Pomysł na Zwycięstwa

Zmiana ul. Zwycięstwa w kolejną reprezentacyjną wizytówkę Gliwic planowana jest już od kilku lat. Teraz te plany zaczynają nabierać kształtów. Poznaliśmy koncepcję modernizacji jednej z najważniejszych ulic naszego miasta, od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z placem Inwalidów Wojennych.

Publikacja: 19.12.2018 10:00

Ul. Zwycięstwa

Ul. Zwycięstwa

Foto: Fot.M.Baranowski/UMGliwice

Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Opracowanie przewiduje także wymianę nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa (w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) oraz nawierzchni chodników.

Projektant przyjął, że ciągi piesze pełnią dwie różne funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną. Chodnik o szerokości 4 m przeznaczony do szybkiego przemieszczania się, prowadziłby od dworca PKP w kierunku Rynku.

Po drugiej stronie koncepcja zakłada węższy chodnik o szer. 3,5 m, z przylegającym na 2,5 m tzw. pasem technicznym, z miejscem dla zieleni, ławeczek i punktów postoju dla rowerów.   

Pomysłodawca zaplanował wprowadzenie szeregu ułatwień dla osób niepełnosprawnych, przedstawił także przykładowe rozwiązania elementów małej architektury, takie jak ławki czy pomosty, które miałyby być rozstawione wzdłuż całego obszaru. W ramach powierzonego zadania projektant przeprowadził pomiary ruchu. Wynik szczegółowych analiz pokazał, że nie ma możliwości całkowitego wyłączenia ul. Zwycięstwa z ruchu kołowego.

Wybrany wariant koncepcji zakłada także wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 [km/h]. W koncepcji wskazane zostały możliwości ograniczonego czasowo postoju pojazdów dla zaopatrzenia/dostaw.

Nie planuje się wprowadzenia ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Zwycięstwa.
Założono lokalizację przystanków autobusowych: dwóch w kierunku Rynku i trzech w kierunku dworca. Nie będzie osobnej ścieżki dla rowerów – rowerzyści będą poruszać się jezdnią.

Koncepcja jest ważna, ale to jeszcze nie projekt.

Opracowanie dotyczące zmian na ul. Zwycięstwa to etap koncepcji. Niektóre rozwiązania mogą zatem ulec modyfikacji na etapie sporządzania projektu.

Zygmunt Frankiewicz prezydent Gliwic:

Zmiany na ulicy Zwycięstwa, w tym nawet zamknięcie jej dla ruchu drogowego, rozważane były już od kilku lat. To powinna być jedna z głównych wizytówek Gliwic. Z decyzjami trzeba było jednak zaczekać na ukończenie Drogowej Trasy Średnicowej, która całkowicie zmieniła przepływ strumieni samochodów w centrum miasta. Gdy kierowcy przyzwyczaili się do tych zmian i ruch się uspokoił, można było przystąpić do analiz. Wykazały one, że nie jest możliwe całkowite zamknięcie ul. Zwycięstwa dla samochodów, można natomiast ruch na tej ulicy uspokoić i zmienić jej charakter.

Uwzględniając wnioski z analiz, w sierpniu ub. roku ZDM ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji zagospodarowania ul. Zwycięstwa. Firma, która przetarg wygrała, przedłożyła taką koncepcję w kilku wariantach. Teraz wariant uznany przez ZDM za optymalny został upubliczniony i zbierane są opinie. Warto przy tej okazji wyraźnie podkreślić, że mamy do czynienia z koncepcją. W trakcie przygotowywania ostatecznego projektu przebudowy wiele, szczególnie drobniejszych założeń, może się jeszcze zmienić.

Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Opracowanie przewiduje także wymianę nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa (w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) oraz nawierzchni chodników.

Projektant przyjął, że ciągi piesze pełnią dwie różne funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną. Chodnik o szerokości 4 m przeznaczony do szybkiego przemieszczania się, prowadziłby od dworca PKP w kierunku Rynku.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych