Rada powiatu zawyżyła stawki opłat bez uzasadnienia

Nie można w sposób arbitralny ustalać kosztów usunięcia pojazdu z drogi i przechowywania na parkingu.

Publikacja: 29.03.2018 15:30

Rada powiatu zawyżyła stawki opłat bez uzasadnienia

Foto: AdobeStock

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, rada powiatu ustala corocznie, w uchwale, wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Takie zadania wykonują powiatowe jednostki organizacyjne lub można je powierzyć innym podmiotom.

Rada Powiatu w woj. dolnośląskim ustaliła stawki opłat za takie czynności na najwyższym dopuszczalnym poziomie, określonym w obwieszczeniu ministra finansów. Jednak w opinii prokuratora rejonowego zawyżyła je. Opłaty za takie usługi, pobierane przez lokalne firmy, są niemal o połowę niższe od stawek przyjętych w uchwale. Np. doba na parkingu strzeżonym pojazdu do 3,5 tony kosztuje w jednej z firm 20 zł na dobę, w kolejnej 25 zł, podczas gdy rada powiatu określiła stawkę na 39 zł. Nie uwzględniła też ani nie zbadała przed podjęciem uchwały kosztów usuwania i przechowywania pojazdów przez firmy działające na obszarze powiatu – co było jej ustawowym obowiązkiem. Dopisała natomiast dodatkowe kryteria, takie jak obszar terytorialny powiatu, duże odległości pomiędzy miejscowościami i prewencyjny charakter opłat, mający wymusić na właścicielu pojazdu jak najszybszy jego odbiór.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu prokurator wytknął radzie powiatu, że w sposób arbitralny przyjęła maksymalne stawki, bez wcześniejszego rozważenia i uwzględnienia rzeczywistych kosztów i cen odholowywania i przechowywania pojazdów na terenie powiatu.

Rada powiatu nie zgodziła się z tym twierdzeniem. Oświadczyła, że ceny, pobierane za takie usługi na terenie powiatu monitoruje na bieżąco i ma wiedzę o ich wysokości. Za nierzetelne uznała stawki, podawane przez firmy, działające na terenie powiatu.

WSA uznał, że nie było żadnych merytorycznych przesłanek do wprowadzania maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym bez wcześniejszego ustalenia rzeczywistej wysokości kosztów takich zadań oraz stawek opłat za nie pobieranych przez firmy z danego powiatu. Od tego powinny być w znacznym stopniu zależne stawki ustalone w uchwale – stwierdził sąd. Skoro rada powiatu nie dysponowała takimi informacjami, to podejmując uchwałę, nie mogła ich uwzględnić. W uzasadnieniu uchwały wskazała jedynie, że przyjęła maksymalne stawki, ustalone w obwieszczeniu ministra finansów, biorąc pod uwagę obszar powiatu oraz duże odległości między miejscowościami. Wobec tego wysokość opłat została określona w sposób arbitralny, niezgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa ruchu drogowym – orzekł sąd, stwierdzając nieważność uchwały.

Wyrok jest nieprawomocny.

sygnatura akt: III SA/Wr 856/17

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, rada powiatu ustala corocznie, w uchwale, wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Takie zadania wykonują powiatowe jednostki organizacyjne lub można je powierzyć innym podmiotom.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy