wylicza rzecznik urzędu. Pieniądze pójdą m.in. na remonty dróg. W przeszłości Zamość już trzykrotnie emitował obligacje. Po raz pierwszy w 2005 r. na kwotę 30 mln zł, cztery lata później – na 33 mln zł, a w 2011 r. na 40 mln zł.

Zamość nie jest jedynym miastem w regionie, którego władze zdecydowały się na pozyskanie środków z obligacji. W Puławach z takiego rozwiązania skorzystano już sześć razy. Po raz pierwszy w 2009 r., emitując obligacje na 20 mln zł, po raz ostatni w 2015 r. (3,5 mln zł). – Obligacje były emitowane na potrzeby związane z przedsięwzięciami inwestycyjnymi, jak przebudowa stadionu MOSiR, na budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej czy utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego – wylicza Magdalena Woźniakowska z puławskiego ratusza. Dodaje, że zaletą obligacji jest tańsza obsługa oraz nieskomplikowana procedura.

W tym roku miasto nie wyemituje takich papierów, ale w przyszłości chce to jeszcze zrobić, by sfinansować przebudowę Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” oraz budowę Mediateki.

Lublin wyemitował obligacje dwa lata temu na kwotę 100 mln zł. – Ich wykup zaplanowano w latach 2020–2029 – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik lubelskiego ratusza. Pozyskane w ten sposób pieniądze poszły na sfinansowanie budowy obiektów edukacyjnych i sportowych czy budowę oraz przebudowę dróg.

W Lublinie wybór agenta emisji następował po przeprowadzeniu postępowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w wyniku którego wyłoniona została najkorzystniejsza oferta głównie na podstawie racjonalnego kryterium, jakim był całkowity rzeczywisty koszt pozyskania środków.

Kredyt z EBI

Lublin planuje kolejną emisję obligacji komunalnych na kwotę 100 mln zł w latach 2019–2020, w podziale na dwie transze po 50 mln zł, z terminami wykupu zaplanowanymi w latach 2029–2034.

W grudniu 2015 r. władze Lublina podpisały umowę finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 500 mln zł, na finansowanie inwestycji, w tym głównie na zadania realizowane z udziałem dotacji unijnych. – Przyznana linia kredytowa daje możliwość pełnego sfinansowania niezbędnego wkładu własnego dla zadań planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020 – tłumaczy Beata Krzyżanowska.

Dodaje, że w ramach przyznanego limitu w roku 2016 wypłacono pierwszą transzę w kwocie 100 mln zł. Następne wypłaty transz kredytu zaplanowano w roku 2017 – 150 mln zł (50 mln zł na koniec II kwartału br., 100 mln zł w IV kwartale br.), następnie 150 mln zł w roku 2018 oraz 100 mln zł w roku 2019.

Planowane inwestycje dotyczą m.in. projektów drogowych, zrównoważonego transportu miejskiego czy poprawy efektywności energetycznej.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Pod koniec maja zamojscy radni przegłosowali uchwałę o emisji miejskich obligacji na 30 mln zł. – Obligacje są nowoczesną formą kredytu. Samorząd może dostosować terminy spłaty do możliwości budżetu i ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Poza tym istnieje możliwość zastosowania okresu karencji w spłacie kapitału nawet do dziesięciu lat – tłumaczy Marek Gajewski, rzecznik zamojskiego ratusza.

Pieniądze na drogi

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej