Dobrze wykorzystują swoje atuty

Dębno – III miejsce w kategorii „Gminy wiejskie”.Gmina ma charakter rolniczy, ale zamierza silniej postawić na turystykę.

Publikacja: 24.11.2017 11:00

Położona 60 km na wschód od Krakowa gmina wiejska Dębno w powiecie brzeskim szybko nadrabia zaległości w budowie infrastruktury drogowej. Jesienią tego roku zaplanowano przebudowę sześciu odcinków dróg. W lipcu odebrano odcinki dróg między innymi w Łoniowej i Łysej Górze Zamieściu.

Gmina dba o infrastrukturę publiczną, stawiając np. nowe wiaty przystankowe. To wyróżnia ten lokalny samorząd, oddalony od aglomeracji krakowskiej w dobie podupadającego transportu publicznego między mniejszymi miejscowościami a stolicami powiatów. W gminach wiejskich znaczącą rolę zarówno tożsamościową, jak i kulturotwórcza, odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna. Flagowymi inwestycjami Dębna w 2016 roku był remonty remizy OSP w Jaworsku i budowa nowej w Woli Dębińskiej, zakończono też prace przy remizie w Perle, inwestycje finansowano między innymi w ramach programu „Małopolskie remizy”.

W strategii rozwoju gminy Dębno na lata 2015–2022 położono silny nacisk na rozwój usług turystycznych. Położona na granicy dwóch krain geograficznych: Przedgórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej, gmina posiada istotne walory turystyczne, zarówno o charakterze kulturowym, jak i przyrodniczym. Na terenie gminy Dębno znajdują się obszary objęte różnymi formami prawnej ochrony przyrody: Bratucicki Obszar Krajobrazu Chronionego, Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego.

Dużą uwagę gmina poświęca promocji walorów turystycznych, np. obiektów dawnej Spółdzielni Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego Kamionka, starego zakładu ceramiki. Chcemy nieopodal zrobić plac zabaw. Promuje też Muzeum Zamek w Dębnie. W celu poszerzenia oferty rekreacyjnej w ubiegłym roku w Biadolinach Szlacheckich zbudowano zadaszoną scenę plenerową.

Choć liczba ludności w gminie wzrasta, samorząd nie rezygnuje z nakładów na politykę prorodzinną. Tylko w zeszłym roku oddano do użytku trzy place zabaw, przy przedszkolu w Porąbce Uszewskiej oraz Maszkienicach i Niedźwiedzy. W 2016 roku wyremontowano i rozbudowano także szkołę w Łoniowej. W nizinnych pozbawionych rwących potoków częściach kraju pewnie trudno to zrozumieć, ale w Dębnie jedną z większych potrzeb inwestycyjnych jest ochrona przeciwpowodziowa. W zeszłym roku przeprowadzono regulację potoku Niedźwiedź, w celu ochrony pobliskich terenów przed zalaniem. W ramach projektu utrwalono i zabezpieczono koryto potoku na terenie Dębna i Woli Dębińskiej, na odcinkach o łącznej długości około 1,9 kilometra. Projekt powstał w ramach partnerstwa gminy Dębno z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Łączne koszty prowadzonych na terenie gminy Dębno inwestycji wyniosły prawie 2,5 miliona złotych. Uboga w środki własne gmina musi opierać się przy największych projektach inwestycyjnych na finansowaniu zewnętrznym, co całkiem nieźle samorządowcom Dębna wychodzi. W listopadzie bieżącego roku wsparcie finansowe przyznane zostało z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo pokryje 50 proc. wynoszących 1,6 mln zł kosztów modernizacji drogi gminnej Dębno-Granice. Inwestycja zostanie współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Opinia

Wiesław Kozłowski | wójt Dębna

Tylko w tym roku oddaliśmy około 15 km wyremontowanych dróg. A bodaj największym tegorocznym sukcesem jest pozyskanie środków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie w kwocie 4 mln zł. Wsparcie będzie pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Postaraliśmy się również o środki na renowacje boisk sportowych, to 522 tys. zł. W ramach projektów unijnych udało nam się zdobyć milionową dotację na wyrównywanie szans dla uczniów. Biorąc pod uwagę fakt, że nasz budżet to około 46 mln zł, a wydatki inwestycyjne około 8 mln zł, wsparcie zewnętrzne bardzo nam pomaga. Widzimy przyszłość w nakładach na zrównoważony rozwój i ekologię, to może być nasza przewaga, pozwalająca przyciągać nowe osadnictwo. Mamy cały czas przyrost naturalny na plusie, a że blisko jest autostrada, ludność coraz bardziej mobilna, to nakłady na ochronę środowiska wobec problemów Krakowa ze smogiem mogą przynieść ponadprzeciętny zwrot.

Położona 60 km na wschód od Krakowa gmina wiejska Dębno w powiecie brzeskim szybko nadrabia zaległości w budowie infrastruktury drogowej. Jesienią tego roku zaplanowano przebudowę sześciu odcinków dróg. W lipcu odebrano odcinki dróg między innymi w Łoniowej i Łysej Górze Zamieściu.

Gmina dba o infrastrukturę publiczną, stawiając np. nowe wiaty przystankowe. To wyróżnia ten lokalny samorząd, oddalony od aglomeracji krakowskiej w dobie podupadającego transportu publicznego między mniejszymi miejscowościami a stolicami powiatów. W gminach wiejskich znaczącą rolę zarówno tożsamościową, jak i kulturotwórcza, odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna. Flagowymi inwestycjami Dębna w 2016 roku był remonty remizy OSP w Jaworsku i budowa nowej w Woli Dębińskiej, zakończono też prace przy remizie w Perle, inwestycje finansowano między innymi w ramach programu „Małopolskie remizy”.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy