Sprawy lokalne rzadko trafiają na wokandę

W 2017 r. sądy załatwiły ponad 2000 skarg na działalność uchwałodawczą samorządu gminnego.

Publikacja: 21.03.2018 13:30

Sprawy lokalne rzadko trafiają na wokandę

Foto: Fotorzepa/Piotr Nowak

Naczelny Sąd Administracyjny podsumował już pracę sądów administracyjnych w 2017 r. Statystyki sądowe wskazują, że choć skarg jest mało, to grubo ponad połowa spraw zakończyła się przegraną urzędników.

Z informacji o działalności sądów administracyjnych za 2017 r. wynika, że w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego do sądów wpłynęło 2610 skarg. To zaledwie 3,6 proc. ogółu wpływu.

Statystyki dotyczące ich skuteczności są już druzgocące dla samorządowców. W sprawach dotyczących samorządu terytorialnego sądy uwzględniły aż 1016 skarg, tj. 63,54 proc. Co gorsza, problem jakości się pogłębia. Dla porównania w 2016 r. sądy uwzględniły 61,97 proc. skarg, w 2015 r. – 60,29 proc., a w 2014 r. – 56,77 proc. Ogółem w 2017 r. załatwiono 2110 skarg na działalność uchwałodawczą samorządu gminnego, w tym uwzględniono 943 skargi (44,69 proc.).

NSA dokonał też omówienia istotnych kierunków orzeczniczych dotyczących m.in. spraw samorządowych. Wśród nich znalazły się m.in. referendum lokalne czy związane z pełnieniem funkcji w organach samorządowych.

Jeśli chodzi o referenda lokalne, NSA zwraca szczególną uwagę na orzeczenie z 31 stycznia 2017 r. Podkreślono w nim, że warunkiem legalnego przeprowadzenia referendum jest prawidłowo sformułowana treść pytania. Pytanie referendalne m.in. musi dotyczyć sprawy wspólnoty, stanowić rozstrzygnięcie sprawy mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji jednostki samorządu terytorialnego bądź dotyczyć istotnych spraw społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę (II OSK 2914/16).

NSA przypomniał też, że w świetle orzecznictwa zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest zaprzestaniem jej prowadzenia, o jakim mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (wyrok NSA z 5 kwietnia 2017 r., II OSK 347/17).

Zapoznanie się ze wskazanymi przez NSA zagadnieniami wynikającymi z jego orzecznictwa może wymiernie wpływać na jakość wydawanych rozstrzygnięć i unikanie na przyszłość przegranych w sądach.

Pełne wersje corocznych informacji o działalności sądów administracyjnych publikowane są na stronie internetowej NSA www.nsa.gov.pl.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej