Nowa siedziba Instytutu PAN

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie miał nową siedzibę z zapleczem biznesowym w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Publikacja: 10.01.2018 22:30

Inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Foto: DCIM106GOPRO

Budowa nowego obiektu ma się zacząć w tym roku i potrwa dwa lata. – Po zakończeniu inwestycji nasze nieruchomości w Olsztynie zostaną wystawione na sprzedaż, a uzyskane środki będą przeznaczone na działalność statutową instytutu – zapowiada prof. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Dziś siedziba instytutu jest rozproszona, a zakłady i oddziały znajdują się w czterech różnych lokalizacjach w dwóch miastach. I tak Oddział Nauki o Żywności mieści się w Olsztynie przy ul. Tuwima, z kolei Oddział Biologii Rozrodu – przy ul. Bydgoskiej, a w Białymstoku, w Parku Naukowo-Technologicznym, jest zakład zajmujący się profilaktyką chorób metabolicznych, zaś przy tamtejszym Uniwersytecie Medycznym działa zakład zajmujący się patologią rozrodu człowieka.

Prof. Piskuła przyznaje, że praca w kilku miejscach nie jest komfortowa ze względów logistycznych, zarządczych i finansowych, poza tym obecne warunki ograniczają rozwój, nie sprzyjają przyjmowaniu profesorów wizytujących, doktorantów i stażystów, dlatego instytut szukał miejsca, w którym mogliby pracować wszyscy razem.

Teraz jest realna szansa na taką zmianę. Instytut otrzymał 77,6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na budowę i wyposażenie Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia. Umowę w tej sprawie podpisali 22 grudnia prof. Mariusz Piskuła, dyrektor instytutu, i Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

– Cieszę się, że aż tak duże pieniądze zostaną w regionie – mówił podczas konferencji Gustaw Marek Brzezin. Dodał, że skorzystają z nich wszyscy mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, ale też inne osoby odwiedzające region, bo ta inwestycja to nie tylko rozwój nauki i edukacji, ale także rozwój gospodarczy.

Inwestycja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, co ma odblokować jej potencjał badawczy i rozszerzyć współpracę z przedsiębiorcami.

– Poprzez wzmocnienie potencjału Instytutu PAN w Olsztynie zostanie stworzona ponadregionalna specjalistyczna baza naukowo-badawcza oraz baza badawczo-wdrożeniowa. Wykorzystanie infrastruktury umożliwi realizację działań zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, do których można zaliczyć „żywność wysokiej jakości” i „ekonomię wody” – mówią urzędnicy marszałka warmińsko-mazurskiego.

Nowa siedziba PAN zbudowana zostanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Partner prywatny, który ma zostać wyłoniony w ciągu roku, zbuduje budynek, a instytut spłaci jego wkład w opłacie za dostępność. – Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu 15 lat, choć niewykluczone, że okres spłaty będzie krótszy – wyjaśnił dyrektor Piskuła.

Podkreśla, że jest spokojny o realizację inwestycji w tej formule, ponieważ w 85 proc. będzie sfinansowana z unijnej dotacji.

– Instytut jest instytucją silną ekonomicznie i mamy rok, by wybrać partnera do realizacji zadania, powinniśmy zatem dochować warunków partnerstwa publiczno-prywatnego – dodał prof. Piskuła.

Instytut już ponad dwa lata temu kupił w bezpośrednim sąsiedztwie parku 2,2-hektarową działkę, na której wybudowana zostanie nowa siedziba. Będzie ona miała powierzchnię ponad 9 tys. mkw. Budowa ma się zacząć pod koniec tego roku, a zakończyć w grudniu 2020 roku. Pracować będzie w niej około 200 osób,

– Przedsięwzięcie przyczyni się do integracji naszej placówki z czterech lokalizacji do jednej – mówi prof. Piskuła. Dodaje, że nowe położenie instytutu sprawi, że jeszcze lepiej będziemy mogli nawiązać współpracę z sektorem biznesu.

Szef Instytutu PAN przyznaje, że jest to bardzo trudny projekt, do którego przygotowywano się aż sześć lat, bo plany budowy nowej siedziby sięgają aż 2011 roku. W 2013 roku instytut podpisał z miastem – jako prowadzącym Park Naukowo-Technologiczny – list intencyjny w sprawie lokalizacji tam placówki naukowej, a dwa lata później kupił tam działkę.

Budowa nowego obiektu ma się zacząć w tym roku i potrwa dwa lata. – Po zakończeniu inwestycji nasze nieruchomości w Olsztynie zostaną wystawione na sprzedaż, a uzyskane środki będą przeznaczone na działalność statutową instytutu – zapowiada prof. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Dziś siedziba instytutu jest rozproszona, a zakłady i oddziały znajdują się w czterech różnych lokalizacjach w dwóch miastach. I tak Oddział Nauki o Żywności mieści się w Olsztynie przy ul. Tuwima, z kolei Oddział Biologii Rozrodu – przy ul. Bydgoskiej, a w Białymstoku, w Parku Naukowo-Technologicznym, jest zakład zajmujący się profilaktyką chorób metabolicznych, zaś przy tamtejszym Uniwersytecie Medycznym działa zakład zajmujący się patologią rozrodu człowieka.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych