Podziemny transport odpadów – technologia przyszłości

Do perspektywicznych sposobów zbiórki, magazynowania i transportu odpadów należą systemy wykorzystujące pojemniki i korytarze podziemne. Rozwiązania te nie zabierają cennego miejsca i przestrzeni i nie szpecą krajobrazu. Choć w Polsce systemy podziemnych pojemników na odpady stają się coraz powszechniejsze, przyszłościową technologią jest podziemny, pneumatyczny i zautomatyzowany system odbioru i przesyłu odpadów do miejsc przeznaczenia, praktykowany już w wielu szwedzkich miastach.

Publikacja: 24.01.2017 10:28

Ilustracja systemu próżniowej zbiórki odpadów

Ilustracja systemu próżniowej zbiórki odpadów

Foto: First Recykling Sp. z. o.o.

W Szwecji każdy rodzaj segregowanych przez mieszkańców odpadów wrzucany jest do odpowiedniego pojemnika, skąd trafia przez specjalne kanały próżniowe do jednego z czterech pojemników zbiorczych, lokalizowanych najczęściej w podziemiach budynku. System ten działa na podobnej zasadzie co kanalizacja, z tym że zamiast nieczystości płynnych występują stałe (odpady), a ich nośnikiem nie jest woda, lecz sprężone powietrze.

Próżniowe systemy odbioru i transportu odpadów stosowane są również w przedsiębiorstwach produkcyjnych do odbioru odpadów przemysłowych, powstających np. w zakładach poligraficznych, drukarniach, podczas produkcji artykułów higienicznych, opakowań, konfekcjonowania, ale również w rzeźniach i zakładach przeróbki mięsa.

Na jakiej zasadzie działa systemu odbioru odpadów komunalnych? Kiedy ilość odpadów w terminalu wejściowym osiągnie określony poziom, zasysane są one dalej za pomocą pomp próżniowych do specjalnych kontenerów, przyjmujących odpady z najbliższych stacji. Wykorzystywana w tym celu technologia umożliwia transport odpadów kanałami próżniowymi do pojemników docelowych odległych nawet o dwa kilometry. W docelowych punktach odpady są, w zależności od rodzaju, kompaktowane i kierowane do dalszych procesów zagospodarowania na potrzeby odzysku i recyklingu. System ten ma wiele korzyści, do których należy w szczególności:

• odseparowanie odpadów i związanych z ich gromadzeniem uciążliwości (odory, bakterie i grzyby, nieestetyczny, widok) od sfer przebywania i aktywności człowieka;

• oszczędności wynikające z braku zapotrzebowania na naziemny transport odpadów,

• brak uciążliwości związanych z dojazdem śmieciarek (hałas, zanieczyszczenie powietrza, zużycie paliwa);

• możliwość bieżącego monitorowania strumienia odpadów, w tym ich przekazywania do właściwych miejsc odbioru, przechowywania i zagospodarowania;

• brak problemu przepełnienia pojemników i natychmiastowe zagospodarowanie odpadu;

• wyeliminowanie zjawiska penetracji i kradzieży odpadów przez bezdomnych (w Polsce dość powszechne zjawisko tzw. nurków) i dzikie zwierzęta.

Systemy te mogą sprawdzić się w miastach, szczególnie w tych dzielnicach, gdzie dojazd tradycyjnych śmieciarek jest utrudniony (np. wąskie ulice i przejazdy) lub niepożądany (domy mieszkalne, sypialnie, dzielnice zabytkowe i turystyczne). Główną wadą systemu jest jego kosztowność związana z koniecznością budowy rozległej podziemnej infrastruktury „odpadociągów”, stacji ich magazynowania i obróbki. Dlatego też jego ewentualne wdrożenie powinno być poprzedzone odpowiednią i kompleksową analizą ekonomiczną i wariantową. W celu wyeliminowania możliwości awarii systemy te wyposażane są w automatykę kontrolną-sterującą i monitorującą pracę systemu.

Tekst powstał we współpracy z Redakcją Smart Gmina, partnerem serwisu: Rzecz o Gminie.

W Szwecji każdy rodzaj segregowanych przez mieszkańców odpadów wrzucany jest do odpowiedniego pojemnika, skąd trafia przez specjalne kanały próżniowe do jednego z czterech pojemników zbiorczych, lokalizowanych najczęściej w podziemiach budynku. System ten działa na podobnej zasadzie co kanalizacja, z tym że zamiast nieczystości płynnych występują stałe (odpady), a ich nośnikiem nie jest woda, lecz sprężone powietrze.

Próżniowe systemy odbioru i transportu odpadów stosowane są również w przedsiębiorstwach produkcyjnych do odbioru odpadów przemysłowych, powstających np. w zakładach poligraficznych, drukarniach, podczas produkcji artykułów higienicznych, opakowań, konfekcjonowania, ale również w rzeźniach i zakładach przeróbki mięsa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej