Gmina dobrze zarządzana

Po czym poznać, że władze lokalne dobrze zarządzają wspólnotą? Wystarczy sprawdzić, czy posiadają odznakę ELoGE.

Publikacja: 23.07.2018 01:28

Gmina dobrze zarządzana

Foto: materiały prasowe

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence – w skrócie ELoGE), opiera się na ocenie przestrzegania przez zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich

12 zasad obejmuje:

Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja,

Responsywność, szybkość reagowania,

Efektywność i skuteczność,

Otwartość i jawność,

Przestrzeganie prawa,

Etyczne postępowanie,

Kompetencje i potencjał,

Innowacyjność i otwartość na zmiany,

Orientacja na trwałość i długofalowość działań,

Należyte zarządzanie finansami,

Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna,

Rozliczalność, odpowiedzialność.

Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmuje:

Samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny, oraz ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

Władze jednostki samorządowej, która ubiega się o uzyskanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, powinny:

Zapoznać się z informacjami dotyczącymi każdej z zasad dobrego zarządzania,

Rozważyć dostępne dowody, które mogłyby świadczyć o realizacji poszczególnych zasad,

Dokonać samooceny w zakresie własnego zaawansowania w realizacji każdej z zasad,

Zebrać i utrwalić dowody, które stanowiłyby uzasadnienie dokonanej samooceny.

Aby wziąć udział w prowadzącym do uzyskania ELoGE procesie weryfikacji jakości zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego należy:

1. Wypełnić ankietę zgłoszeniową,

2. Wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (dedykowane narzędzie dla JST, wypełnia pracownik JST),

3. Zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednia grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu (dedykowane narzędzia)

4. Spełnić kryteria określone w regulaminie programu.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać znak można poznać na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence – w skrócie ELoGE), opiera się na ocenie przestrzegania przez zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich

12 zasad obejmuje:

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał