Pracownik na celowniku

Staże, praktyki, klasy patronackie – w takie projekty coraz chętniej angażują się przedsiębiorcy ze specjalnych stref ekonomicznych.

Publikacja: 08.01.2019 13:00

W przedsiębiorstwach uczniowie poznają specyfikę zawodu i swojego przyszłego  stanowiska pracy.

W przedsiębiorstwach uczniowie poznają specyfikę zawodu i swojego przyszłego stanowiska pracy.

Foto: shutterstock

Dynamiczny rozwój gospodarczy, spadające bezrobocie oraz postęp technologiczny wpłynęły na przeobrażenie rynku pracy. Teraz głównym wyzwaniem, z jakim muszą się mierzyć przedsiębiorcy, to znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – uważa Małgorzata Popławska, wiceprezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT).

Jej zdaniem brak pracowników to obecnie największa bariera inwestycyjna. Aż 30 proc. firm deklaruje, że jest on powodem zastopowania rozwoju ich projektów. – Dlatego coraz większego znaczenia nabiera kształcenie pracowników, dopasowane do potrzeb pracodawców i wyzwań tzw. rewolucji 4.0, czyli automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Krakowski Park Technologiczny stara się pełnić rolę pośrednika między „formalnym” systemem edukacji, czyli szkołą i jednostkami prowadzącymi szkoły, a pracodawcami – mówi prezes Popławska.

Warsztaty u przyszłego szefa

KPT włączył się w promocję szkolnictwa zawodowego, pokazując korzyści z aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia uczniów i pełniąc rolę pośrednika. – Łączymy przedstawicieli szkół oraz przedsiębiorstw, organizujemy wspólne debaty, inicjujemy współpracę. Opracowaliśmy raport na podstawie ankiet zebranych wśród szkół branżowych i techników oraz przedsiębiorców ze specjalnej strefy ekonomicznej „Kto wykształci Twojego pracownika”. Raport ten stał się dla nas punktem wyjścia do analizy barier i potrzeb współpracy na linii szkoła–przedsiębiorstwo, a także roli strefy w tym zakresie – wylicza prezes Popławska.

KPT organizuje Międzyszkolny Festiwal Informatyczny „Projekt na szóstkę” – w tym roku odbyła się 11. edycja – przeznaczony dla zespołów uczniów szkół średnich (najczęściej techników) o profilu informatycznym, mechatronicznym, elektronicznym itp. – Uczniowie mają okazję zaprezentować swoje projekty przed przedstawicielami firm działających w tej branży. Sam festiwal ma za zadanie promocję szkolnictwa zawodowego, zachęcenie pracodawców do szukania talentów już na tym etapie kształcenia. To także promocja przedsiębiorczości wśród uczniów – twierdzi przedstawicielka KPT.

Krakowska strefa udziela wsparcia merytorycznego i finansowego dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz dla osób Niesłyszących. – Promujemy wśród przedstawicieli samorządów oraz przedsiębiorstw zatrudnianie wychowanków z tych ośrodków, ufundowaliśmy wysokiej klasy sprzęt informatyczny umożliwiający kształcenie w zawodzie tyfloinformatyka (osoby niewidzące) oraz informatyka – wylicza prezes Popławska.

Na terenie krakowskiej strefy prowadzone są warsztaty promujące przedsiębiorczość i nowe technologie: warsztaty dla dzieci Startup Kids, warsztaty Make Things dedykowane osobom, które chcą poznać takie dziedziny jak druk 3D, AI, VR, wykłady dotyczące nowych technologii w szkołach. Planują stworzenie narzędzia, które prezentowałoby wszystkie formy współpracy szkoła–przedsiębiorstwo i pokazywałoby dobre praktyki w tym zakresie.

Na wycieczkę do firmy

27 listopada zostało podpisane porozumienie ARP, zarządcy SSE Euro-Park Mielec, i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia efektywnych powiązań pomiędzy edukacją i przemysłem, wymiana informacji o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych, które przyczynią się do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. Będzie realizowany projekt „Mój profil” przygotowany przez podkarpackie kuratorium. – Chodzi o wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy – tłumaczy Krzysztof Ślęzak, dyrektor oddziału ARP w Mielcu.

