Urzędnikom ma być łatwiej postępować z danymi osobowymi.
Czy transmitowanie online posiedzeń np. rady gminy bez anonimizacji imion i nazwisk osób uczestniczących w posiedzeniach (w tym gości) jest zgodne z RODO? Czy organizując imprezę masową, np. na plakacie musi być zawarta informacja, iż uczestnictwo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku np. na stronie urzędu ? Czy można publikować zdjęcia z imprez z udziałem mieszkańców gminy i pracowników urzędu na stronach internetowych i w mediach społecznościowych?
To tylko przykładowe spośród 27 pytań, na jakie odpowiedź można znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przewodniku po RODO dla administracji.
Dla przykładu, jak wynika z informacji zawartych w przewodniku, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do udostępniania nagrań sesji np. rady gmin, powiatów i sejmików województw, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Ewentualna anonimizacja może być konieczna, ale dopiero na etapie publikacji nagrań – i to tylko w zakresie, w jakim udostępnienie określonych informacji naruszałoby prywatność osoby fizycznej, np. wówczas, gdy wiązałoby się z ujawnieniem szczególnych kategorii danych osobowych.
– Wdrażanie RODO jest jednym z codziennych problemów polskiej administracji w ostatnim czasie – mówił wiceminister Paweł Szefernaker.
– Ważne jest, aby w urzędach odnaleźć balans pomiędzy stosowaniem wprost przepisów rozporządzenia a codziennym funkcjonowaniem, tak żeby nie paraliżowało to pracy urzędów. Jestem pewien, że ten przewodnik, oparty na realnych pytaniach urzędników, będzie ważnym punktem odniesienia dla wiele stosujących te przepisy – dodał.