Zaprezentowanych zostanie około 40 prac tego artysty z kilku dziesięcioleci, a zarazem faz twórczości Andrzeja Gieragi. Widzowie zobaczą obrazy z cyklu „Progresywnych” czy „Wertykalnych”, w których najistotniejszy jest kolor.

Będzie można zobaczyć achromatyczne kompozycje z przenikających się kwadratów, barwne prace z liniami i obrazy łączące fiolet z zielenią, która prawie nie pojawiała się dotąd w palecie kolorów preferowanych przez artystę – jak zauważa Bożena Kowalska, autorka tekstu „Konstruktor światła” do katalogu wystawy.

Andrzej Gieraga (ur. 1934) jest absolwentem Wydziału Tkaniny i Ubioru PWSSP w Łodzi. Przez niemal całe swoje artystyczne życie był później wykładowcą tej uczelni. Na koncie ma 70 indywidualnych wystaw i udział w 300 kolejnych w Polsce i zagranicą. Jego twórczość koncentruje się w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i grafiki użytkowej. Prace tego artysty znajdują się w kolekcji m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, w wielu muzealnych placówkach zagranicznych. Jego prace wyróżnia subtelność koloru, delikatność malowanych i reliefowych linii. Andrzej Gieraga żyje i pracuje w Łodzi.

„Artysta czuje kolor i światło w rejestrach tak wysubtelnionych, że prawie nieosiągalnych, nawet dla wielu malarzy” – notuje Bożena Kowalska. „Tę szczególną właściwość twórcy potwierdzają achromatyczne reliefy z wpisanymi w siebie kwadratami, gdzie różne odcieniem i temperaturą szarości, niekiedy z czernią, tworzą harmonijne orkiestracje świetliste i subtelne do szeptu, a czasem oparte na kontraście. Gieraga (…) niekiedy też sprawdza granice możliwości redukowania środków wyrazu do maksymalnej syntezy, aż po ascezę. Ale we wszystkich jego działaniach dostrzegalna jest – właściwie raczej młodości niż wiekowi senioralnemu – spontaniczna radość z podjętych nowych eksperymentów i wciąż tak samo żywa ciekawość ich rezultatów. W pracach artysty jest ład i niezakłócona równowaga, jest zachwyt pięknem świata i sztuki. Jest niesłabnąca fascynacja światłem i barwami. I co najrzadziej współcześnie się zdarza: pogoda, optymizm i afirmacja życia”.

Wystawa „Chromaty” we wrocławskiej mia Art Gallery rozpoczęła się 7 i potrwa do 28 września.