Projekt zakłada współpracę dyrektorów i nauczycieli – doradców zawodowych z pracodawcami. ARP jako zarządzający strefą poinformuje przedsiębiorców o projekcie i zachęci ich do współpracy poprzez rejestrację na elektronicznej platformie na stronie kuratorium oświaty. Tam powstanie „Baza firm dla szkół”. – Poprzez udział w projekcie i deklarację przyjmowania wycieczek przedsiębiorcy otrzymują szansę na prezentację swojej firmy, deficytowych zawodów, a w dalszej perspektywie na pozyskanie nowych pracowników – uważa dyr. Ślęzak.

Uczniom ten projekt da możliwość poznania specyfiki zawodów i stanowisk pracy, aby w sposób świadomy dokonywali wyboru ścieżki kształcenia.

W Mielcu dzięki Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli realizowany jest projekt współfinansowany ze środków unijnych, dotyczący poprawy jakości kształcenia zawodowego.

Agencja Rozwoju Przemysłu zorganizowała konferencję inaugurującą projekt. Analizuje zgłaszane problemy kadrowe firm ze strefy i oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników. Do udziału w tym programie zgłosiło się pięć szkół i 1446 uczniów, z czego 771 odbędzie staże w zakładach pracy. – Środki finansowe z tego projektu wpłyną na poprawę warunków kształcenia zawodowego dzięki wyposażeniu szkół w nowoczesny, wart milion złotych, sprzęt techniczny – zapowiada dyr. Ślęzak.

Wspólne klasy

Projekty dotyczące wspierania szkolnictwa zawodowego oraz nauczania w tzw. systemie dualnym (nauka zawodu organizowana przez pracodawcę, kształcenie teoretyczne i ogólne odbywa się w systemie szkolnym) przeprowadzane są przy ścisłej współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną od ponad 12 lat.

Strefa wspólnie z przedsiębiorcami i szkołami branżowymi oraz szkołami wyższymi realizuje projekty polegające na promowaniu szkolnictwa zawodowego poprzez tworzenie klas i kierunków nauczania oraz wspieraniu szkół branżowych przy organizowaniu staży, praktyk dla uczniów i studentów w zakładach na terenie strefy. – Przykładem utworzenie w roku 2018 wspólnie z Akademią Jakuba z Paradyża w Gorzowie oraz Lubuskim Klastrem Metalowym nowych kierunków studiów dualnych na Wydziale Technicznym – mówi Maciej Borowski, menedżer projektów inwestycyjnych w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W tym systemie studenci kształceni są na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, inżynieria bezpieczeństwa, informatyka, energetyka. – W zakładach na terenie strefy w stażach, praktykach, klasach patronackich, kształceniu w systemie dualnym uczestniczy ponad 670 uczniów – wylicza Maciej Borowski.

Co daje to uczniom, a co przedsiębiorcom? – Wzajemne oczekiwania dotyczą uzyskania zatrudnienia na stanowiskach dobrze płatnych oraz szans rozwoju zawodowego – tłumaczy przedstawiciel strefy.

Szefostwo strefy spodziewa się, że co roku minimum kilkuset uczniów otrzyma zatrudnienie w zakładach dzięki zaangażowaniu się w staże, praktyki, nauczanie dualne.

Dynamiczny rozwój gospodarczy, spadające bezrobocie oraz postęp technologiczny wpłynęły na przeobrażenie rynku pracy. Teraz głównym wyzwaniem, z jakim muszą się mierzyć przedsiębiorcy, to znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – uważa Małgorzata Popławska, wiceprezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT).

Jej zdaniem brak pracowników to obecnie największa bariera inwestycyjna. Aż 30 proc. firm deklaruje, że jest on powodem zastopowania rozwoju ich projektów. – Dlatego coraz większego znaczenia nabiera kształcenie pracowników, dopasowane do potrzeb pracodawców i wyzwań tzw. rewolucji 4.0, czyli automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Krakowski Park Technologiczny stara się pełnić rolę pośrednika między „formalnym” systemem edukacji, czyli szkołą i jednostkami prowadzącymi szkoły, a pracodawcami – mówi prezes Popławska.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży